Uszkodzony silnik w samochodzie a odszkodowanie

Silnik w samochodzie marki ferrari

Usterka silnika może przytrafić się w każdym momencie użytkowania pojazdu. Na taką okoliczność możesz się zabezpieczyć, kupując ubezpieczenie AC. Zobacz, kiedy otrzymasz odszkodowanie za uszkodzony silnik w pojeździe.

Uszkodzony silnik to dla właściciela samochodu spory kłopot – głównie z uwagi na koszty naprawy tego elementu. Rozwiązaniem może być zakup ubezpieczenia AC. Aby jednak ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie, będziesz musiał przestrzegać kilku reguł. Sprawdzamy, kiedy otrzymasz odszkodowanie po uszkodzeniu silnika.

Czym jest i kiedy przydaje się ubezpieczenie AC?

Autocasco (AC) to nieobowiązkowa polisa komunikacyjna, czyli ubezpieczenie dedykowane kierowcom. Jeżeli kupisz tę polisę, otrzymasz odszkodowanie w określonych sytuacjach.

Najczęściej świadczenie pieniężne jest wypłacane po:

 • uszkodzeniu auta – gdy samochód zostanie uszkodzony np. przez zwierzęta lub czynniki atmosferyczne,
 • kolizji lub wypadku pojazdu – ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy uszkodzonych elementów, w tym wyposażenia,
 • kradzieży samochodu – dostaniesz pieniądze po kradzieży auta lub wówczas, gdy podczas próby kradzieży doszło do jego uszkodzenia.

W niektórych firmach ubezpieczenie AC dostępne jest w dwóch wariantach – pełnym i okrojonym. Pierwsza opcja zapewnia szeroką ochronę, druga z reguły chroni jedynie przed szkodą całkowitą. Dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z zapisów znajdujących się w OWU.

Na ubezpieczenie AC z reguły decydują się właściciele pojazdów prosto z salonu i posiadacze aut, których wiek nie przekracza 10-12 lat.

Kiedy najczęściej dochodzi do uszkodzenia silnika?

Silnik składa się z dużej liczby elementów. Poprawność ich pracy zależy od wielu czynników, w tym m.in. optymalnego poziomu środka smarnego. Zbyt niski poziom oleju (lub jego brak) może spowodować uszkodzenie silnika – dochodzi wówczas do zatarcia układu korbowo-tłokowego. Inne powody, dla których może dojść do uszkodzenia silnika, to:

 • przegrzanie – dochodzi do niego po wycieku płynu chłodzącego czy zablokowaniu termostatu,
 • zatkanie filtra oleju – prowadzi do pracy poszczególnych elementów silnika „na sucho” i powoduje ich uszkodzenie,
 • niewłaściwy skład oleju – do oleju może przedostać się paliwo lub płyn chłodzący, a taka mieszanka działa negatywnie na silnik.

Niestety – żadna z powyższych okoliczności nie uprawnia do wypłaty odszkodowania z polis AC. Taką gwarancję daje wyłącznie ubezpieczenie od awarii samochodu – więcej na ten temat przeczytasz w artykule Czym jest i co zapewnia ubezpieczenie od awarii samochodu.

Powodem uszkodzenia silnika może być też wybór części zamiennych niskiej jakości. Przy zakupie zamienników warto skonsultować się z zaufanym mechanikiem. W przeciwnym razie oszczędności mogą okazać się pozorne.

Czy ubezpieczenie AC obejmuje uszkodzenie silnika?

Po zapoznaniu się z zapisami znajdującymi się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polis AC dostępnych na polskim rynku można stwierdzić, że ubezpieczenie AC obejmuje również uszkodzenie silnika, choć – jak napisaliśmy powyżej – zasad jego działania nie można pomylić z ubezpieczeniem od awarii samochodu.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Przykładowo, gdy do uszkodzenia silnika dojdzie w wyniku wjechania w drzewo, nagłych opadów gradu czy przy próbie kradzieży auta, ubezpieczenie pokryje wydatki związane z jego naprawą. Żadne AC nie gwarantuje jednak odszkodowania po typowej awarii silnika.

Firma ubezpieczeniowa pokryje koszty jego naprawy lub wymiany tylko wtedy, gdy do uszkodzenia doszło podczas zdarzenia, wymienionego w OWU ubezpieczyciela (np. pożar, kolizja, wypadek, zderzenie z przeszkodą, wandalizm).

Ponieważ budowa silnika jest skomplikowana, to naprawa nie zawsze będzie jednak opłacalna. Jej koszt może przewyższać wartość samochodu. Wówczas – opierając się na wycenie sporządzonej przez biegłego – firma ubezpieczeniowa może orzec szkodę całkowitą i wypłacić swojemu klientowi różnicę między wysokością odszkodowania a wartością wraku.

Mimo że uszkodzenie silnika może zostać naprawione z ubezpieczenia AC, to przy zakupie tego ubezpieczenia musisz pamiętać także o wyłączeniach. Każdy ubezpieczyciel wskazuje sytuacje, w jakich nie wypłaci odszkodowania.

Uszkodzony silnik a AC – kiedy nie otrzymasz odszkodowania?

Dla każdego oferowanego produktu ubezpieczeniowego firmy ubezpieczeniowe przewidują ograniczenia i wyłączenia. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia AC. Kiedy nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli doszło do uszkodzenia silnika? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w OWU. Najczęściej powtarzające się wyłączenia to: zassanie wody do silnika, szkody wyrządzone umyślnie, powstałe wskutek rażącego niedbalstwa czy normalnej eksploatacji.

Uszkodzenie silnika a zassanie wody do silnika

Jeżeli samochód został zalany, to próba uruchomienia silnika może spowodować zassanie wody do jego wnętrza. Naprawy uszkodzeń spowodowanych tym, że woda dostała się do silnika, nie opłaci żadna firma ubezpieczeniowa. Przykładowe zapisy, jakie można znaleźć w OWU AC, brzmią następująco:

 • You Can Drive: „Ubezpieczenie AC Mini i AC Maxi nie obejmuje szkód polegających na zassaniu cieczy przez pracujący silnik pojazdu”,
 • Wiener: Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe wskutek zalania, które nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenia zalania lub zassania wody do silnika”.

Uszkodzenie silnika wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

Firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają świadczeń, jeżeli do uszkodzenia silnika doszło w wyniku umyślnych działań lub wskutek rażącego niedbalstwa. W OWU AC przeczytasz:

 • „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym” – Proama.
 • „AC nie są objęte szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego” – PZU.

Uszkodzenie silnika a niewłaściwe materiały eksploatacyjne

Do uszkodzenia silnika może dojść po wlaniu do baku niewłaściwego paliwa. Wówczas jednak nie będziesz mógł liczyć na pomoc ubezpieczyciela – nie pokryje on kosztów wyczyszczenia baku i naprawy uszkodzonych elementów silnika. W większości OWU ubezpieczeń AC znajdującą się zapisy brzmiące podobnie do poniższych:

 • Concordia: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody [….] wynikające z niewłaściwego doboru paliwa, płynów lub materiałów eksploatacyjnych”,
 • Aviva: „Nie wypłaci odszkodowania, jeżeli szkoda powstała w następstwie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa”.

Uszkodzenie silnika wynikające z jego naturalnego zużycia

Poszczególne elementy silnika mogą ulec uszkodzeniu w związku z ich normalnym zużyciem. Jeżeli to jest powodem uszkodzenia silnika, to ubezpieczyciel może być zwolniony z wypłaty odszkodowania. W OWU wielu firm ubezpieczeniowych znajduje się zapis, zgodnie z którym firma ubezpieczeniowa nie bierze odpowiedzialności za takie szkody. Przykładowo:

 • Benefia: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody eksploatacyjne, tj. szkody powstałe w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia”,
 • InterRisk: „Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na korozji, utlenieniu, zawilgoceniu lub pleśni”.

Uszkodzenie silnika w wyniku jego nieprawidłowej naprawy

Do uszkodzenia silnika może dojść w następstwie nieprawidłowo przeprowadzonej naprawy czy konserwacji pojazdu. Jeżeli firma ubezpieczeniowa stwierdzi, że to właśnie nieprofesjonalna naprawa silnika jest powodem uszkodzeń, nie otrzymasz odszkodowania. Takie wyłączenie przewidują m.in. Generali i Link4:

 • Generali: „Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek przeprowadzonych niepoprawnie napraw lub konserwacji pojazdów”,
 • Link4: „Nie wypłacamy odszkodowania za szkody, które powstaną w wyniku niewłaściwych napraw, modernizacji lub konserwacji”.

Dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia i przestrzegając kilku prostych zasad, będziesz więc mógł liczyć, że uszkodzenie silnika zostanie zlikwidowane z ubezpieczenia AC.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments