Jak zgłosić szkodę OC sprawcy? Przewodnik likwidacji szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Jeśli jesteś poszkodowany w wypadku lub kolizji drogowej, najpierw musisz zgłosić szkodę z OC sprawcy zdarzenia jego ubezpieczycielowi. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się likwidacją szkody komunikacyjnej z polisy OC i wypłatą odszkodowania.

W silnych emocjach towarzyszących kolizjom drogowym nietrudno o czymś zapomnieć. Ale może to mieć poważne konsekwencje w kontekście późniejszej likwidacji szkody, gdyż proces ten zaczyna się właśnie w tym momencie, gdy dochodzi do zdarzenia – a nie dopiero po wysłaniu wniosku do ubezpieczyciela. To, czy uda Ci się opanować nerwy i dopełnić wszystkich formalności od razu, wpłynie na ostateczną decyzję odnośnie odszkodowania z OC sprawcy.

Jak zgłosić ubezpieczycielowi szkodę z OC sprawcy?

Proces likwidacji szkody z OC sprawcy rozpoczyna się w zasadzie już w momencie, w którym doszło do kolizji lub wypadku. Jak postępować krok po kroku, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie odszkodowania?

 1. Udokumentuj zdarzenie i powstałe szkody – najlepiej, jeśli sytuację nagrała kamera samochodowa. A jeśli nie, zrób dokładne zdjęcia miejsca zdarzenia oraz wszystkich uszkodzeń w obu samochodach.
 2. W przypadku kolizji spisz oświadczenie kierowców, a w przypadku wypadku odbierz notatkę o zdarzeniu sporządzoną przez policję.
 3. Skonsultuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym i/lub mechanikiem, aby wstępnie oszacować koszty likwidacji szkody.
 4. Zgłoś szkodę u ubezpieczyciela sprawcy. Ile masz na to czasu? W przypadku kolizji 10 lat od dnia zdarzenia lub 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i ustalenia jej sprawcy. Jeśli zdarzenie było wypadkiem lub powstało w wyniku przestępstwa, czas na zgłoszenie szkody jest jeszcze dłuższy. Takie roszczenia przeterminują się dopiero po 20 latach od momentu wystąpienia szkody.
 5. Zaczekaj na weryfikację zgłoszonej szkody.
 6. Zapoznaj się z propozycją ubezpieczyciela i odnieś się do niej – możesz ją zaakceptować lub złożyć odwołanie.

Sprawa komplikuje się nieco, gdy sprawca nie jest znany lub nie ma OC. Możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania z UFG, jednak tylko w przypadku szkód osobowych. Szansę na pokrycie szkód majątkowych zapewnia wtedy jedynie własne AC. Więcej na ten temat piszemy w dalszej części artykułu.

Do kogo przypisane jest ubezpieczenie OC pojazdu?

Jedną z podstawowych, a mimo to wciąż niejasnych dla wielu, kwestii dotyczących ubezpieczenia OC jest to, do kogo jest ono przypisane. Prawidłowa odpowiedź brzmi: do samochodu, a nie do kierowcy.

Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi.

Przykład:

Pani Katarzyna pożyczyła swój samochód koleżance. Niestety, ta nie zachowała należytej ostrożności i spowodowała kolizję drogową. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, nietrudno zauważyć, z czyjego OC zostanie zlikwidowana szkoda – z polisy OC właścicielki pojazdu. Na dobrą sprawę koleżanka nawet nie musi mieć własnego OC. O ile pożyczone auto jest objęte ubezpieczeniem pani Katarzyny, wszystko jest w porządku.

Likwidacja szkody z OC sprawcy – kto może to zrobić?

OC jest polisą chroniącą przed odpowiedzialnością, jeśli w wyniku kolizji lub wypadku dojdzie do szkód rzeczowych lub osobowych obejmujących osoby trzecie. Z prawa do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy mogą zatem skorzystać wszystkie osoby, które:

 • zostały poszkodowane, bo znajdowały się w pojeździe biorącym udział w zdarzeniu – w roli pasażera lub kierowcy. Nie dotyczy to jedynie osób jadących samochodem, w które uderzył sprawca, ale także tych, które podróżowały z nim;
 • zostały potrącone przez sprawcę. Mogą to być zarówno piesi, jak i rowerzyści;
 • są najbliższą rodziną osoby, która poniosła śmierć z winy sprawcy.

Sam sprawca nie może domagać się odszkodowania z OC. Jego roszczenia mogą pokryć obligatoryjne ubezpieczenia, takie jak AC – o ile zdecyduje się na wykupienie takiej opcji.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2020 roku zawarto aż 7 458 006 umów AC. W ramach zlikwidowano 804 006 szkód, a średni koszt jednej z nich wyniósł 6 803 zł. Oznacza to, że choć ubezpieczenie AC nie cieszy się obecnie w Polsce tak dużym powodzeniem jak na zachodzie Europy, to jednak Polacy sięgają po nie coraz chętniej – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl.

W jaki sposób rodzaj szkody wpływa na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczenie OC obejmuje dwa rodzaje szkód względem osób trzecich: rzeczowe i osobowe. Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami?

Szkody rzeczowe to te dotyczące mienia należącego do osób poszkodowanych. Najczęściej jest to po prostu uszkodzony samochód. Ale równie dobrze mogą one dotyczyć roweru, którym poruszała się poszkodowana osoba w momencie potrącenia przez sprawcę. Osoba poszkodowana może jednak domagać się znacznie więcej niż odszkodowania pokrywającego koszt naprawy uszkodzonego pojazdu. Przysługuje jej również:

 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu, który jest znacznie mniej warty w stanie powypadkowym;
 • odszkodowanie za szkodę całkowitą, jeśli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. W takiej sytuacji ubezpieczyciel szacuje wartość wraku i wypłaca różnicę między nią a wartością samochodu w dniu zdarzenia;
 • odszkodowanie za rzeczy zniszczone na skutek zdarzenia spowodowanego przez sprawcę,
 • zwrot poniesionych kosztów, np. samochodu zastępczego czy holowania do najbliższego warsztatu.

Do szkód majątkowych należą z kolei wszystkie te, które dotyczą uszkodzeń ciała osób poszkodowanych. Odszkodowanie ma stanowić zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne), a także pokryć wszystkie straty finansowe, które powstały na skutek działania sprawcy. Dotyczy to zazwyczaj zwrotu:

 • kosztów leczenia,
 • kosztów dojazdu na leczenie lub rehabilitację,
 • dochodów utraconych na skutek zdarzenia spowodowanego przez sprawcę.

W niektórych przypadkach osoba poszkodowana może nawet domagać się od sprawcy renty. Jest to możliwe wtedy, gdy w wyniku wypadku straciła zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu. Prawo do roszczenia sobie renty od sprawcy mają też poszkodowani, w przypadku których doszło do podniesienia kosztów życia po zdarzeniu z udziałem sprawcy – np. na skutek drogiej rehabilitacji lub konieczności przyjmowania leków przez długi czas.

Jeśli renta zostanie zasądzona, sprawca będzie ją wypłacać poszkodowanemu co miesiac, chyba że ten zażąda kapitalizacji renty. W takiej sytuacji zostanie ona wypłacona w ramach jednego świadczenia na większą sumę, która pomoże poszkodowanej osobie w poprawie jej obecnych warunków życia (np. umożliwi przekwalifikowanie do innego zawodu, który będzie mogła wykonywać w swoim stanie).

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jeszcze inny rodzaj świadczeń przysługuje osobom, które w wyniku działania sprawcy straciły najbliższą rodzinę. Mogą domagać się zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz za pogorszenie sytuacji życiowej, jeśli dochód zmarłego stanowił dużą część domowego budżetu. Możliwe jest też uzyskanie zwrotu kosztów pogrzebu.

Wypadek lub kolizja drogowa – kiedy trzeba wezwać na miejsce policję?

To, czy zdarzenie na drodze wymaga informowania służb, zależy w dużej mierze od jego rodzaju. Do wyboru są tu dwie opcje.

 • Kolizja – zdarzenie, w wyniku którego powstały tylko szkody o charakterze materialnym, czyli np. uszkodzenie samochodu. W takiej sytuacji nie ma potrzeby wzywania policji, chyba że uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia w kwestii winy. Jeśli jednak oboje zgadzają się w tym temacie, wystarczy spisanie oświadczenia o zdarzeniu, które umożliwi rozpoczęcie procedury likwidacji szkody z OC sprawcy.
 • Wypadek – aby zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek, musi dojść do szkód osobowych, a dokładniej do uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej. Tutaj konieczna jest już interwencja policji, która ustali szczegóły zdarzenia i sporządzi stosowną notatkę. To ten dokument będzie potrzebny ubezpieczycielowi, aby wypłacić odszkodowanie.

Wezwanie policji jest też konieczne, jeśli:

 • na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe lub straż pożarną,
 • sprawca uciekł,
 • drugi uczestnik kolizji jest agresywny albo zdaje się być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • któryś z uczestników zdarzenia nie ma przy sobie wymaganych dokumentów,
 • zdarzenie doprowadziło do poważnego utrudnienia ruchu drogowego.

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej? (Pobierz wzór)

Stało się, doszło do kolizji. Na szczęście i Ty, i jej sprawca zgadzacie się co do tego, kto zawinił, i postanawiacie spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym dla ubezpieczyciela. Co powinno zawierać, aby było wiążące?

 • Dane osobowo-adresowe wszystkich uczestników kolizji – zarówno kierowców, jak i pasażerów oraz ewentualnych świadków.
 • Szczegółowe informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w kolizji (marka, model, numer rejestracyjny) oraz ich właścicieli (imię, nazwisko, seria i numer dowodu rejestracyjnego).
 • Informacje dotyczące polisy OC sprawcy kolizji – konieczne jest podanie nazwy TU, numeru polisy oraz jej okresu ważności.
 • Opis zdarzenia wyjaśniający jego przebieg – można wzbogacić go szkicem miejsca zdarzenia z zaznaczonym położeniem pojazdów oraz wskazanymi kierunkami ich poruszania się. Notatka powinna zawierać jak najwięcej detali oraz same konkretne stwierdzenia, które nie pozostawiają pola do dowolnej interpretacji (nie “doszło do zdarzenia”, tylko “sprawca, którym jest X, spowodował zdarzenie”).
 • Opis powstałych szkód – dotyczy to zarówno uszkodzeń pojazdów, jak i ewentualnie znajdujących się w nich rzeczy. Tutaj także liczy się precyzyjne określenie konkretów.
 • Czytelne podpisy obu stron – bez nich oświadczenie nie jest w ogóle wiążące.

 

Oczywiście możesz spisać takie oświadczenie “na gorąco” tuż po kolizji. Ale silne emocje mogą zaburzyć Twój osąd, a tym samym doprowadzić do pomyłki w dokumencie. To co prawda nie przekreśla całkowicie Twoich szans na otrzymanie odszkodowania, ale może znacznie wydłużyć całą procedurę. Lepiej kierować się zasadą przezorny zawsze ubezpieczony i zawsze mieć pod ręką gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, który możesz pobrać z naszej strony.

Jeśli nigdy się nie przyda, to po prostu będziesz go ze sobą wozić każdego dnia – schowaj go w schowku i nie będzie Ci w niczym przeszkadzać. Ale być może nadejdzie taki dzień, w którym jego posiadanie oszczędzi Ci sporo nerwów.

Jak zgłosić ubezpieczycielowi szkodę z OC sprawcy?

Zgłoszenie szkody należy skierować bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Możesz to zrobić w dowolny sposób: listownie, mailowo lub telefonicznie. Na stronach internetowych ubezpieczycieli znajdują się też czasem specjalne formularze, przy użyciu których można wypełnić i wysłać zgłoszenie online.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie szkody z OC sprawcy?

W zgłoszeniu szkody należy podać w zasadzie te same informacje, co w oświadczeniu kierowców lub notatce policyjnej, czyli dokładne dane obu kierowców i samochodów, a także okoliczności samego zdarzenia. Może też zdarzyć się tak, że już w tym momencie ubezpieczyciel poprosi Cię o szacunkową wartość powstałych szkód – dlatego lepiej wstępnie omówić tę kwestię z mechanikiem.

Ile może trwać likwidacja szkody z OC sprawcy?

Wszystkie szczegóły dotyczące czasu likwidacji szkody znajdziesz w OWU swojej polisy. Zazwyczaj ubezpieczyciele stosują się do następujących terminów:

 • do 7 dni od zgłoszenia zdarzenia – potwierdzenie jego przyjęcia,
 • do 30 dni od zgłoszenia zdarzenia – ustalenie jego okoliczności i wypłata odszkodowania. Termin ten może zostać wydłużony nawet do 90 dni, jeśli ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu. W takiej sytuacji wypłata odszkodowania nastąpi do 14 dni po zakończeniu sprawy.

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)?

Alternatywę dla klasycznego procesu ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy stanowi tzw. BLS, czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkód. Na czym to polega?

W dużym uproszczeniu, zamiast zwracać się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, kierujesz się do towarzystwa, w którym masz wykupione OC. Nie musisz zatem negocjować z firmą, której nie znasz i której nie interesuje Twój interes. Wszystkim zajmuje się Twój ubezpieczyciel, oszczędzając Ci w ten sposób problemów. Ty zyskujesz komfortowe załatwienie sprawy, a on – Twoją lojalność przy podpisywaniu kolejnej umowy.

Niestety, nie zawsze można skorzystać z tego rozwiązania. Nie jest to możliwe m.in. wtedy, gdy  w zdarzeniu uczestniczyło więcej pojazdów niż 2, do szkody doszło poza granicami Polski albo powstała szkoda o wysokiej wartości.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Otrzymanie decyzji od ubezpieczyciela nie oznacza, że sprawa jest już przesądzona i nic nie możesz zrobić. Jeśli nie zgadzasz się z nią, masz prawo do odwołania się – samodzielnie lub ze wsparciem Rzecznika Finansowego. Masz na to aż 3 lata od momentu otrzymania niekorzystnej decyzji, ale im szybciej się za to zabierzesz, tym większe masz szanse na powodzenie.

Jeśli znów spotkasz się decyzją odmowną, możesz wejść na drogę sądową. Przygotuj się jednak na to, że może to trochę potrwać i będzie kosztowne – a końcowy wynik może być różny.

Podsumowanie

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy – co warto wiedzieć?

 • Proces likwidacji szkody różni się w zależności od tego, czy powstała na skutek kolizji czy wypadku.
 • Jako osoba poszkodowana możesz domagać się odszkodowania za szkody majątkowe oraz osobowe.
 • Kluczem do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy jest dobre udokumentowanie zdarzenia i spisanie dokładnego oświadczenia obu stron (albo notatki policyjnej).
 • Jeśli decyzja ubezpieczyciela wydaje Ci się niekorzystna, możesz się od niej odwołać lub też walczyć o swoją rację w sądzie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody z OC sprawcy

 1. Czy zawsze muszę zgłaszać szkodę u ubezpieczyciela sprawcy?

  Niekoniecznie. Jeśli istnieje możliwość skorzystania z BLS, możesz wybrać tę opcję i zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela, a ten zajmie się negocjacjami z drugą stroną.

 2. Kiedy dostanę odszkodowanie z OC sprawcy?

  Jeśli sprawa będzie prosta, a wina sprawcy jednoznaczna – nawet w ciągu 30 dni. Ubezpieczyciel ma jednak prawo do wydłużenia okresu sprawdzania zdarzenia do 90 dni, po których upływie odszkodowanie powinno trafić do Ciebie do 14 dni.

 3. Co zrobić, jeśli sprawca zdarzenia sprawia problemy?

  Wezwać policję, która ustali przebieg zdarzenia, a także sprawdzi jego trzeźwość oraz ważność

Piotr Nowik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments