Wycena samochodu do ubezpieczenia AC – jak przebiega?

Wycena samochodu do OC i AC

Zgłoszenie samochodu do AC oznacza konieczność jego wyceny. Jak firmy z branży ubezpieczeniowej ustalają wartość pojazdów?

Wartość pojazdu to jedno z obszerniejszych zagadnień w branży ubezpieczeniowej. Aktualnie firmy ubezpieczeniowe dysponują systemami (tabelami), dzięki którym ustalenie wartości samochodu odbywa się automatycznie. Uproszczenie tego procesu powoduje, że właściciele pojazdów mogą kupić AC bez wychodzenia z domu.

Czym jest wartość pojazdu i co ma na nią wpływ?

Przez wartość pojazdu rozumie się jego wartość rynkową. Aby ją ustalić, firmy ubezpieczeniowe uwzględniają szereg parametrów. Należą do nich:

 • Stan techniczny pojazdu
 • Przebieg
 • Liczba dotychczasowych właścicieli
 • Pojemność i moc silnika
 • Rodzaj wyposażenia

Dla określenia wartości rynkowej pojazdu znaczenie ma też jego marka, model i rok produkcji. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę też charakter eksploatacji samochodu – wartość rynkowa auta używanego jako taksówka będzie niższa niż tego samego modelu wykorzystywanego wyłącznie do celów prywatnych.

Jak ustalana jest wartość nowego auta do ubezpieczenia AC?

Wycena nowego samochodu przysparza najmniej problemów, bo najczęściej pracownik firmy ubezpieczeniowej przyjmuje cenę wskazaną na dowodzie zakupu – fakturze. Suma ubezpieczenia może być wyrażona w kwocie:

 • Brutto – z uwzględnieniem podatku VAT
 • Netto – bez uwzględnienia podatku VAT
 • Netto – z prawem do uwzględnienia 50 proc. podatku VAT w odszkodowaniu

Jednocześnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) firmy ubezpieczeniowe wskazują, jak rozumieją termin „nowy pojazd”.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ubezpieczyciel ustalił wartość samochodu na podstawie faktury?

Generali✓Pojazd fabrycznie nowy kupiony w krajowej sieci dealerskiej

✓Od wystawienia faktury nie minęło 6 miesięcy

✓Pojazd nie jest uszkodzony

✓Ubezpieczony jest pierwszym właścicielem pojazdu
Aviva✓Pojazd fabrycznie nowy

✓Od wystawienia faktury nie minęło 12 miesięcy
Wiener✓Pojazd kupiony w kraju należącym do Unii Europejskiej

✓Od wystawienia faktury nie minęło 12 miesięcy

✓Przebieg nie przekroczył 15 000 km

✓Nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu

✓Nie wystąpiła szkoda o wartości powyżej 20 proc. sumy ubezpieczenia

Co w sytuacji, gdy klient otrzymał rabat od dealera? Niektóre firmy ubezpieczeniowe biorą to pod uwagę. Przykładem może być Compensa, która powiększa wówczas sumę ubezpieczenia o udokumentowany rabat.

Jak ustalana jest wartość samochodu używanego do AC w oparciu o tabele?

Bardziej skomplikowane jest ustalenie wartości samochodu używanego. Podstawą dla ubezpieczycieli są notowania zawarte w systemach eksperckich. Kilkanaście lat temu były to głównie katalogi w formie papierowej z tabelami, dziś są to programy komputerowe. Dwa najpopularniejsze systemy opracowane z myślą o wycenie pojazdów to Eurotax i Info-Ekspert.

Wartość samochodu – tabele wykorzystywane przez ubezpieczycieli

Wartość samochodu – tabela Eurotax✓Eurotax pozwala na wycenę różnych pojazdów – samochodów osobowych, terenowych, dostawczych i ciężarowych

✓ Źródłem danych są m.in. informacje pozyskane od importerów czy największe portale internetowe z ogłoszeniami o kupnie i sprzedaży aut używanych

✓Aktualizacja danych dla samochodów osobowych i terenowych odbywa się 12 razy w roku
Wartość samochodu – tabela Info-Ekspert✓Info-Ekspert to firma oferująca katalogi (tabele) i programy komputerowe do wyceny pojazdów od 1992 r.

✓Na liście dostępnych rodzajów pojazdów znajdują się m.in. samochody osobowe, motocykle, przyczepy lekkie, naczepy, samochody kempingowe i ciągniki rolnicze

✓W ofercie dostępnych jest kilka programów, które różnią się danymi i funkcjonalnościami

Jak ustalana jest wartość samochodu w oparciu o tabele? Informacje zawarte w tabelach zawsze dotyczą pojazdu bazowego (modelowego). Przykładowo według Eurotax taki pojazd ma:

 • Poprawny stan techniczny – nie wymaga żadnych napraw
 • Standardowy przebieg – dla pojazdów swojej klasy
 • Maksymalnie 50 proc. stopień zużycia opon
 • Standardowe wyposażenie
 • Majową datę danego roku w rubryce dotyczącej pierwszej rejestracji

Ponieważ większość samochodów odbiega od pojazdu bazowego, to ustalając wartość pojazdu do ubezpieczenia AC, dokonuje się licznych korekt, np. korekty przebiegu czy korekty pierwszej rejestracji. W instrukcjach opracowanych przez firmy specjalizujące się w wycenie samochodów znajdują się dokładne wskazówki, według których należy dokonywać korekt.

Przykład: Według zaleceń specjalistów z Info-Ekspert, jeżeli opony nie nadają się do dalszej eksploatacji, to należy dokonać korekty stanu ogumienia. W tym przypadku zużycie będzie wynosić 100 proc. (wartość bazowa to 50 proc.).

Niektóre firmy ubezpieczeniowe – jak choćby LINK4dopuszczają też wycenę indywidualną. Ten ubezpieczyciel deklaruje, że na wniosek klienta może przyjąć inną wartość samochodu niż to wynika z tabel. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wartość auta jest:

 • Wyższa o więcej niż 20 proc. od wartości pojazdu podanej w tabelach
 • Niższa od wartości pojazdu podanej w tabelach do wyceny

Uwaga! Ustalenie wartości samochodu na indywidualnych warunkach jest możliwe wyłącznie po bezpośrednim kontakcie z firmą ubezpieczeniową.

Z jakich tabel do ustalania wartości samochodu korzystają ubezpieczyciele?

Firmy ubezpieczeniowe korzystają z różnych systemów eksperckich, aby ustalić wartość samochodu do ubezpieczenia AC. Przykładowo:

 • Allianz ustala wartość samochodu w oparciu o tabele Eurotax i Info-Ekspert
 • Aviva korzysta z systemu Eurotax, a w przypadku braku pojazdu w tym katalogu posiłkuje się danymi Info-Ekspert
 • Benefia przy wycenie wartości pojazdu stosuje tabele Eurotax lub Info-Ekspert
 • Mtu24 (marka Ergo Hestia) używa tabeli Eurotax
 • Warta stosuje tabele Info-Ekspert, ale jednocześnie dopuszcza możliwość wykonania wyceny w oparciu o inne tabele wskazane w umowie ubezpieczenia

Oblicz składkę OC/AC i sprawdź wartość pojazdu

Gdzie szukać informacji o tym, z jakiego systemu korzysta ubezpieczyciel? Firmy ubezpieczeniowe wskazują wykorzystywane systemy w OWU, najczęściej w sekcji z definicjami.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Korzystanie przez firmy ubezpieczeniowe z różnych systemów eksperckich (tabel) powoduje, że w kalkulatorze OC znajdującym się na naszej stronie internetowej pytamy o wersję pojazdu według słownika Eurotax i model oraz wersję według słownika Info-Ekspert.

Kiedy wartość auta do AC ustala rzeczoznawca?

Nie zawsze wartość samochodu może zostać ustalona w oparciu o tabele. Dotyczy to głównie rzadkich pojazdów, w przypadku których nie ma możliwości ich zastosowania. Wartość takich aut do ubezpieczenia AC musi zostać ustalona przez rzeczoznawcę. Firmy ubezpieczeniowe mogą jednak stawiać dodatkowe wymogi – przykładowo:

 • Allianz wymaga, aby wartość rynkowa została ustalona przez certyfikowanego rzeczoznawcę – opłacenie jego pracy leży po stronie klienta
 • Compensa dopuszcza, aby zamiast powołania rzeczoznawcy uwzględnić średnią wartość rynkową samochodów podobnego typu i rocznika co pojazd zgłoszony do ubezpieczenia AC

Rzeczoznawca może też ustalić wartość pojazdu, gdy firma ubezpieczeniowa przystanie na prośbę klienta o indywidualną wycenę.

Jak sprawdzić, na ile został wyceniony samochód do AC?

Ustalanie wartości samochodu do ubezpieczenia AC w oparciu o różne tabele powoduje, że klienci muszą wykazać się czujnością. Szukasz ubezpieczenia AC przez internetowy kalkulator OC/AC? Sumę ubezpieczenia znajdziesz przy każdej ofercie.

Przykład: Pani Jolanta jest właścicielką 4-letniego Forda Ka Plus (benzyna, poj. silnika 1198 cm3). Przy zakupie AC zwraca szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia, a to z uwagi na przykre doświadczenia w przeszłości – po kradzieży poprzedniego pojazdu otrzymała odszkodowanie w kwocie, która okazała się zbyt niska, aby sfinansować nowe auto. Przeprowadzając kalkulację na kolejny rok, pani Jolanta po raz kolejny przekonała się, jak duże różnice występują między ofertami w tym zakresie.

Sumy ubezpieczenia proponowane przez ubezpieczycieli – przykład

UbezpieczycielOfertaSuma ubezpieczeniaCena
Link4OC, AC mini, assistanceWartość pojazdu na dzień zawarcia umowy554 zł
mtu24.plOC, AC mini30 203 zł664 zł
UniqaOC, AC, assistance26 200 zł708 zł
BenefiaOC, AC, assistance26 700 zł857 zł
WienerOC, AC, assistance29 180 zł978 zł
BeesafeOC, AC, assistance, NNW29 800 zł986 zł

Oblicz składkę OC/AC

W podanym przykładzie różnica między najniższą a najwyższą sumą ubezpieczenia jest liczona w tysiącach złotych i wynosi 4003 zł.

Jaki jest związek między wartością pojazdu a sumą ubezpieczenia?

Między wartością pojazdu a sumą ubezpieczenia, czyli górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela, istnieje zależność. Przykładowo w OWU firmy Benefia można przeczytać, że suma ubezpieczenia to „kwota wyrażona w PLN (…), która nie jest wyższa niż wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dacie zawierania umowy ubezpieczenia według systemów eksperckich”.

Suma ubezpieczenia może być:

 • Stała – suma ubezpieczenia zostaje „zamrożona” na czas trwania umowy i w razie np. kradzieży auta nie zostaje pomniejszona
 • Redukcyjna – suma ubezpieczenia zostaje każdorazowo pomniejszona o wysokość wypłaconego odszkodowania (ma to zastosowanie przy szkodach częściowych)
 • Odnawialna – po każdej zlikwidowanej przez ubezpieczyciela szkodzie suma ubezpieczenia ulega odnowieniu

Standardowo suma ubezpieczenia ulega zmianie w trakcie trwania umowy AC, co ma związek ze zmianą wartości samochodu.

Z czym wiąże się zawyżenie lub zaniżenie wartości pojazdu?

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie wartości pojazdu jest niekorzystne dla właściciela samochodu, który kupuje ubezpieczenie AC. Gdy będzie miało miejsce:

 • Niedoubezpieczenie (zaniżenie wartości pojazdu) – klient będzie płacił składkę w atrakcyjnej cenie, ale nie pozostanie to bez wpływu na wysokość sumy ubezpieczenia i tym samym wypłaconego odszkodowania
 • Nadubezpieczenie (zawyżenie wartości pojazdu) – właściciel pojazdu zapłaci wyższą składkę niż jest to konieczne, ale nie otrzyma wyższego odszkodowania, ponieważ ubezpieczyciel ponownie ustali wartość pojazdu w oparciu o tabele po zgłoszeniu szkody

Jak uniknąć zaniżenia i zawyżenia sumy ubezpieczenia? Jednym ze sposobów jest porównanie pod tym względem ofert firm ubezpieczeniowych.

Czy suma ubezpieczenia w AC może zostać zaktualizowana?

Pandemia COVID-19 spowodowała duże zamieszanie również w branży motoryzacyjnej. Przerwanie łańcuchów dostaw spowodowało, że w ostatnich miesiącach samochody (również używane) mocno drożeją. Właściciele aut, którzy zdecydowali się na AC, powinni rozważyć aktualizację sumy ubezpieczenia. Jak to zrobić?

Aby zaktualizować sumę ubezpieczenia w polisie, wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem. Wartość samochodu zostanie zaktualizowana w oparciu o stosowaną przez firmę ubezpieczeniową tabelę, np. Eurotax. Jednocześnie warto pamiętać, że aktualizacja sumy ubezpieczenia będzie wiązała się z podniesieniem składki, jeżeli wartość pojazdu wzrosła – właściciel ubezpieczonego pojazdu będzie musiał dopłacić.

Chcesz kupić AC za pośrednictwem naszego kalkulatora AC, ale masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszej oferty? Zadzwoń do naszego doradcy – (22) 270 00 00.

Oblicz składkę OC/AC

Podsumowanie

 • Firmy ubezpieczeniowe ustalają wartość samochodu używanego do AC w oparciu o specjalne tabele, np. Eurotax.
 • Do najpopularniejszych systemów (tabel) przeznaczonych do wyceny pojazdów i stosowanych przez ubezpieczycieli należą Eurotax i Info-Ekspert.
 • Jeżeli samochód to rzadki egzemplarz, jego wartość rynkowa na potrzeby AC może zostać ustalona przez rzeczoznawcę.
 • Suma ubezpieczenia AC nie może być wyższa niż wartość pojazdu – to zapis w OWU, który stosuje każdy ubezpieczyciel.
 • Jeżeli w czasie użytkowania pojazdu jego wartość zwiększyła się, możliwe jest zaktualizowanie sumy ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy właściciel samochodu może skorzystać z tabeli, aby poznać wartość auta?

  Tak, systemy Eurotax czy Info-Ekspert są dostępne odpłatnie również dla klientów indywidualnych. Ustalając wartość samochodu za pomocą jednej z tych tabel, można m.in. uniknąć zaniżenia lub zawyżenia ceny pojazdu przy jego sprzedaży.

 2. Czy tabele są wykorzystywane wyłącznie do ustalenia wartości samochodu?

  Tabele (systemy informatyczne) nie służą wyłącznie do ustalania wartości samochodu. Systemy Eurotax, Audatex czy DAT są wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe również do kalkulacji kosztów naprawy pojazdu i wyceny pozostałości pojazdu (wraku).

 3. Czy klient może samodzielnie ustalić wartość samochodu do ubezpieczenia AC?

  Ustalenie wartości samochodu to zadanie firmy ubezpieczeniowej. Klient nie musi jednak zgadzać się na ustaloną przez ubezpieczyciela kwotę. Jeżeli wydaje się ona mu zbyt niska, może zaproponować powołanie niezależnego rzeczoznawcy.

 4. Kiedy warto zdecydować się na stałą sumę ubezpieczenia w AC?

  Stała suma ubezpieczenia interesuje najczęściej właścicieli nowych samochodów. Wybierając tę opcję, unikną oni straty po kradzieży pojazdu czy szkodzie całkowitej. Opłacalność wyboru stałej sumy ubezpieczenia w AC to zawsze kwestia indywidualna.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments