Masz przerwę w ubezpieczeniu OC? Sprawdź, czym to grozi

Masz przerwę w ubezpieczeniu OC? Sprawdź, czym to grozi


kara za brak oc
[Głosów:14    Średnia:4/5]

Pokrycie kosztów kolizji lub wypadku komunikacyjnego z własnej kieszeni lub wysokie kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – to może Ci grozić w przypadku braku aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podpowiadamy, czym jest przerwa w OC i co zrobić, gdy już do niej dojdzie.

Jeżeli jesteś posiadaczem samochodu, motocykla lub innego zarejestrowanego pojazdu, musisz posiadać aktualne OC. Zasada ta odnosi się również do pojazdów, które nie są użytkowane, a stoją w garażu lub na miejskim parkingu.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Kiedy może wystąpić przerwa w ubezpieczeniu OC?

  • Właściciel zarejestrowanego pojazdu nie opłaca polisy w związku z jego nieużytkowaniem,
  • Po zakupie samochodu, nowy właściciel zapomniał o końcu umowy zawartej przez poprzedniego właściciela (polisy zbywcy nie przedłużają się automatycznie),
  • Nie została opłacona jedna z rat OC.

Dobra wiadomość dla zapominalskich: zgodnie z obowiązującymi przepisami, polisa OC zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy (uwaga! nie dotyczy to polis zbywcy auta). Właściciel pojazdu posiada więc ważne OC, nawet jeśli zapomni o dacie zakończenia aktualnej umowy.

Konsekwencje braku lub przerwy w OC

Konsekwencje braku aktualnego OC mogą mieć dwojaki charakter:

  • Jeżeli będziesz sprawcą kolizji lub wypadku drogowego z udziałem pojazdu, który nie ma aktualnego ubezpieczenia OC, ponosisz wszelkie koszty napraw z własnej kieszeni. Zapłacisz również za uszczerbek na zdrowiu uczestników wypadku.
  • W zależności od rodzaju pojazdu oraz okresu przerwy w ubezpieczeniu, zapłacisz karę nałożoną przez UFG.

Wysokość kar z UFG za brak OC w 2018 roku

Wysokość kary za brak OC jest zależna od płacy minimalnej (obecnie wynosi ona 2100 zł brutto) oraz od przerwy w ciągłości ubezpieczenia.
Maksymalna kara za brak OC wynosi 6300 zł. Dotyczy samochodów ciężarowych i braku polisy przez okres powyżej 14 dni. Mniej, bo 4200 zł, zapłacą posiadacze samochodów osobowych. Na najniższe kary (700 zł) narażeni są posiadacze motocykli (szczegółowa tabela z wysokościami kar za brak OC).

Co istotne – osoba która nie opłacała OC przez kilka lat nie zostanie obarczona wielokrotnością tej kwoty. Przykładowo, jeśli posiadasz samochód osobowy od 2015 roku i nie opłaciłeś składki OC, a policja lub UFG wykryje to w roku 2018, zostaniesz obarczony karą maksymalnie 4200 zł.

Czy muszę płacić karę za przerwę w OC?

Karę za brak aktualnego OC musimy zapłacić – od tej reguły istnieje tylko jeden wyjątek. Ze względu na trudną sytuację finansową posiadacz pojazdu na którego została nałożona kara za brak OC, może złożyć podanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z prośbą o umorzenie kary. Zgodnie z artykułem 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Przerwa w OC, co ze zniżkami ?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przy wyliczaniu zniżek w OC stosują własne zasady. Jeżeli regularnie przez wiele lat płaciłeś OC, a później przez pewien czas nie posiadałeś żadnego samochodu, przerwa w OC będzie oceniana zależnie od wybranego ubezpieczyciela. Warto w tym przypadku skorzystać z porównywarki ubezpieczeniowej, bo np. jedno towarzystwo zabierze kierowcy wszystkie wypracowane dotychczas zniżki, a inny ubezpieczyciel odejmie określony procent za każdy rok nieskładkowy.

Stefania Stuglik

Dodaj komentarz