Czym jest i jak działa rekalkulacja składki OC?

Kierowca sprawdza cenę OC

Rekalkulacja OC oznacza ponowne przeliczenie ceny ubezpieczenia pojazdu z uwzględnieniem czynników, które uległy zmianie. Ma ona miejsce w trakcie trwania umowy. Natomiast kalkulacja ceny OC ma na celu ustalenie, ile będzie kosztować ochrona ubezpieczeniowa właściciela samochodu i odbywa się przed zakupem polisy. Podpowiadamy, kiedy rekalkulacja OC jest konieczna i na czym ona polega.

Przy zakupie ubezpieczenia OC lub ubezpieczeń dodatkowych klient może mieć pewność, że w oparciu o podane przez niego informacje firma skrupulatnie oszacuje ryzyko udzielenia mu ochrony ubezpieczeniowej. W czasie roku, czyli okresu na jaki standardowo zawierana jest umowa ubezpieczenia OC, mogą pojawić się jednak nowe okoliczności, które spowodują, że ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki.

Co to jest rekalkulacja składki OC?

Rekalkulacja składki OC to po prostu ponowne oszacowanie ryzyka dla danego klienta. Inaczej mówiąc, ubezpieczyciel sprawdza, czy właściciel ubezpieczonego samochodu nie powinien dopłacić do już uiszczonej składki. Czasem bywa odwrotnie – okazuje się, że po stronie klienta jest nadpłata. Wówczas może on spodziewać się jej zwrotu.

Rekalkulacja składki ubezpieczeniowej to prawo, ale nie obowiązek ubezpieczyciela. Nie każdy kierowca musi zatem w praktyce spotkać się z ponownym oszacowaniem ryzyka ubezpieczeniowego. Termin rekalkulacji składki powinien jednak być znany każdej zmotoryzowanej osobie.

Mimo że rekalkulacja składki OC to prawo firmy ubezpieczeniowej, to nie każdy ubezpieczyciel z niego korzysta. Bardzo często, aby nie zrażać klienta (szczególnie nowego, który przejął polisę po poprzednim właścicielu), ubezpieczyciel rezygnuje z ponownego oszacowania ryzyka. Zyskuje na tym właściciel – może korzystać z ochrony OC przejętej wraz z pojazdem bez dopłaty.

Czy można uniknąć rekalkulacji OC?

Warto pamiętać, że tylko towarzystwo może zdecydować o przeprowadzeniu rekalkulacji OC lub rezygnacji z niej. Natomiast właściciel pojazdu nie może uniknąć rekalkulacji, jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się na ponowne przeliczenie ceny polisy.
Ma on za to możliwość wypowiedzenia umowy otrzymanej od poprzedniego właściciela auta i tym sposobem – uniknięcia dopłaty. Poza tym, od niekorzystnej rekalkulacji składki ubezpieczeniowej przysługuje odwołanie.

Kiedy ubezpieczyciel może zmienić wysokość składki?

Jest kilka sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa dokonuje ponownego obliczenia wysokości składki. Rekalkulacja składki najczęściej ma miejsce wtedy, gdy:

 • ubezpieczony samochód zmienia właściciela – mówimy wówczas o rekalkulacji OC po zakupie pojazdu;
 • ustalono błędne dane na polisie;
 • nastąpiła inna zmiana okoliczności, które mają wpływ na ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku.

Rekalkulacja składki OC po zakupie auta – kiedy trzeba dopłacić?

Zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedający pojazd przekazuje kupującemu nie tylko kluczyki i wydane do samochodu dokumenty, ale również polisę OC. Z kolei nowy właściciel pojazdu ma prawo korzystać z przejętego ubezpieczenia. Efektem transakcji kupna-sprzedaży pojazdu jest to, że jego nabywca korzysta z polisy, której cena została wyliczona na podstawie danych innego kierowcy.

Przykład: Pan Adam to 23-letni student, który kupił używany samochód, przejmując polisę OC zakupioną przez poprzednika – doświadczonego kierowcę, który korzystał ze zniżek w pełnej wysokości. Pan Adam poinformował firmę ubezpieczeniową o zakupie pojazdu, ta z kolei ponownie wyliczyła składkę OC, w efekcie czego młody kierowca dostał wezwanie do zapłaty kwoty 980 zł.

Wezwanie do dopłaty czy informację o nadpłacie zawsze otrzymuje aktualny właściciel pojazdu, czyli osoba, która go zakupiła. Jeżeli sprzedawca właśnie ubezpieczył auto, powinien uwzględnić to w cenie – nie powinien się spodziewać, że część składki zwróci mu ubezpieczyciel, jeśli nabywca nie zrezygnuje z kontynuacji umowy.

Rekalkulacja składki OC po zakupie auta – kiedy można otrzymać zwrot nadpłaty?

Czasami zdarza się, że podczas rekalkulacji OC zostaje ustalona nadpłata składki. Taka sytuacja występuje jednak rzadko – najczęściej, gdy młody kierowca sprzedaje swój samochód doświadczonemu kierowcy.

Jeśli zbywca pojazdu zapłacił za OC więcej niż wynosi składka OC po rekalkulacji na nabywcę, ewentualny zwrot – podobnie jak w przypadku dopłaty – otrzyma aktualny właściciel samochodu, a nie ten, który zakupił OC.

Rekalkulacja OC z powodu błędnych danych – czy można uniknąć dopłaty?

To drugi najczęściej spotykany powód rekalkulacji składki ubezpieczeniowej. Klient może popełnić błąd nieświadomie, np. podając błędną datę uzyskania prawa jazdy czy nieprecyzyjnie określając przerwy w ubezpieczeniu (choć to zdarza się niezwykle rzadko, ponieważ jeszcze przez zawarciem umowy ubezpieczyciel sprawdza historię ubezpieczenia klienta w bazie UFG). Te dane są jednak istotne – mają odzwierciedlenie w wysokość składki ubezpieczeniowej. W razie pomyłki konieczne jest zatem jej skorygowanie i ponowne wyliczenie ceny polisy. Takiej rekalkulacji i dopłaty do składki – jeśli zajdzie taka potrzeba – nie można uniknąć.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Przykład: Pan Stanisław kupił ubezpieczenie OC przez internet. Dopiero na etapie przeglądania zapisów umowy zorientował się, że podał wyłącznie swój adres zameldowania, podczas gdy adres zamieszkania ma zupełnie inny. Ponieważ jest to ważny parametr uwzględniany przy wyliczaniu składki OC, skontaktował się on z ubezpieczycielem. Po rekalkulacji składki okazało się, że musi dopłacić 85 zł.

Zdarza się, że klient świadomie wprowadza firmę ubezpieczeniową w błąd, licząc na tanie ubezpieczenie OC. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy – mimo obowiązku – właściciel auta nie przekaże ubezpieczycielowi informacji, że pojazd jest użytkowany przez młodego, niedoświadczonego kierowcę.

Jeżeli na etapie korzystania z ochrony ubezpieczeniowej ten fakt wyjdzie na jaw (np. kierowca spowoduje kolizję drogową), to ubezpieczyciel poprosi klienta o wyjaśnienia i najpewniej dokona rekalkulacji składki.

Rekalkulacja OC po zmianie danych. Kiedy trzeba dopłacić?

Jeżeli w rodzinie pojawia się nowy kierowca, to na pewno będzie chciał korzystać z pojazdu. Niedoświadczony kierowca nie może jednak liczyć na przychylność ubezpieczyciela – z licznych statystyk wynika, że to właśnie ta grupa kierujących najczęściej powoduje kolizje i wypadki drogowe. Pewne jest zatem, że składka wzrośnie.

Przykład: W trakcie trwania umowy OC, którą zawarł pan Mieczysław, jego córka otrzymała uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponieważ użytkuje ona pojazd należący do pana Mieczysława, mężczyzna poinformował ubezpieczyciela o nowym kierowcy. Ubezpieczyciel dokonał rekalkulacji składki, uwzględniając informacje o nowym kierującym i wysłał wezwanie do zapłaty.

Analogicznie powinien postąpić kierowca, który np. dopisał do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela czy zdecydował się na tuning. Również montaż instalacji gazowej powinien zostać zgłoszony ubezpieczycielowi – wszelkie modyfikacje dokonywane w pojeździe także są uwzględniane przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej.

Kiedy skontaktować się z towarzystwem w sprawie rekalkulacji składki?

Kupiłeś samochód używany i otrzymałeś polisę OC od jego zbywcy? Nie czekaj aż ubezpieczyciel zwróci się do Ciebie w sprawie ponownego przeliczenia ceny obowiązkowego ubezpieczenia. Choć przepisy nie nakazują nabywcy auta kontaktu z towarzystwem, lepiej od razu ustalić z nim kwestie finansowe. Może się bowiem okazać, że do rekalkulacji dojdzie dopiero po dłuższym czasie od sprzedaży auta. Wówczas będziesz musiał uregulować brakującą składkę za cały okres ochrony, tzn. od nabycia samochodu do końca umowy lub w przypadku jej wypowiedzenia – dnia złożenia pisemnej rezygnacji.

Co zrobić, jeżeli wynik rekalkulacji jest niekorzystny?

Rekalkulacja składki zdecydowanie częściej jest dla kierowcy niekorzystna. Czy można uniknąć wysokich dopłat? Owszem – taką możliwość mają przede wszystkim osoby, które zakupiły używany pojazd. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają im zrezygnować z przejętego od sprzedawcy ubezpieczenia i skorzystać z polisy OC u konkurencji. Formalności najlepiej załatwić od razu, ponieważ za każdy dzień udzielania ochrony ubezpieczeniowej firma ma prawo do wynagrodzenia.
To kolejny powód, dla którego nie warto zwlekać z poinformowaniem ubezpieczyciela o zakupie pojazdu.

Jeżeli składka zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową będzie zbyt wysoka, warto sprawdzić, czy konkurencja nie ma atrakcyjniejszej oferty. Szybkie porównanie propozycji kilkunastu firm jest możliwe m.in. z pomocą naszej porównywarki OC i AC.

Znalazłeś atrakcyjną ofertę ubezpieczenia Twojego samochodu i zdecydowałeś się na wypowiedzenie OC poprzedniego właściciela? Nową polisę wykupisz za naszym pośrednictwem w zaledwie kilka minut.

Niezbędne informacje dotyczące prawidłowej rezygnacji z dotychczasowej umowy oraz odpowiedni wzór wypowiedzenia znajdziesz w artykule Zmiana ubezpieczyciela? Wyślij wypowiedzenie OC – pobierz wzór

Niekorzystna rekalkulacja składki OC na koniec umowy – co robić?

Założyłeś, że najlepiej nie informować ubezpieczyciela o zakupie pojazdu? Nic bardziej mylnego – firma ubezpieczeniowa i tak uzyska tę informację od dotychczasowego właściciela. To jednak nie wszystko – w ten sposób możesz zostać zaskoczony wezwaniem do dopłaty, której nie będziesz już mógł uniknąć.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie wskazuje, że towarzystwo ma prawo do rekalkulacji OC. Nie mówi natomiast o tym, kiedy powinno jej dokonać. Do rekalkulacji ceny OC może więc dojść nawet na koniec umowy.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty na koniec umowy, nie pozostaje nic innego jak uregulować składkę (ewentualnie złożyć odwołanie co do jej wysokości). W przeciwnym razie można się spodziewać, że firma ubezpieczeniowa będzie dochodziła należności nawet na drodze sądowej.

Podsumowanie

 • Rekalkulacja składki ubezpieczeniowej to ponowne ustalenie jej wysokości przez ubezpieczyciela, który uwzględnia nowe informacje i okoliczności.
 • Najczęściej ubezpieczyciele dokonują rekalkulacji składki ubezpieczeniowej po otrzymaniu informacji o sprzedaży pojazdu.
 • Nie zawsze rekalkulacja składki musi być niekorzystna dla klienta – czasem może on otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty.
 • Jeżeli wynik rekalkulacji składki jest niekorzystny, warto poszukać OC u konkurencji. W tym celu można wykorzystać nasz kalkulator OC AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy rekalkulacja składki OC jest obowiązkowa?

  Nie. Ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki OC, ale nie musi jej przeprowadzać. Pamiętajmy jednak, że w momencie, gdy towarzystwo decyduje się na ponowne przeliczenie ceny polisy, musimy się na to zgodzić. Jeśli rekalkulacja zostanie przeprowadzona w związku z zakupem samochodu i w trakcie trwania umowy, możemy zrezygnować z OC zbywcy i dopłacić tylko za okres korzystania z ochrony. Poza tym, od wyniku ponownego przeliczenia składki mamy prawo odwołać się.

 2. Czy mogę odwołać się od wyniku rekalkulacji OC?

  Jeśli uważasz, że dopłata do OC po rekalkulacji składki OC jest zbyt wygórowana, możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i złożyć reklamację. Najlepiej na piśmie – towarzystwo nie może zbagatelizować Twojego wniosku i musi na niego odpowiedzieć. Niestety, bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której takie odwołanie jest skuteczne. Jeśli uzyskasz odmowę zmiany wysokości składki i nadal podtrzymujesz swoje stanowisko, sprawę możesz zgłosić Rzecznikowi Finansowemu – poprosić o poradę lub (w uzasadnionych przypadkach) interwencję.

 3. Czy mogę osobiście poprosić o rekalkulację składki OC?

  Tak. Właściciel samochodu może zwrócić się z własnej inicjatywy o rekalkulację składki OC. Towarzystwo ma wtedy obowiązek przeliczenia składki. Jeżeli ryzyko ubezpieczenia nowego klienta zmniejszy się, zyska on szansę na otrzymanie zwrotu nadpłaty, czyli części składki opłaconej przez zbywcę auta.

 4. Czy muszę dopłacić do OC po rekalkulacji?

  Tak. Dotyczy to jednak wyłącznie okresu korzystania z ochrony, czyli od dnia zakupu samochodu do dnia złożenia wypowiedzenia (jeśli rezygnujesz z polisy zbywcy pojazdu).
  Jeśli rekalkulacja dotyczy przyszłego czasu, to masz możliwość rezygnacji z OC (koniecznie pisemnej!) i ubezpieczenia auta w konkurencyjnej firmie. Za okres od dnia złożenia wypowiedzenia do końca zawartej przez zbywcę auta umowy, dopłata nie jest wymagana.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments