Kto zapłaci za nieznanego sprawcę wypadku?

Samochód po kolizji

Na drodze dochodzi do wypadku lub kolizji. Ewidentnie nie jest to Twoja wina. Jednak najwyraźniej sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności, bo odjeżdża z miejsca zdarzenia. Nie oznacza to, że za naprawę uszkodzonego samochodu zawsze zapłacisz z własnej kieszeni. Kiedy możesz liczyć na odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Chociaż świadomość swoich praw wśród poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych rośnie z roku na rok, to wciąż wiele osób nie ma pewności, czy otrzyma odszkodowanie, gdy sprawca zdarzenia pozostaje nieznany. Tymczasem okazuje się, że nie tylko posiadanie ubezpieczenia AC zapewnia pieniądze na zlikwidowanie szkody – w niektórych przypadkach na odszkodowanie mogą liczyć również kierowcy, którzy wykupili jedynie OC.

Jak postępować, gdy nieznany sprawca uszkodził samochód?

Uszkodzenie samochodu może być konsekwencją zarówno kolizji, jak i wypadku. Jak wówczas postępować? Jeśli sprawca kolizji lub wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, osoba poszkodowana musi m.in. zadbać o udokumentowanie szkody.

Na miejsce zdarzenia często wzywana jest policja. Gdy są ranni, wezwanie policji to już konieczność. Jednak również w razie kolizji, gdy sprawca np. odjechał z miejsca zdarzenia, policja może pomóc – funkcjonariusze:

 • udokumentują zdarzenie – jeżeli w przyszłości będziesz mieć jakiekolwiek problemy zdrowotne z tego powodu, bez notatki policyjnej nie udowodnisz, że odpowiedzialność za nie ponosi nieznany sprawca wypadku,
 • podejmą kroki, by znaleźć sprawcę – być może w pobliżu miejsca zdarzenia funkcjonuje monitoring lub uda się ustalić świadków, którzy zapamiętali numery rejestracyjne pojazdu sprawcy.

Wezwanie policji to dobry pomysł również wówczas, gdy doszło do szkody parkingowej. Zwłaszcza na parkingach przysklepowych działa monitoring, który może pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy i pociągnięciu go do odpowiedzialności.

Przykład: Pan Leszek został poszkodowany w kolizji – na rondzie kierowca samochodu dostawczego nie ustąpił pierwszeństwa i zbiegł z miejsca zdarzenia. Dzięki wezwaniu policji udało się zabezpieczyć miejski monitoring i ustalić sprawcę. Ponieważ w momencie zdarzenia samochód sprawcy był ubezpieczony, pan Leszek otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jednocześnie firma ubezpieczeniowa będzie mogła dochodzić zwrotu wypłaconego świadczenia od sprawcy.

Kto i kiedy wypłaca odszkodowanie, gdy sprawca jest nieznany?

Chociaż sprawca szkód nie zawsze ucieka z rozmysłem (przykładem mogą być niezauważone szkody parkingowe), to sporo osób zadaje sobie pytanie, czy mają one szansę na odszkodowanie, gdy sprawca jest nieznany. Tak, bo w tej sytuacji poszkodowani nie zostają sami – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) dysponuje środkami, z których może wypłacić odszkodowanie.

Nieznany sprawca – UFG wypłaca odszkodowanie:

 • w razie szkód na osobie (dotyczących życia i zdrowia człowieka) – gdy uczestnik zdarzenia został ranny,
 • w razie szkód w mieniu (materialnych) – gdy u uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni.

Dlaczego UFG nie wypłaca odszkodowań za szkody w mieniu, gdy nie ma rannych? Takie rozwiązanie ma przeciwdziałać wyłudzeniom świadczeń.

Przykład: Wracając do samochodu zaparkowanego na publicznym parkingu, pani Anna stwierdziła uszkodzenia – urwane lusterko i wgniecenia karoserii. Niestety, nie udało się jej ustalić sprawcy zdarzenia. W rezultacie UFG nie wypłaci odszkodowania – pani Anna może jedynie skorzystać z ubezpieczenia AC, jeśli je wykupiła.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Może też się zdarzyć, że nieznany sprawca zostanie zidentyfikowany, a powodem jego ucieczki z miejsca zdarzenia będzie brak obowiązkowego ubezpieczenia. Wówczas odszkodowanie również wypłaci UFG – za szkody na osobie, w mieniu lub na osobie i w mieniu.

Nieznany sprawca – odszkodowanie z UFG

Gdy sprawca jest nieznanyGdy sprawca nie miał OC
Szkoda na osobie
Szkoda w mieniu✓ – ale tylko wówczas, gdy u uczestnika stwierdzono np. naruszenie czynności ciała powyżej 14 dni

Gdzie zgłosić szkodę, gdy sprawca wypadku jest nieznany?

Jesteś osobą poszkodowaną przez nieznanego sprawcę? Chociaż w takich sytuacjach odszkodowanie wypłaca UFG, to nie zwracasz się bezpośrednio do Funduszu, ale do wybranej firmy, która poprowadzi proces likwidacji szkody – nie ma znaczenia, czy jesteś jej klientem, czy też nie. Dopiero po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i wycenie szkody, akta sprawy trafią do UFG. Dlaczego proces likwidacji szkody przebiega w taki sposób?

Firmy ubezpieczeniowe to podmioty profesjonalne – likwidacja szkód jest integralną częścią ich codziennej działalności. Dysponują one wszelkimi niezbędnymi zasobami, aby szybko i sprawnie przeanalizować okoliczności zdarzenia, potwierdzić wersję poszkodowanego, a także ustalić rozmiar szkód oraz adekwatną wysokość odszkodowania.

W jakim terminie Fundusz wypłaca odszkodowanie?

UFG, podobnie jak firmy ubezpieczeniowe, nie ma dowolności w kwestii terminu wypłaty odszkodowania – musi działać zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Terminy wypłaty odszkodowania, gdy sprawca jest nieznany, są następujące:

 • 30 dni – termin ten liczy się od otrzymania przez Fundusz akt sprawy od firmy ubezpieczeniowej,
 • 14 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności – gdy okaże się, że ustalenie odpowiedzialności wymaga uzupełnienia dokumentów lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania,
 • gdy Fundusz potrzebuje więcej czasu na analizę sprawy, to w ciągu 30 dni wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Nieznany sprawca – czy szkody można zlikwidować z AC?

Posiadanie ubezpieczenia AC jest dla poszkodowanych bardzo komfortowe – mogą oni zlikwidować szkody z tej polisy. Skorzystanie z polisy AC, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany, może rodzić obawy o utratę zniżki. Tymczasem przepisy są skonstruowane w taki sposób, aby poszkodowany nie stracił – UFG rekompensuje utracone zniżki. Warto tego przypilnować, bo w przeciwnym razie składka ubezpieczenia AC może wzrosnąć.

Mimo że ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, to nie można zapomnieć, że warunki nie zawsze są dla klienta korzystne. Przykład? Zapisy o minimalnej wartości szkody czy udziale własnym w szkodzie – w tych sytuacjach likwidacja szkody z ubezpieczenia AC może się po prostu nie opłacać.

Przykład: Pani Julia wracała z pracy, gdy inny kierowca uszkodził jej zderzak. Szkoda okazała się drobna – została wyceniona na 150 zł. Niestety, mimo posiadania AC, kobieta nie może liczyć na to, że szkoda zostanie zlikwidowana z tego ubezpieczenia – zdecydowała się ona na AC w wersji mini, które zapewnia wypłatę świadczenia jedynie po kradzieży pojazdu i szkodzie całkowitej.

Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji lub wypadku?

Winny szkody może się tłumaczyć nieświadomym działaniem pod wpływem stresu lub przypuszczeniem, że nie doszło do żadnych uszkodzeń drugiego pojazdu. Jednak zgodnie z prawem, jest to ucieczka z miejsca zdarzenia. Jakie są konsekwencje ucieczki? Poważne – w przepisach zostały przewidziane następujące kary:

 • kara grzywny – gdy sprawca spowodował kolizję,
 • kara pozbawienia wolności do 3 lat (gdy sprawca spowodował wypadek, a poszkodowani żyją); taka sama kara jest przewidziana za nieudzielenie pomocy poszkodowanym – gdy sprawca spowodował wypadek.

W razie wypadku dodatkową konsekwencją jest możliwość utraty uprawnień do kierowania pojazdami oraz regres ubezpieczeniowy. Czym jest regres? To roszczenie przysługujące podmiotowi, który wypłacił poszkodowanemu świadczenie. Najprościej mówiąc, sprawca musi zwrócić kwotę (wraz z odsetkami), która została wypłacona osobie poszkodowanej.

Wysokość regresu może być znaczna. Przykład? Polska Izba Ubezpieczeń podaje, że likwidacja szkód spowodowanych przez kierowcę samochodu, który najpierw wymusił pierwszeństwo przejazdu, a następnie uderzył w ciężarówkę, która z kolei zniszczyła sygnalizację świetlną, kosztowała łącznie 280 000 zł. Ta suma powinna pobudzić wyobraźnię.

Porównaj ceny OC/AC

Podsumowanie

 • Szkoda wyrządzona przez nieznanego sprawcę nie oznacza, że poszkodowany nie otrzyma odszkodowania – świadczenie może wypłacić UFG.
 • Gdy nie uda się ustalić sprawcy, UFG wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe i w mieniu, jeśli jednocześnie doszło do szkód osobowych.
 • UFG pokryje szkody zarówno na osobie, jak i w mieniu, gdy sprawca jest znany, ale w momencie zdarzenia nie miał OC.
 • Drobne szkody, których nie pokryje UFG, poszkodowany kierowca może zlikwidować z ubezpieczenia AC.
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zrekompensuje poszkodowanemu kierowcy utracone zniżki w ubezpieczeniu AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy UFG zmniejsza wysokość świadczenia o 300 euro?

  Gdy sprawca wypadku jest nieznany i UFG wypłaca odszkodowanie za szkody na osobie i w mieniu, Fundusz ma prawo zmniejszyć świadczenie za szkodę w pojeździe o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro. To rozwiązanie jest podyktowane praktycznością – UFG nie likwiduje niewielkich szkód materialnych.

 2. Jak należy rozumieć sformułowanie „naruszenie czynności narządu ciała”?

  Naruszenie czynności narządu ciała to np. złamanie nogi. Jednocześnie przepisy dotyczące UFG precyzują, że każde naruszenie czynności narządu ciała musi zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, który posiada specjalizację – zwolnienie od lekarza rodzinnego to za mało, aby otrzymać odszkodowanie.

 3. Czym jest bezsporna część odszkodowania?

  Bezsporna część odszkodowania to kwota, która należy się poszkodowanemu niezależnie od wyniku dalszych ustaleń. Przyjęcie bezspornej części odszkodowania nie przekreśla drogi do otrzymania pozostałej kwoty świadczenia. Przeciwnie – zgodnie z przepisami poszkodowany nie może odmówić przyjęcia środków wypłaconych w ramach bezspornej części odszkodowania.

 4. Co w sytuacji, gdy UFG nie wypłaci odszkodowania w ustawowym terminie?

  Firmy ubezpieczeniowe i UFG muszą działać w oparciu o obowiązujące przepisy. Jeżeli UFG spóźnia się z wypłatą odszkodowania, poszkodowany powinien ubiegać się o powiększenie kwoty świadczenia o odsetki.

 5. Czy warto zgłosić szkodę parkingową na policję?

  Z pewnością to nie zaszkodzi – istnieje szansa, że policjanci ustalą tożsamość kierowcy, który spowodował szkodę. Wówczas wypłata odszkodowania pozostanie formalnością. Zgłoszenie szkody parkingowej na policję, gdy sprawca zbiegł to jednocześnie jedyny sposób, aby otrzymać odszkodowanie – w przypadku szkód o wymiarze jedynie materialnym UFG nie wypłaci odszkodowania, chyba że sprawca zostanie ustalony i okaże się, że w momencie zdarzenia nie miał OC.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments