Jak wypowiedzieć umowę AC?

Jak wypowiedzieć AC?

Autocasco to ubezpieczenie, które różni się od OC pod wieloma względami, również w kwestiach dotyczących zakończenia umowy. Zobacz, co warto o tym wiedzieć, aby skutecznie i bez żadnych konsekwencji wypowiedzieć umowę AC.

W odróżnieniu od obowiązkowego ubezpieczenia OC, AC jest polisą o charakterze dobrowolnym – możesz ja wykupić, ale nie jesteś do tego zobligowany prawnie. To, jaką ochroną ubezpieczeniową zostanie objęty samochód, zależy od Twoich preferencji oraz oferty ubezpieczyciela.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Kiedy umowa ubezpieczenia AC wygasa?

O ile ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, o tyle w przypadku AC nie jest to możliwe. Gdy upłynie okres, na który została podpisana umowa, wygasa ona samoczynnie. Aby ją przedłużyć, należy wykupić kolejną polisę. To jednak niejedyna sytuacja, w której ubezpieczenie AC automatycznie przestaje obowiązywać. Dzieje się tak również wtedy, gdy:

 • zostanie stwierdzona szkoda całkowita lub dojdzie do utraty auta (np. zostanie skradzione),
 • wyczerpie się suma ubezpieczenia AC na skutek wypłaconych świadczeń,
 • wyrejestrujesz samochód,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość (umowa przestaje obowiązywać po 3 miesiącach od tego momentu),
 • nie opłacisz składki w ustalonym terminie,
 • sprzedasz samochód, a prawo do korzystania z AC nie zostanie przeniesione na nowego właściciela,
 • zarejestrujesz pojazd za granicą,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe wypowie umowę (np. ze względu na złamanie jej warunków lub podanie nieprawdziwych informacji we wniosku).

Oczywiście, jak to w przypadku wszystkich kwestii dotyczących polisy AC, zależy to od indywidualnej polityki towarzystwa ubezpieczeniowego, która została zastosowana  w OWU. Z tego powodu dokładne przeczytanie całej umowy autocasco przed podpisaniem jest koniecznością.

Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia AC?

Polisa AC co prawda nie podlega pod ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie oznacza to jednak, że nie jest w ogóle regulowana prawnie. Dotyczące jej kwestie są rozwiązywane w oparciu o kodeks cywilny.

O wypowiedzeniu umowy AC przeczytasz w art. 812 § 4 art. k.c. Zgodnie z nim masz prawo do odstąpienia od umowy (np. wypowiedzenia AC w PZU), jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Możesz to zrobić w ciągu:

 • 30 dni (jako osoba prywatna od daty zawarcia umowy ubezpieczenia AC, np. w PZU),
 • 7 dni (jako przedsiębiorca od daty podpisania umowy ubezpieczenia AC, np. w PZU),
 • 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia AC (np. w PZU), jeśli została zawarta na odległość (przez internet lub telefon).

Wyjątek od tego terminu stanowi sytuacja, w której przedstawiciel ubezpieczeniowy (np. PZU) nie poinformował Cię o prawie do odstąpienia od zawartej umowy. Wtedy 30-dniowy czas na wypowiedzenie rozpoczyna się w dniu, w którym dowiedziałeś się o tym fakcie.

Warto mieć na uwadze to, że mimo odstąpienia od umowy należy zapłacić składkę za okres, w którym samochód był objęty ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel wyliczy ją proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywała umowa. Z drugiej strony, za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej powinien trafić do Ciebie zwrot – o ile umowa nie wskazuje inaczej lub nie wyczerpała się suma ubezpieczenia –wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Umowa ubezpieczenia AC (np. w PZU) może również zostać rozwiązana, jeśli dojdzie do sprzedaży samochodu i nowy właściciel nie będzie kontynuował dotychczasowej polisy lub ubezpieczyciel się na to nie zgodzi. Podobnie, gdy np.:

 • cała suma ubezpieczenia AC zostanie wypłacona i może się wyczerpać, ponieważ auto będzie skradzione lub całkowicie uszkodzone. Wypłata sumy, na jaką została zawarta polisa oznacza, że umowa ubezpieczenia AC (np. w PZU) ulega rozwiązaniu. Podobnie, jeżeli w ciągu roku cała suma ubezpieczenia autocasco została wykorzystana na naprawy samochodu.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia AC?

Jako że AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, każde towarzystwo ustala własne wymagania dotyczące formy i sposobu składania wypowiedzenia umowy. Najlepszym źródłem informacji w tym zakresie będzie zatem podpisana umowa polisy, a także strona internetowa ubezpieczyciela, na której na pewno znajdziesz gotowy wzór takiego dokumentu. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i odręcznym podpisaniu należy go dostarczyć do ubezpieczyciela. Najczęściej można to zrobić w dowolny sposób: osobiście, pocztą lub mailowo.

Czy można zrezygnować z AC dla lepszej oferty autocasco?

Podpisałeś umowę AC, ale po pewnym czasie znalazłeś korzystniejszą ofertę. Czy da się coś jeszcze zrobić, czy klamka zapadła i musisz pozostać przy aktualnym ubezpieczeniu? Wszystko zależy od tego, kiedy została zawarta umowa. Jeśli nie minęło jeszcze 30 dni (lub 7, jeśli jest to samochód firmowy), możesz spokojnie wypowiedzieć umowę bez podawania żadnej przyczyny. Później nic nie stoi na przeszkodzie, by wykupić korzystniejszą polisę.

Jeśli jednak znalazłeś lepszą ofertę po upływie tego czasu, nie pozostaje Ci nic innego, jak poczekać do końca obecnej umowy. Nową polisę będziesz mógł wykupić dopiero po wygaśnięciu tej obecnej.

To właśnie z tego powodu dobrze jest porównać co najmniej kilka ofert przed podpisaniem umowy. W ich łatwym porównaniu pomoże Ci nasz kalkulator OC/AC.

Czy można kontynuować ubezpieczenie AC poprzedniego właściciela samochodu?

Kontynuowanie umowy OC to opcja, na którą stosunkowo często decydują się kierowcy kupujący używany samochód. O ile składka jest atrakcyjna, może się to okazać opłacalnym rozwiązaniem. Jak wygląda ta kwestia w przypadku AC? Czysto teoretycznie, kontynuowanie polisy poprzedniego właściciela pojazdu jest możliwe. Ale w praktyce bywa różnie i wszystko zależy od konkretnego towarzystwa.

Wielu ubezpieczycieli stawia sprawę jasno i już w OWU daje znać o tym, że umowa wygasa wraz z momentem sprzedaży samochodu. Inni co prawda dopuszczają możliwość jej przepisania na inną osobę, ale tylko po rekalkulacji składki dla nowego właściciela – co stwarza ryzyko jej podwyższenia. Zanim zdecydujesz się na przejęcie AC po innym kierowcy, koniecznie upewnij się, że jest to dla Ciebie opłacalne.

Jak ubiegać się o zwrot składki AC po sprzedaży samochodu?

Jeśli sprzedałeś samochód przed końcem obowiązywania umowy AC, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy suma ubezpieczenia nie została wcześniej wykorzystana, np. po uznaniu szkody za całkowitą i wypłacie odszkodowania. O tym, jak ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki AC, przeczytasz w OWU lub na stronie swojego ubezpieczyciela. Każde towarzystwo podchodzi do tej kwestii inaczej, w związku z tym nie sposób podać konkretnej instrukcji, która przeprowadzi Cię przez cały proces.

Pewne jest tylko to, że będziesz potrzebować dowodu na to, że pojazd rzeczywiście nie jest już Twoją własnością i nie obejmuje go ochrona ubezpieczeniowa. Niezależnie od tego, czy do wypowiedzenia umowy doszło z powodu sprzedaży, wyrejestrowania czy kradzieży pojazdu, musisz być świadomy tego, że ubezpieczyciel nie uwierzy Ci na słowo. Wraz z wnioskiem o zwrot składki dostarcz zatem np. umowę kupna-sprzedaży, zaświadczenie o zezłomowaniu lub notatkę policyjną o kradzieży.

Podsumowanie

Co warto wiedzieć? – Jak wypowiedzieć ubezpieczenie AC

 • Ubezpieczenie AC może wygasnąć samoczynnie, m.in. wtedy, gdy wyczerpie się suma polisy albo po sprzedaży samochodu.
 • Masz prawo do wypowiedzenia polisy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
 • Zasady dotyczące wypełnienia i wysłania wniosku o wypowiedzenie ubezpieczenia AC są inne dla każdego towarzystwa.
 • Chociaż czasem można zachować AC po poprzednim właścicielu auta, to jednak nie zawsze jest to opłacalne.
 • W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy autocasco należy Ci się zwrot za niewykorzystany okres ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie ubezpieczenia AC

 1. Czy ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej?

  Tak. Upoważnia go do tego m.in. kłamstwo we wniosku o ubezpieczenie, nieopłacenie składki w terminie, a nawet złamanie zasad ustalonych w OWU.

 2. Co się stanie, jeśli zrezygnujesz z AC w ciągu dwóch tygodni po podpisaniu umowy?

  Masz do tego prawo. Jeśli wypowiesz umowę w tym momencie, ubezpieczyciel wyliczy, ile kosztowała ochrona ubezpieczeniowa w tym okresie, i zwróci Ci resztę zapłaconej kwoty. Jeśli jeszcze nie opłaciłeś składki, zostaniesz poproszony o uiszczenie jedynie kwoty za ten krótki okres. Nie uda się tego uniknąć – przez te dwa tygodnie umowa pozostawała w mocy i ubezpieczycielowi należy się za to zapłata.

 3. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym miałem wykupione AC, upadło. Co się teraz stanie z moją polisą?

  Będzie obowiązywać jeszcze przez 3 miesiące od ogłoszenia tego faktu, a następnie samoczynnie wygaśnie.

Piotr Nowik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments