Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – sprawdź, ile zapłacisz w 2024 r.

Kierowca otrzymał wezwanie do zapłaty regresu

Sprzedajesz lub kupujesz samochód w 2024 roku? Masz obowiązek dopełnić formalności w wydziale komunikacji, czyli zgłosić sprzedaż auta lub przerejestrować pojazd w ciągu 30 dni. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy pośredniczący w sprzedaży pojazdów – na rejestrację samochodu mają oni 90 dni. Za nieprzerejestrowanie pojazdu grozi wysoka kara finansowa. Kto może nałożyć na Ciebie karę i ile ona wyniesie?

Obowiązek przerejestrowania samochodu nie jest nowością – istnieje on od lat. Niestety, wielu właścicieli pojazdów go lekceważyło. Rezultatem jest figurowanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) tzw. „martwych dusz”. To auta, które nie zostały wyrejestrowane, chociaż data ich produkcji wskazuje na to, że nie są już używane. Aby zdyscyplinować właścicieli aut i uporządkować bazę CEP, na 2024 r. kolejny raz znowelizowano przepisy Kodeksu drogowego.

Uwaga!

W 2024 roku, bez względu na to czy kupiony przez Ciebie samochód jest zarejestrowany w Polsce, czy też został sprowadzony z zagranicy, na jego przerejestrowanie masz 30 dni lub 90 dni (dłuższy termin obowiązuje, gdy jesteś przedsiębiorcą zajmującym się handlem samochodami w Polsce) - szczegóły znajdziesz w dalszej części artykułu). Za niedopełnienie tego obowiązku zostanie nałożona na Ciebie kara finansowa. Grzywna grozi także za brak zgłoszenia zbycia auta zarejestrowanego w naszym kraju.

Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulega wysokości opłat karnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu. Właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w odpowiednim terminie mogą zapłacić karę:

 • 500 zł – nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy (termin na rejestrację to 30 dni),
 • 1000 zł – przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem i sprzedażą pojazdów w Polsce (termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 90 dni).

Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w terminie 180 dni, kara wzrośnie odpowiednio do 1000 zł lub 2000 zł.

Z kolei osoby, które nie zawiadomią o zbyciu / sprzedaży pojazdu, podlegają karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Uwaga!

Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężne solidarnie. Kary pieniężne są nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę i stanowią dochód powiatu.

Ile wynosiła kara za brak rejestracji auta w 2023 roku?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej, do 31 grudnia 2023 r. wynosiła od 200 do 1000 zł (art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym). Kary na kierowców nakładane były w drodze decyzji administracyjnej, a o ich wysokości każdorazowo decydował starosta.

Równocześnie istniał obowiązek powiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce. Osoby, które go zlekceważyły, również narażały się na grzywnę w tej samej wysokości.

Uwaga!

Warto wiedzieć, że przed 2020 r. kara za brak rejestracji auta była jeszcze wyższa. Nie wynikała ona jednak z Kodeksu drogowego, ale z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Artykuł ten stanowił, że na właścicieli pojazdów, którzy nie stosowali się do przepisów Kodeksu drogowego, mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 3000 zł. W rzeczywistości jednak właściciele pojazdów rzadko ponosili opłaty z tytułu nieprzerejestrowania pojazdu.

Kto i od kiedy może zostać ukarany za nieprzerejestrowanie pojazdu w 2024 r.?

Opłaty karne obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. za brak rejestracji pojazdu dotyczą:

 • właścicieli pojazdów nabytych w Polsce lub dopuszczonych do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej po sprowadzeniu do naszego kraju spoza Unii Europejskiej lub po sprowadzeniu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • osób, które nabyły pojazd w drodze spadku,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Ust. 2 w art.78 Ustawy Prawo o ruchu drogowym otrzymał brzmienie: Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu (…). W związku z tym, po sprzedaży auta w 2024 roku, nadal musisz pamiętać o zgłoszeniu jego zbycia do wydziału komunikacji. W przypadku współwłasności, wystarczy informacja przekazana do urzędu przez jednego ze współwłaścicieli.

Uwaga! Nie należy także zapominać o konieczności zgłoszenia w ciągu 30 dni o każdej zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

Wyższa kara za nieprzerejestrowanie samochodu ma skutecznie mobilizować właścicieli aut do dopełnienia niezbędnych formalności w urzędach. Ile czasu w 2024 r. mają kierowcy na przerejestrowanie samochodu lub zgłoszenie jego zbycia?

Czas na rejestrację pojazdu został określony w art. 73aa Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Wynosi on 30 dni – liczy się go od dnia:

 • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

lub 90 dni – jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Ww. terminy nie obowiązują tylko wtedy, gdy:

 • podmiot uprawniony posiada w odniesieniu do danego pojazdu ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
 • właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów,
 • przed upływem określonego w przepisach terminu właściciel pojazdu otrzymał zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu lub dokonał jego zbycia. 

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

W przypadku zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce, fakt ten należy zgłosić do urzędu w ciągu 30 dni (art. 78).

Jeżeli nie dopełnisz obowiązku, nie zarejestrujesz lub nie zgłosisz zbycia samochodu we wskazanym terminie, możesz spodziewać się kary finansowej.

Jak i gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenia zbycia pojazdu możesz dokonać na trzy sposoby: w urzędzie, przez internet lub za pośrednictwem poczty. Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika – to szczególnie popularne rozwiązanie, jeżeli auto jest własnością kilku osób. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Gdzie powinieneś zgłosić sprzedaż samochodu? W urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Może to być:

 • starostwo powiatowe,
 • urząd miasta (jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu) lub
 • urząd dzielnicy (gdy mieszkasz w Warszawie).

Zgłoszenie zbycia auta przez Internet

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości zgłoszenia zbycia lub kupna samochodu przez internet, będziesz potrzebował profilu zaufanego (możesz go założyć bezpłatnie) lub certyfikatu kwalifikowanego – narzędzia te służą do potwierdzenia tożsamości. Do zgłoszenia powinieneś przygotować:

 • dane pojazdu, którego zbycie chcesz zgłosić – mowa o marce, typie, modelu samochodu, przypisanym do niego numerze identyfikacyjnym (np. numer VIN) oraz dotychczasowym numerze rejestracyjnym,
 • dane kupującego,
 • skan dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji.

Jak krok po kroku przebiega zgłoszenie sprzedaży samochodu przez Internet? W pierwszej kolejności przejdź na stronę login.gov.pl, a następnie wybierz sposób logowania. Następnie:

 • podaj datę zbycia samochodu,
 • uzupełnij dane osobowe, w tym podaj dane nabywcy,
 • dołącz skan dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji,
 • wybierz urząd,
 • podpisz formularz zgłoszenia, korzystając np. z profilu zaufanego.

Po wykonaniu tych czynności otrzymasz potwierdzenie wysłania zgłoszenia w postaci urzędowego poświadczenia przedłożenia. Znajdziesz je w swojej skrzynce ePUAP.

Zgłoszenie zbycia auta w urzędzie

Aby zgłosić zbycie samochodu w urzędzie, musisz wypełnić formularz. Znajdziesz go na stronie internetowej urzędu.

Spróbuj tego

Pamiętaj, że niektóre urzędy przyjmują interesantów jedynie po wcześniejszym umówieniu. Przed udaniem się do urzędu skontaktuj się z jego pracownikami telefonicznie. Być może będziesz musiał zarezerwować termin wizyty.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Jeżeli korzystasz z pomocy radcy prawnego lub adwokata (a nie bliskiej osoby – np. małżonka czy rodzica) dodatkowo będziesz musiał uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Do składanego pisma należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenie zbycia auta korespondencyjnie

Trzecim sposobem powiadomienia urzędników o sprzedaży pojazdu jest wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty. W tym przypadku również musisz wypełnić formularz i dołączyć do niego dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu.

Jak nie przekroczyć wspomnianego 30-dniowego terminu na zgłoszenie sprzedaży samochodu? Jeżeli zgłoszenie wysyłasz za pośrednictwem poczty, to liczyć będzie się data stempla pocztowego.

Jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

Jedynym sposobem na uniknięcie kary za nieprzerejestrowanie samochodu jest dopełnienie formalności w wymaganym terminie. Pamiętaj przy tym, że poinformowanie urzędu o zbyciu auta nie jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem. To dwie różne procedury – wyrejestrowania auta można dokonać wyłącznie w niektórych sytuacjach (np. po jego kradzieży).

Jaka kara grozi za brak aktualnego OC w 2024 roku?

Pamiętaj, że od pierwszego dnia, w którym przeszło na Ciebie prawo własności pojazdu, jesteś zobowiązany do dbania o ważność i ciągłość umowy OC.

Spróbuj tego

Kupiłeś samochód zarejestrowany w Polsce i otrzymałeś polisę OC od zbywcy? Możesz zdecydować się na jej wypowiedzenie i zakup nowej w innej firmie lub korzystać z OC poprzedniego właściciela aż do końca trwania umowy. Sprowadziłeś auto z zagranicy? Prawdopodobnie posiada ono tylko OC krótkoterminowe – sprawdź do kiedy obowiązuje polisa i wykup kolejną odpowiednio wcześniej.

Podczas rejestracji samochodu, urzędnik może poprosić Cię o okazanie aktualnej polisy OC. Jeśli będzie miał wątpliwości co do ważności obowiązkowego ubezpieczenia Twojego pojazdu, zgłosi ten fakt do UFG – Fundusz prowadzi bazę OC oraz kontroluje czy właściciele pojazdów spełnili obowiązek ubezpieczenia i nakłada kary finansowe na nieubezpieczonych.

W przypadku samochodu osobowego, od 1 stycznia 2024 roku za przerwę w OC do 3 dni grozi 1700 zł kary. Jeśli wynosi ona więcej niż 14 dni, opłata sięga już 8 480 zł.

Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Kary za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
Do 3 dni1700 zł2550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4240 zł6360 zł710 zł
Powyżej 14 dni8480 zł12730 zł1410 zł
Kary za brak OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
Do 3 dni1720 zł2580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4300 zł6450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8600 zł12900 zł1430 zł

Podsumowanie

 • Od 1 stycznia 2024 r. kara za nieprzerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy wynosi od 500 do 2000 zł.
 • Na rejestrację auta jest 30 dni lub 90 dni (w zależności od tego, kto jest właścicielem).
 • Osoby, które nie zawiadomią o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, podlegają karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
 • Zgłoszenie zbycia samochodu można dokonać przez internet, w urzędzie lub korespondencyjnie. Właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce może to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 • Poinformowanie o zbyciu auta nie jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem. Są to odrębne procedury.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co załatwić przed rejestracją samochodu używanego, kupionego w Polsce?

  Po zakupie samochodu zarejestrowanego w Polsce należy zapłacić w urzędzie skarbowym podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dotyczy on jednak tylko tych osób, które nabyły pojazd od osoby fizycznej. Podatek wynosi wówczas 2% wartości rynkowej kupionego auta. Jeśli transakcja kupna została potwierdzona fakturą VAT, powyższa opłata nie obowiązuje. W takim wypadku możesz udać się z kompletem dokumentów bezpośrednio do wydziału komunikacji. Uwaga! Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. wniosek o rejestrację auta używanego zarejestrowanego już w Polsce należy złożyć w ciągu 30 dni (lub 90 dni, jeśli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą samochodów). Do końca 2023 r. w tym terminie wystarczyło tylko zgłosić do starosty jego nabycie.

 2. Co załatwić przed rejestracją samochodu używanego, kupionego za granicą?

  Jeśli samochód został sprowadzony z innego kraju UE, przed jego rejestracją czeka Cię kilka formalności, m.in.: tłumaczenie dokumentów (nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, jeśli zawiera on kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej), badanie techniczne (jeśli auto ma aktualny zagraniczny przegląd, dopytaj w urzędzie, czy konieczny będzie tzw. przegląd zerowy), opłacenie akcyzy – wysokość podatku zależy od pojemności i rodzaju silnika (elektryczny, spalinowy, hybryda) i wynosi od 1,55% do 18,6%. Pamiętaj, że masz 30 dni na zgromadzenie dokumentów i złożenie wniosku o rejestrację samochodu.

 3. Ile zapłacę za przerejestrowanie samochodu?

  Standardowa opłata za rejestrację samochodu kupionego w Polsce (zarejestrowanego w naszym kraju) lub sprowadzonego z zagranicy wynosi 160 zł. Na tę sumę składa się: pozwolenie czasowe na 30 dni (13,50 zł), dowód rejestracyjny (54 zł), nalepka legalizacyjna (12,50 zł), tablice rejestracyjne (80 zł). Koszt rejestracji pojazdu, który posiada już polskie tablice, możesz obniżyć do 80 zł, jeśli zrezygnujesz z nowych tablic rejestracyjnych lub nawet do 66,50 zł – gdy nie ma konieczności wydania pozwolenia czasowego. Pamiętaj, że tablice rejestracyjne poprzedniego właściciela auta możesz zachować tylko wtedy, gdy są czytelne i zgodne z obowiązującym unijnym wzorcem.

 4. Czy mogę uniknąć kary za nieprzerejestrowanie auta z zagranicy z uwagi na jego zły stan techniczny?

  Nie. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje wyłączenia od stosowania kary za nieprzerejestrowanie samochodu na terytorium Polski w terminie 30 dni od jego sprowadzenia, w odniesieniu do pojazdu uszkodzonego.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments