Jak wypowiedzieć umowę AC?


Kara za nieprzerejestrowania auta

Nabyłeś ubezpieczenie AC, ale po namyśle uznałeś, że oferowany przez ubezpieczyciela zakres ochrony nie spełnia Twoich oczekiwań? Masz prawo wypowiedzieć zawartą umowę. Dowiedz się, jak to zrobić skutecznie.

W odróżnieniu od ubezpieczenia OC, posiadanie ubezpieczenia AC nie jest obowiązkowe. Każdy posiadacz samochodu musi samodzielnie zdecydować, czy ma potrzebę jego zakupu. Posiadanie AC niesie ze sobą oczywiście sporo zalet. Jeżeli należący do Ciebie pojazd zostanie skradziony lub uszkodzony, będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie właśnie z tej polisy.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Kiedy można rozwiązać umowę AC?

Kwestię rozwiązania umowy ubezpieczenia AC reguluje kodeks cywilny, a dokładnie art. 812 § 4. Jeżeli wykupiłeś polisę AC na okres dłuższy niż 6 miesięcy, masz możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni. Krótszy, bo zaledwie 7-dniowy termin wypowiedzenia, mają przedsiębiorcy korzystający z AC z myślą o dodatkowej ochronie firmowych pojazdów.

30-dniowy termin biegnie od momentu, w którym przedstawiciel ubezpieczeniowy poinformował Cię o prawie do odstąpienia od podpisanej umowy. Najczęściej ma to miejsce przy jej zawieraniu (w dokumentach przedstawionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe znajduje się stosowna wzmianka).

Kiedy AC wygasa?

Wypowiedzenie umowy AC nie jest jednoznaczne z jej wygaśnięciem. Jest kilka sytuacji, gdy umowa wygasa, np.:
gdy upłynie okres, na który została zawarta – jeżeli nabyłeś polisę AC na okres 12 miesięcy, to po tym czasie ona wygaśnie, czyli nie zostanie automatycznie przedłużona (jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC),

  • gdy ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą,
  • w momencie wyczerpania sumy ubezpieczenia,
  • z dniem wyrejestrowania pojazdu (choć od tej zasady są wyjątki),
  • gdy towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość – umowa wygasa w ciągu 3 następnych miesięcy.

Umowa ubezpieczenia AC może też wygasnąć, gdy nie opłacisz składki. Bardzo często ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do odmowy wypłaty odszkodowania, gdy samochód ulegnie uszkodzeniu, a ubezpieczony nie opłacił pierwszej składki w ustalonym terminie. Przykładem jest Allianz – w §7.2 OWU można przeczytać: „Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Allianz może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność”.

Czy można korzystać z AC po zbywcy pojazdu?

Jeżeli sprzedajesz lub kupujesz używany pojazd, możesz zastanawiać się, czy będziesz mógł przekazać lub przejąć ubezpieczenie AC. Jak do tej kwestii podchodzą ubezpieczyciele? Najczęściej w takiej sytuacji polisa wygasa, ale bywają wyjątki.

Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają kupującemu przejęcie ubezpieczenia AC, ale zastrzegają sobie możliwość odmowy. Tak jest choćby w przypadku firmy Gothaer (§9.1 OWU brzmi: „W razie zbycia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę na podstawie zgodnego oświadczenia zbywcy i nabywcy złożonego w dniu zbycia pojazdu i po uprzednim uzyskaniu zgody Gothaer TU S.A.)”.

Allianz z kolei uznaje, że umowa ubezpieczenia AC wygasa z dniem zbycia pojazdu, a wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przejście własności pojazdu następuje na rzecz leasingobiorcy lub kredytobiorcy (wówczas, gdy bank przekazał leasingodawcy lub kredytobiorcy pojazd do użytkowania – §8.3 OWU).

Z uwagi na możliwe odstępstwa od zasady, że ubezpieczenie AC wygasa z dniem sprzedaży pojazdu, najlepiej upewnić się, jakie rozwiązanie stosuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Szczegółów należy szukać w OWU, które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli. Informację można też uzyskać po kontakcie telefonicznym lub mailowym z biurem obsługi klienta firmy ubezpieczeniowej.

Kiedy i jak można otrzymać zwrot niewykorzystanej składki AC?

Jeżeli sprzedasz samochód, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie zgodzi się na przeniesienie ubezpieczenia AC na kupującego, masz prawo ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Aby otrzymać pieniądze, musisz powiadomić ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej, wysyłając wniosek wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży. W piśmie powinieneś podać swoje dane, numer polisy oraz rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki.

Składka AC może nie zostać Ci zwrócona, gdy doszło do wypłaty odszkodowania z uwagi na szkodę całkowitą. Aby jednak upewnić się, że ubezpieczyciel nie wypłaci środków, najlepiej sprawdzić zapisy znajdujące się w OWU.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x