OC i AC w Beesafe

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Beesafe – informacje o marce ubezpieczeniowej

Beesafe to marka, która pojawiła się na rynku ubezpieczeń w drugiej połowie 2020 r. i działa jako agent ubezpieczeniowy firmy Compensa TU SA. Zarówno Beesafe, jak i Compensa TU SA są częścią międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group (VIG).

Marka Beesafe to technologiczny startup – ubezpieczenia są oferowane online, za pośrednictwem firmowej strony. Jak podaje Beesafe, wyliczenie składki ubezpieczeń komunikacyjnych zajmuje użytkownikom średnio 37 sekund.

OC w Beesafe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, znane jako OC, jest polisą obowiązkową. Zakres tego produktu został uregulowany ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Właściciel pojazdu, który nie wykupi polisy OC, naraża się na karę finansową. Do nakładania kar upoważniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Beesafe (jak i inni ubezpieczyciele) oferuje umowę ubezpieczenia OC na okres 12 miesięcy. Wysokość składki OC można wyliczyć za pomocą prostego kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej – wystarczy podać numer rejestracyjny i datę urodzenia właściciela pojazdu. Do każdego OC ubezpieczyciel dodaje ubezpieczenie NNW.

Oblicz składkę OC/AC

AC w Beesafe

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, to nieobowiązkowa polisa dedykowana właścicielom pojazdów. W Beesafe na ten rodzaj ochrony mogą zdecydować się właściciele samochodów, które mają nie więcej niż 15 lat.

Marka Beesafe oferuje:

 • proste zasady likwidacji szkody,
 • sieć warsztatów partnerskich towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa,
 • niższą cenę AC dzięki zastosowaniu stałego udziału własnego w szkodzie (500 zł),
 • wypłatę odszkodowania po uszkodzeniu pojazdu przez osoby trzecie, siły przyrody, po kradzieży i wypadku – bez względu na to, kto był sprawcą.

AC Beesafe działa w europejskich częściach państw należących do Unii Europejskiej, na terenie Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W Beesafe można kupić polisę Autocasco w wersji:

 • Mini AC – ten pakiet jest skierowany przede wszystkim do właścicieli starszych modeli pojazdów, którzy obawiają się szkód powstałych wskutek działania sił przyrody (deszcz, grad, huragan, powódź) oraz utraty pojazdu na skutek kradzieży;
 • Pełnego AC (all risks) – to rozwiązanie głównie dla osób posiadających auta nowe lub kilkuletnie. Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie po uszkodzeniu, zniszczeniu oraz utracie samochodu, bez względu na powód (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Naprawy mogą być realizowane w warsztatach partnerskich lub w ASO.

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 12 miesięcy.

Assistance w Beesafe

Ubezpieczenie assistance ma na celu zorganizowanie pomocy dla kierowcy na wypadek niespodziewanych problemów na drodze – takich jak np. awaria.

Ubezpieczenie assistance Beesafe dostępne jest w czterech wariantach:

Assistance Mini Beesafe

Ubezpieczyciel zorganizuje koszty naprawy pojazdu na miejscu, jeżeli dojdzie do wypadku drogowego na terenie Polski. Gdyby usprawnienie auta nie było możliwe, zostanie ono odholowane do najbliższego zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, nie dalej jednak niż na odległość 150 km.

W ramach wariantu Assistance Mini ubezpieczony może skorzystać z pomocy informacyjnej – otrzyma informacje o najbliższych warsztatach i pomocy drogowej.

Suma ubezpieczenia wynosi 500 euro.

Assistance Basic Beesafe

Wersja Basic nie zapewnia pokrycia kosztów naprawy samochodu na miejscu zdarzenia, ale ubezpieczony może skorzystać z holowania do najbliższego serwisu. Beesafe zapewnia jedno holowanie na jedno zdarzenie.

W ramach ochrony ubezpieczony może skorzystać też z:

 • pojazdu zastępczego (2 razy w okresie ubezpieczenia, jeden wynajem na zdarzenie przez 3 dni),
 • przekazania pilnej wiadomości (telefonicznie) do bliskiej osoby lub pracodawcy,
 • pomocy telefonicznej, udzielenia informacji, w tym na temat wymaganych szczepień, pogody, adresów hoteli, ambasad, konsulatów, restauracji czy kursu walut,
 • informacji o warsztatach i pomocy drogowej,
 • pomocy informacyjnej w związku ze zdarzeniem, np. o zasadach zgłoszenia szkody.

Suma ubezpieczenia w wariancie Basic wynosi 2 500 euro.

Assistance Standard Beesafe

Polisa Assistance Standard zapewnia szerszy zakres ochrony niż dwa niższe warianty. Kierowca może liczyć na organizację i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w tym wymiany koła. Gdyby doszło do awarii lub kradzieży trwale zamontowanych w samochodzie części, ubezpieczyciel zorganizuje holowanie na odległość do 200 km. Wariant obejmuje też:

 • holowanie przyczepy,
 • transport ubezpieczonych do zakładu naprawczego,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w uruchomieniu silnika samochodu, który zatrzymał się na skutek rozładowania się akumulatora – do 3 razy w okresie ubezpieczenia,
 • dostawę części zamiennych,
 • złomowanie pojazdu – do 500 euro,
 • otwarcie pojazdu, np. po zatrzaśnięciu kluczyków,
 • wymianę żarówki,
 • specjalistyczną pomoc na autostradzie,
 • kontynuację podróży lub zakwaterowanie w hotelu (do 2 dni),
 • pojazd zastępczy (do 7 dni),
 • pomoc medyczną.

Suma ubezpieczenia w wariancie Standard wynosi 5 000 euro.

Assistance Premium Beesafe

Ten wariant oferuje najbardziej rozszerzony zakres ochrony w ramach ubezpieczenia assistance. Poza wyżej wspomnianymi świadczeniami właściciel pojazdu może liczyć dodatkowo na:

 • opiekę po hospitalizacji oraz rehabilitacji,
 • badania i zabiegi laboratoryjne,
 • dostarczenie leków,
 • pobyt osoby towarzyszącej w hotelu podczas hospitalizacji (do 7 dni).

Osobom podróżującym ubezpieczonym samochodem przysługują także wyższe limity, np. holowania na odległość do 1000 km, zakwaterowania w hotelu do 4 dni i pojazdu zastępczego do 14 dni. Świadczenia te przysługują zamiennie – kierowca wybiera jedno z nich.

Suma ubezpieczenia w wariancie Premium wynosi 10 000 euro.

NNW w Beesafe

Zadaniem polisy NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) jest pomoc finansowa w sytuacji, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu:

 • podczas jazdy samochodem,
 • bezpośrednio podczas wsiadania i wysiadania,
 • bezpośrednio przy rozładunku i załadunku,
 • podczas naprawy lub postoju w trakcie podróży,
 • podczas pożaru pojazdu lub wybuchu powstałego z przyczyn wewnętrznych

W ramach NNW oferowanego przez Beesafe poszkodowany kierowca lub pasażer może liczyć na:

 • pomoc ambulatoryjną lub lekarską,
 • pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, zabiegi ambulatoryjne i operacje (z wyłączeniem operacji plastycznych) oraz badania,
 • zakup lekarstw i środków opatrunkowych,
 • transport do szpitala i/lub ambulatorium.

Umowa NNW może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów – Komfort lub Mini. Między sobą różnią się one sumą ubezpieczenia.

Oblicz składkę OC/AC

Inne ubezpieczenia w Beesafe

Marka Beesafe koncentruje się na sprzedaży ubezpieczeń dedykowanych kierowcom. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, właściciel auta może kupić jeden z poniższych produktów:

Jednym z wyróżniających Beesafe produktów jest Wygodny kierowca. To usługi concierge, w ramach których pracownicy Beesafe organizują naprawę samochodu, przegląd okresowy czy wynajem samochodu zastępczego.

W ofercie Beesafe dostępne są też ubezpieczenia miejskie. Dzięki nim ubezpieczony zyskuje ochronę, poruszając się po mieście rowerem, hulajnogą, deskorolką, monocyklem czy segwayem.

Zgłoszenie szkody w Beesafe

Aby zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, wystarczy zadzwonić pod numer: 500 96 56 26. Konsultant infolinii udzieli informacji o dalszych krokach.

Do zgłoszenia szkody potrzebne będą:

 • imię, nazwisko i PESEL,
 • adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail,
 • numer ubezpieczenia,
 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokumenty opisujące zdarzenie, np. oświadczenie sprawcy.

Wypowiedzenie umowy OC w Beesafe

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, właściciel pojazdu ubezpieczonego w Beesafe może wypowiedzieć umowę OC w trzech sytuacjach:

 • gdy okres ubezpieczenia dobiegł końca,
 • gdy polisa została wykupiona przez poprzedniego właściciela samochodu,
 • gdy właściciel ubezpieczył pojazd u innego ubezpieczyciela i jednocześnie doszło do automatycznego wznowienia poprzedniej polisy.

W pierwszym przypadku zgłoszenie rozwiązania umowy nie może wpłynąć do ubezpieczyciela później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy.

Możliwe jest również odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość (przez telefon, internet). Właściciel pojazdu (konsument) ma na to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wypowiedzenie lub odstąpienie należy złożyć poprzez znajdujący się na stronie Beesafe formularz kontaktowy, dołączając do wiadomości skan własnoręcznie podpisanego dokumentu. Wzory wypowiedzenia i odstąpienia również są dostępne na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Beesafe – Opinie

Produkty oferowane w ramach marki Beesafe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednym z powodów jest możliwość szybkiego zakupu wybranych produktów przez stronę internetową. Czy warto wziąć pod uwagę liczbę skarg?

Compensa (firma, do której należy marka Beesafe) znalazła się w drugiej części przygotowanego przez nas rankingu – na 15. miejscu. W 2020 r. do Rzecznika Finansowego wpłynęło 13711 skarg. Liczba skarg nie jest jednak najlepszym wskaźnikiem przy ocenie ubezpieczyciela, a to z uwagi na zróżnicowany udział poszczególnych firm w polskim rynku ubezpieczeniowym – udział rynkowy Compensy to zaledwie 4,4 proc.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Chcesz uniknąć problemów przy likwidacji szkód? Przed zawarciem umowy zapoznaj się z opiniami dotychczasowych klientów. Skorzystałeś z ubezpieczeń oferowanych przez Beesafe lub likwidowałeś szkodę u tego ubezpieczyciela? Podziel się swoimi spostrzeżeniami.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)