Likwidacja szkody z OC sprawcy. Jak zgłosić szkodę auta?

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Jeśli jesteś poszkodowany w wypadku? Szkodę zgłoś z OC sprawcy zdarzenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił polisę OC, zajmie się naprawą Twojego samochodu i wypłaci Ci odszkodowanie m.in. za uszczerbek na zdrowiu. Na drodze doszło do niegroźnej kolizji? Sprawdź, czy likwidacją szkody może zająć się Twój ubezpieczyciel.

W silnych emocjach towarzyszących kolizjom i wypadkom drogowym nietrudno o czymś zapomnieć. Niestety, może to mieć poważne konsekwencje w kontekście późniejszej likwidacji szkody. Pamiętaj, że proces ten zaczyna się bezpośrednio po tym, gdy doszło do zdarzenia, a nie dopiero po wysłaniu wniosku do ubezpieczyciela. To, czy uda Ci się opanować nerwy i dopełnić wszystkich formalności na miejscu kolizji może wpłynąć na decyzję towarzystwa odnośnie należnego odszkodowania z OC sprawcy.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy?

Zacznij od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (sprawdź, który zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania). Informację o szkodzie możesz dostarczyć do ubezpieczyciela na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo, tradycyjną pocztą lub online – przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie towarzystwa.

Jak postępować po kolizji lub wypadku drogowym, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy – krok po kroku:

 1. Udokumentuj zdarzenie i powstałe szkody – najlepiej, jeśli sytuację nagrała kamera samochodowa. Dodatkowo zrób zdjęcia miejsca zdarzenia oraz wszystkich uszkodzeń w obu samochodach (jeśli to możliwe).
 2. W przypadku kolizji – jeśli sprawca przyznaje się do winy i chcecie załatwić sprawę bez angażowania policji – spiszcie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Gdy doszło do wypadku (należy koniecznie wezwać policję!) – odbierz notatkę o zdarzeniu sporządzoną przez funkcjonariuszy (możesz to zrobić później, niekoniecznie na miejscu zdarzenia).
 3. Skonsultuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym i/lub mechanikiem, aby wstępnie oszacować koszty likwidacji szkody (możesz pominąć ten krok jeśli uznasz, że nie ma takiej potrzeby).
 4. Zgłoś szkodę u ubezpieczyciela sprawcy (lub w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym, gdy likwidacja szkody z OC sprawcy zostanie przeprowadzona z BLS – szczegóły poniżej).

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy? W przypadku kolizji szkodę możesz zgłosić do 10 lat od dnia zdarzenia lub 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i ustalenia jej sprawcy. Jeśli zdarzenie było wypadkiem lub powstało w wyniku przestępstwa, czas na zgłoszenie szkody jest jeszcze dłuższy. Takie roszczenia przeterminują się dopiero po 20 latach od momentu wystąpienia szkody.

5. Zaczekaj na weryfikację zgłoszonej szkody.

6. Zapoznaj się z propozycją ubezpieczyciela odnośnie wysokości odszkodowania odnieś się do niej – możesz ją zaakceptować lub złożyć odwołanie.

7. Poczekaj na naprawienie szkody z OC sprawcy zdarzenia (naprawę auta w warsztacie lub wypłatę odszkodowania).

Do kogo zgłosić szkodę, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Sprawa komplikuje się nieco, gdy sprawca kolizji nie jest znany. Możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) za uszkodzone mienie, jednak tylko wtedy, gdy jednocześnie doszło do szkody osobowej. W przeciwnym wypadku pokrycie szkód majątkowych zapewnia jedynie własne AC.

Kto likwiduje szkodę, gdy sprawca wypadku nie jest właścicielem auta?

Twierdzenie, że za szkodę osobową i majątkową odpowiada zawsze ubezpieczyciel sprawcy, jest nieco uproszczone. Przykład: gdy dochodzi do kolizji lub wypadku drogowego z winy osoby, która kierowała pojazdem nie będącym jej własnością, naprawa szkody leży w gestii zakładu ubezpieczeń, który objął ochroną pojazd, a nie kierowcę.

Wyjaśnienia należy szukać w podstawowych kwestiach dotyczących ubezpieczenia OC – dokładnie tego, do kogo jest ono przypisane. Prawidłowa odpowiedź brzmi: do samochodu, a nie do kierowcy. Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi.

Pani Katarzyna pożyczyła swój samochód koleżance. Niestety, ta nie zachowała należytej ostrożności i spowodowała kolizję drogową. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, nietrudno zauważyć, z czyjego OC zostanie zlikwidowana szkoda – z polisy OC właścicielki pojazdu. Na dobrą sprawę koleżanka nawet nie musi mieć własnego OC. O ile pożyczone auto jest objęte ubezpieczeniem pani Katarzyny, wszystko jest w porządku.

Likwidacja szkody z OC sprawcy – kto otrzyma odszkodowanie?

OC jest polisą chroniącą sprawcę przed odpowiedzialnością finansową, jeśli w wyniku kolizji lub wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu dojdzie do szkód rzeczowych lub osobowych u osób trzecich. Z prawa do odszkodowania z OC sprawcy mogą zatem skorzystać wszystkie osoby, które:

 • zostały poszkodowane, bo znajdowały się w pojeździe biorącym udział w zdarzeniu – w roli pasażera lub kierowcy (oprócz sprawcy);
 • zostały potrącone przez pojazd sprawcy. Mogą to być np. piesi czy rowerzyści;
 • są najbliższą rodziną osoby, która poniosła śmierć z winy innego kierowcy;
 • doznały szkody majątkowej w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu (np. auto wypadło z drogi i w wyniku zderzenia doszło do zniszczenia ogrodzenia posesji lub budynku).

Uwaga! Sprawca zdarzenia nie może domagać się odszkodowania z OC. Jego roszczenia mogą pokryć obligatoryjne ubezpieczenia dobrowolne, takie jak AC czy NNW – o ile zdecyduje się na wykupienie takiej opcji.

Wypowiedź eksperta

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2023 roku obowiązywało aż 7 390 729 czynnych umów AC. W ramach tej ochrony zlikwidowano 775 063 szkód, a średni koszt jednej z nich wyniósł 9 356 zł. Oznacza to, że choć ubezpieczenie AC nie cieszy się obecnie w Polsce tak dużym powodzeniem jak na zachodzie Europy, to jednak Polacy sięgają po nie coraz chętniej.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl

Jakie szkody są likwidowane z OC? O jakie świadczenia możesz się starać?

Ubezpieczenie OC obejmuje dwa rodzaje szkód: rzeczowe i osobowe. Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami?

Szkody rzeczowe/ majątkowe to te dotyczące mienia należącego do osób poszkodowanych. Najczęściej jest to po prostu uszkodzony samochód. Ale równie dobrze mogą one dotyczyć roweru, którym poruszała się poszkodowana osoba w momencie potrącenia przez sprawcę. Osoba poszkodowana może jednak domagać się znacznie więcej niż odszkodowania pokrywającego koszt naprawy uszkodzonego pojazdu. Przysługuje jej również:

 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu, który jest znacznie mniej warty w stanie powypadkowym;
 • odszkodowanie za szkodę całkowitą, jeśli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. W takiej sytuacji ubezpieczyciel szacuje wartość wraku i wypłaca różnicę między nią a wartością samochodu w dniu zdarzenia;
 • odszkodowanie za rzeczy zniszczone na skutek zdarzenia spowodowanego przez sprawcę;
 • zwrot poniesionych kosztów, np. za samochód zastępczy czy holowanie do najbliższego warsztatu.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Do szkód osobowych należą z kolei wszystkie te, które dotyczą utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała osób poszkodowanych. Odszkodowanie może stanowić także zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne), a także pokryć wszystkie straty finansowe, które powstały na skutek działania sprawcy. Dotyczy to zazwyczaj zwrotu:

 • kosztów leczenia,
 • kosztów dojazdu na leczenie lub rehabilitację,
 • dochodów utraconych na skutek zdarzenia spowodowanego przez sprawcę.

W niektórych przypadkach osoba poszkodowana może nawet domagać się od sprawcy/ubezpieczyciela sprawcy renty. Jest to możliwe wtedy, gdy w wyniku wypadku straciła ona zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu. Prawo do ubiegania się o rentę mają też poszkodowani, w przypadku których doszło do podniesienia kosztów życia po zdarzeniu z udziałem sprawcy – np. na skutek drogiej rehabilitacji lub konieczności przyjmowania leków przez długi czas.

Jeśli renta zostanie zasądzona, towarzystwo będzie ją wypłacać poszkodowanemu co miesiąc, chyba że ten zażąda kapitalizacji renty. W takiej sytuacji zostanie ona wypłacona w ramach jednego świadczenia na większą sumę. Pomoże to poszkodowanej osobie w poprawie jej obecnych warunków życia (np. umożliwi przekwalifikowanie do innego zawodu).

Jeszcze inny rodzaj świadczeń przysługuje osobom, które w wyniku działania sprawcy straciły najbliższą rodzinę. Mogą one domagać się zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz za pogorszenie sytuacji życiowej, np. gdy dochód zmarłego stanowił dużą część domowego budżetu. Możliwe jest też uzyskanie zwrotu kosztów pogrzebu.

Wypadek lub kolizja drogowa – kiedy trzeba wezwać na miejsce policję?

To, czy zdarzenie na drodze wymaga informowania służb, zależy w dużej mierze od jego rodzaju. Do wyboru są tu dwie opcje.

 • Kolizja – zdarzenie, w wyniku którego powstały tylko szkody o charakterze materialnym, czyli np. uszkodzenie samochodu. W takiej sytuacji nie ma potrzeby wzywania policji, chyba że uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia w kwestii winy. Jeśli jednak oboje zgadzają się w tym temacie, wystarczy spisanie oświadczenia o zdarzeniu, które umożliwi rozpoczęcie procedury likwidacji szkody z OC sprawcy.
 • Wypadek – aby zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek, musi dojść do szkód osobowych, a dokładniej do uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej. Tutaj konieczna jest już interwencja policji, która ustali szczegóły zdarzenia i sporządzi stosowną notatkę. Ten dokument będzie potrzebny ubezpieczycielowi, aby wypłacić odszkodowanie.

Wezwanie policji jest też konieczne, jeśli:

 • na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe lub straż pożarną,
 • sprawca uciekł,
 • drugi uczestnik kolizji jest agresywny albo zdaje się być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • któryś z uczestników zdarzenia nie ma przy sobie wymaganych dokumentów,
 • zdarzenie doprowadziło do poważnego utrudnienia ruchu drogowego.

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej do zgłoszenia szkody? (Pobierz wzór)

Stało się, doszło do kolizji. Na szczęście Ty i jej sprawca zgadzacie się co do tego, kto zawinił i postanawiacie spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Co powinno zawierać, aby było wiążące?

 • Dane osobowo-adresowe wszystkich uczestników kolizji – dane sprawcy, kierowcy poszkodowanego, pasażerów oraz ewentualnych świadków.
 • Szczegółowe informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w kolizji (marka, model, numer rejestracyjny) oraz ich właścicieli (imię, nazwisko, seria i numer dowodu rejestracyjnego).
 • Informacje dotyczące polisy OC sprawcy kolizji: nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy OC sprawcy.
 • Opis zdarzenia wyjaśniający jego przebieg (okoliczności zdarzenia) – można wzbogacić go szkicem miejsca zdarzenia z zaznaczonym położeniem pojazdów oraz wskazanymi kierunkami ich poruszania się. Notatka powinna zawierać jak najwięcej detali oraz same konkretne stwierdzenia, które nie pozostawiają pola do dowolnej interpretacji (nie “doszło do zdarzenia”, tylko “sprawca, którym jest X, spowodował zdarzenie”).
 • Opis powstałych szkód – dotyczy to zarówno uszkodzeń pojazdów, jak i ewentualnie znajdujących się w nich rzeczy. Tutaj także liczy się precyzyjne określenie konkretów.
 • Czytelne, własnoręczne podpisy obu stron – bez nich oświadczenie nie jest w ogóle wiążące.

Możecie spisać takie oświadczenie “na gorąco” tuż po kolizji. Silne emocje mogą jednak zaburzyć Wasz osąd, a tym samym doprowadzić do pomyłki w dokumencie. To co prawda nie przekreśla całkowicie Twoich szans na otrzymanie odszkodowania, ale może znacznie wydłużyć całą procedurę.

Lepiej kierować się zasadą przezorny zawsze ubezpieczony i zawsze mieć pod ręką gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, który możesz pobrać z naszej strony.

Jak zgłosić ubezpieczycielowi szkodę z OC sprawcy?

Zgłoszenie szkody należy skierować bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Możesz to zrobić w dowolny sposób: listownie, mailowo lub telefonicznie. Na stronach internetowych ubezpieczycieli znajdują się też czasem specjalne formularze, przy użyciu których można wypełnić i wysłać zgłoszenie online.

Ile może trwać likwidacja szkody z OC sprawcy?

Termin wypłaty odszkodowania znajdziesz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz dokumentach dotyczących Twojej polisy. Co do zasady, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wydania decyzji i wypłaty odszkodowania do 30 dni od zgłoszenia zdarzenia. Termin ten może zostać jednak wydłużony nawet do 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia, jeśli ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na ustalenie okoliczności kolizji czy wypadku.

Wyjątek stanowi również sytuacja, gdy ustalenie wysokości odszkodowania lub okoliczności zależy od toczącego się postępowania karnego czy cywilnego – terminy ulegają wówczas przedłużeniu do momentu zakończenia postępowania (czyli nawet ponad wspomniane 90 dni).

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS)?

Alternatywę dla klasycznego procesu ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy stanowi tzw. BLS, czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkód. Na czym to polega?

W dużym uproszczeniu, zamiast zwracać się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, kierujesz się do swojej firmy ubezpieczeniowej (towarzystwa, w którym masz wykupione OC). Nie musisz zatem negocjować z firmą, której nie znasz. Likwidację szkody przejmuje Twój ubezpieczyciel (później otrzymuje on zwrot kosztów od towarzystwa sprawcy), oszczędzając Ci w ten sposób problemów. Ty zyskujesz komfortowe załatwienie sprawy, a on – Twoją lojalność przy podpisywaniu kolejnej umowy.

Niestety, nie zawsze można skorzystać z tego rozwiązania. Nie jest to możliwe m.in. wtedy, gdy  w zdarzeniu uczestniczyło więcej pojazdów niż 2, do szkody doszło poza granicami Polski albo powstała szkoda o wysokiej wartości.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Otrzymanie decyzji od ubezpieczyciela nie oznacza, że sprawa jest już przesądzona i nic nie możesz zrobić. Jeśli nie zgadzasz się z nią, masz prawo do odwołania się – samodzielnie lub ze wsparciem Rzecznika Finansowego (po wyczerpaniu możliwości własnych negocjacji z ubezpieczycielem). Masz na to aż 3 lata od momentu otrzymania niekorzystnej decyzji, ale im szybciej się za to zabierzesz, tym większe masz szanse na powodzenie. Jeśli znów spotkasz się decyzją odmowną, możesz wejść na drogę sądową. Przygotuj się jednak na to, że może to trochę potrwać i będzie kosztowne – a końcowy wynik może być różny.

Podsumowanie

 • Proces likwidacji szkody jest bardziej skomplikowany po wypadku – na oszacowanie wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu składa się wiele czynników.
 • Jako osoba poszkodowana możesz domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy zarówno za szkody majątkowe, jak i osobowe.
 • Otrzymanie w odpowiedniej wysokości odszkodowania zależy w dużej mierze od Ciebie – wyjaśnienie okoliczności zdarzenia będzie prostsze, gdy dostarczysz towarzystwu jak najwięcej dokumentów w tej sprawie.
 • Jeśli decyzja ubezpieczyciela wydaje Ci się niekorzystna, możesz się od niej odwołać lub też walczyć o swoje rację w sądzie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody z OC sprawcy

 1. Czy zawsze muszę zgłaszać szkodę u ubezpieczyciela sprawcy?

  Niekoniecznie. Jeśli istnieje możliwość skorzystania z BLS, możesz zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela. Zajmie się on likwidacją szkody, a następnie odzyska wszystkie poniesione koszty od towarzystwa sprawcy zdarzenia.

 2. Kiedy dostanę odszkodowanie z OC sprawcy?

  Jeśli sprawa będzie prosta, a wina sprawcy jednoznaczna – nawet w ciągu 30 dni. Ubezpieczyciel ma jednak prawo do wydłużenia okresu sprawdzania zdarzenia do 90 dni, gdyby np. ustalenie wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w tym terminie czy też powstały wątpliwości co do odpowiedzialności ubezpieczyciela i konieczne było dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 3. Co zrobić, jeśli sprawca zdarzenia sprawia problemy?

  Najlepiej wezwać policję, która ustali przebieg zdarzenia, a także sprawdzi trzeźwość kierowców czy ważność OC. Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe musi być pewne co do przebiegu zdarzenia, winy sprawcy kolizji i swojej odpowiedzialności za szkodę. Niestety, czasami zdarza się, że nawet po spisaniu oświadczenia sprawcy osoba uznana w tym dokumencie za winną wycofuje wcześniejszą deklarację i podaje inny opis okoliczności zdarzenia. Wypłata odszkodowania jest wówczas niemożliwa aż do wyjaśnienia sprawy.

 4. Kto zgłasza szkodę z OC – poszkodowany czy sprawca?

  Szkodę zawsze zgłasza poszkodowany. Wypłatą odszkodowania zazwyczaj zajmuje się firma, która ubezpieczyła samochód sprawcy. Po drobnej kolizji szkodę można również zgłosić swojemu ubezpieczycielowi w ramach bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) – o ile spełnione są warunki korzystania z takiej usługi.

 5. Jak powinno wyglądać zgłoszenie szkody z OC sprawcy?

  W zgłoszeniu szkody należy podać w zasadzie te same informacje, co w oświadczeniu kierowców lub notatce policyjnej, czyli dokładne dane obu kierowców i samochodów, a także okoliczności samego zdarzenia. Może też zdarzyć się tak, że już w tym momencie ubezpieczyciel poprosi Cię o szacunkową wartość powstałych szkód – dlatego lepiej wstępnie omówić tę kwestię z mechanikiem.

Źródła

 1. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

 2. PIU: Ubezpieczenia w liczbach 2023 - Rynek ubezpieczeń w Polsce

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments