Brak ciągłości w OC – duży problem i kara od UFG


pismo od UFG
 • Brak ciągłości OC powstaje wówczas, gdy właściciel samochodu nie wykupił w terminie polisy OC na kolejny okres i równocześnie nie nastąpiło automatyczne odnowienie umowy.
 • Przerwa w OC oznacza poważne problemy dla kierowcy – musi on liczyć się z karą finansową z UFG, zapłaceniem za spowodowane szkody z własnej kieszeni i utratą części wypracowanych zniżek.
 • W 2022 r. wysokość kary za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych wynosi od 1200 do 6020 zł.
 • W razie braku ciągłości OC należy jak najszybciej kupić ubezpieczenie OC. Można to zrobić za pośrednictwem kalkulatora OC.

Zachowanie ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu to nie administracyjny kaprys, ale konieczność. Kara za brak ubezpieczenia OC jest nakładana nawet za dzień przerwy między kolejnymi umowami, przy czym w grę wchodzą nawet tysiące złotych. Stawka rośnie z każdym dniem bez ochrony ubezpieczeniowej, nie należy więc zwlekać z zawarciem umowy i zapłatą składki.

W Polsce działa system wykrywania nieubezpieczonych pojazdów, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest w stanie wykryć brak ciągłości OC nawet w przypadku jednodniowej przerwy. Za brak ważnej polisy grozi m.in. kara finansowa. W 2022 roku maksymalna w przypadku samochodów osobowych wynosi aż 6020 złotych (jeśli okres bez OC był dłuższy niż 14 dni).

 

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Co to jest brak ciągłości OC?

Brak ciągłości w ubezpieczeniu OC to nic innego jak przerwa, która powstała pomiędzy kolejnymi okresami obowiązkowej ochrony pojazdu (umowami OC).

Przykład: Pan Rafał kupił używany samochód i korzystał z polisy OC poprzedniego właściciela auta. Dopiero po upływie 7 dni od zakończenia umowy zorientował się, że takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Tego samego dnia wykupił kolejną polisę, jednak pomiędzy poprzednim OC a aktualnym powstało kilka dni przerwy. Za brak ciągłości w OC grozi kierowcy kara w wysokości 3010 zł.

Kiedy najczęściej dochodzi do braku ciągłości OC?

Choć OC ma na celu zagwarantowanie poszkodowanym w kolizjach szybkiej i odpowiedniej do straty pomocy, ubezpieczenia bywają czasami traktowane jako zło konieczne.

Czasami właściciele pojazdów celowo nie opłacają wykupionej nowej polisy (niektórzy ubezpieczyciele unieważniają takie umowy), inni z kolei nieświadomie dopuszczają do wygaśnięcia umowy. Zazwyczaj zapominają oni o zakończeniu okresu ochrony, co w przypadku kontynuacji polisy OC zbywcy pojazdu lub też korzystania z OC krótkoterminowego oznacza wygaśnięcie dotychczasowej umowy i prowadzi do powstania przerwy w ubezpieczeniu lub braku OC przez dłuższy okres.

To niestety poważny błąd, który może oznaczać dla kierowcy nie tylko zapłatę kary do UFG, ale również pokrycie wszystkich kosztów kolizji czy wypadku z własnej kieszeni.

Co z OC nieużywanego samochodu?

Właściciele nieużywanych samochodów osobowych mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania OC dopiero po ich wyrejestrowaniu. Po zmianie przepisów istnieje jednak możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Nie daje to jednak prawa do rezygnacji z opłacania OC, a jedynie do uzyskania sporej zniżki.

Od 31 stycznia 2022 r. na podstawie art. 78a ust. 2 można czasowo (od 3 do 12 miesięcy) wycofać z ruchu poważnie uszkodzony samochód osobowy, przy czym kolejne tymczasowe wyrejestrowanie auta będzie możliwe dopiero po upływie 3 lat. W okresie czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu towarzystwo (na wniosek właściciela) powinno obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Jednak wyrównanie nastąpi najprawdopodobniej dopiero na koniec zawartej umowy OC.

Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony i uniknąć braku ciągłości w OC?

Jeśli przed lub po zakupie samochodu używanego mamy wątpliwości, czy samochód jest ubezpieczony, możemy sprawdzić to na stronie UFG (w zakładce „identyfikacja umowy na dzień”).

Wystarczy w tym celu wypełnić odpowiedni formularz. Służy on do zweryfikowania, czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na wybrany dzień. Informacja od UFG zawiera wyłącznie dane dotyczące ważności umowy ubezpieczenia OC oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Fundusz nie ujawnia natomiast danych osobowych posiadacza pojazdu.

Kogo nie dotyczy brak ciągłości ubezpieczenia OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, nawet jeden dzień przerwy w w ochronie OC jest niedopuszczalny. Nie ma tu w większości przypadków odstępstw – te same obowiązki dotyczą właścicieli zarówno pojazdów używanych codziennie, jak i samochodów użytkowanych sporadycznie lub miesiącami stojących w przydomowym garażu. Zasada jest prosta: jeśli samochód jest zarejestrowany, to musi mieć ciągłość ubezpieczenia OC.

Wyjątki obejmują pojazdy o charakterze historycznym, ale uwaga! Nie uda się zakwalifikować do tej grupy każdego leciwego Volkswagena Golfa, czy też otrzymanej przed laty od wuja, skorodowanej i starej Skody Felicii, jeśli nie zostaną one przekwalifikowane (zarejestrowane) na samochód historyczny lub zabytkowy.

Jaki samochód można zarejestrować jako zabytkowy?

Z obowiązku zachowania ciągłości polisy OC zwolnione są tylko pojazdy mające minimum 40 lat. Prawo przewiduje odstępstwo i zmniejszenie tego wieku do 25. Są jednak warunki:

 • Auto musi posiadać minimum 75 proc. oryginalnych części – w tym główne podzespoły;
 • Dany model samochodu musi mieć status wycofanego z produkcji od przynajmniej 15 lat.

Auto może zostać uznane za zabytkowe również w opinii rzeczoznawcy – przewidziane jest to dla pojazdów unikatowych lub o szczególnym znaczeniu dla udokumentowanej historii motoryzacji.

Wyłączenie obejmuje jeszcze jedną kategorię – pojazdy do jazd testowych. W ich przypadku możliwe jest używanie tzw. ubezpieczenia krótkoterminowego (przez okres nie krótszy niż 30 dni), wyłącznie na czas ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

Jaka jest kara za brak ciągłości OC?

Założenie, że samochód może być użytkowany przez kilka czy kilkanaście dni bez ważnego OC to błąd. Stan ubezpieczeń kontrolują nie tylko drogowe patrole wszelkich służb – od policji po straż graniczną. Także sam Fundusz ma narzędzia, dzięki którym skutecznie weryfikuje, czy właściciel danego pojazdu zadbał o odnowienie ubezpieczenia. Korzystając z informacji przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe, automatycznie odnajduje przerwy w ochronie pojazdu.

Co grozi za brak ciągłości OC? Wskazać można trzy rodzaje konsekwencji – są to:

1. Kara finansowa z UFG za brak OC

Opłata za brak OC wzrasta z każdym rokiem. Tylko w latach 2020 – 2022 maksymalna kara za brak polisy dla właścicieli samochodów osobowych wzrosła z 5200 zł do 6020 zł. Jeszcze większa podwyżka dotyczyła posiadaczy aut ciężarowych (z 7800 zł do 9030 zł). Dla pozostałych pojazdów, jak np. motocykle, opłata wzrosła natomiast z 870 zł do 1000 zł.

Wysokość opłaty karnej za brak OC zależy od trzech czynników. Jest to:

 • rodzaj pojazdu, który powinien być objęty ubezpieczeniem,
 • okres bez ochrony ubezpieczeniowej,
 • wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

Kara za brak OC rośnie w oparciu o przedział czasowy – im dłuższy jest brak ciągłości OC, tym bardziej odczuwalne będą opłaty. Wystarczą ponad dwa tygodnie przerwy w OC auta osobowego, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny upomniał się o równowartość kilku tysięcy złotych.

Jeśli jesteś właścicielem samochodu osobowego, to w 2022 roku:
– kara za brak OC do 3 dni wynosi 1200 zł,
– od 4 do 14 dni wynosi 3010 zł,
– powyżej 14 dni wynosi 6020 zł.

 Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
Od 4 do 14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł

Oblicz składkę OC/AC

2. Poniesienie kosztów po spowodowaniu szkody

Dopuszczenie do braku ciągłości OC oznacza dla kierowcy, że w razie spowodowania kolizji to on będzie musiał uregulować rachunek otrzymany przez poszkodowanego z warsztatu samochodowego. Kwota może być wysoka – czasem niepozorna stłuczka może spowodować rozległą awarię, której usunięcie będzie kosztowne.

W jeszcze gorszym położeniu znajdują się kierowcy, którzy bez ważnego OC spowodują wypadek. Szkody osobowe (np. poważne obrażenia, których dozna kierowca czy pasażerowie biorący udział w zdarzeniu) oznaczają jeszcze wyższe koszty. Wypadek dla kierowcy, u którego stwierdzono brak ciągłości w OC, może oznaczać nawet bankructwo.

3. Utrata części zniżek w ubezpieczeniu OC

Z reguły przerwy w OC nie pozostają bez wpływu na zniżki w OC. Im dłuższa jest przerwa, tym mniejsze kierowca ma szanse, aby zachować pełną, dotychczas wypracowaną zniżkę. To jednak, ile kierowca straci na braku ciągłości OC, zależy wyłącznie od polityki firmy ubezpieczeniowej – każda ma własny system naliczania zniżek.

Utrata zniżek może być szczególnie dotkliwa dla młodych właścicieli pojazdów. Standardowo, to właśnie oni płacą za OC najwięcej spośród wszystkich grup kierowców.

Czy można uniknąć kary za brak ciągłości OC?

Jedynym sposobem, aby nie płacić żadnych kar i nie mieć poważnych problemów finansowych po spowodowaniu kolizji czy wypadku, jest pilnowanie ciągłości ubezpieczenia. Warto też znać podstawowe zasady dotyczące polis OC:

 • Krótkoterminowe OC nigdy się nie przedłuża. Jeżeli nie chcesz, aby doszło do braku ciągłości OC, zainstaluj w telefonie aplikację UFG „Na wypadek”, która przypomni Ci o konieczności zakupu OC.
 • Polisa OC kupiona na 12 miesięcy odnowi się automatycznie – będziesz musiał tylko opłacić składkę (otrzymasz wezwanie od ubezpieczyciela). Finansowo jednak nie musi być to najkorzystniejsze rozwiązanie.

Uwaga! Automatyczne odnowienie OC nie dotyczy polis otrzymanych od zbywcy pojazdu. Jeśli kupiłeś używany samochód, to z OC poprzedniego właściciela możesz korzystać tylko do czasu zakończenia umowy. Później polisa wygasa samoistnie.

Kiedy można odwołać się od kary UFG?

W przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniem, Fundusz Gwarancyjny wysyła kontrolne wezwanie do właściciela pojazdu. Ten ma – po odebraniu pisma – 30 dni na odpowiedź i wyjaśnienie. Jeżeli podejrzenie UFG jest bezpodstawne – wystarczy wysłać odpowiedź zwrotną i dołączyć do niej dokument potwierdzający ciągłość w opłacaniu składki OC.

Czasami jednak zdarza się, że właściciel pojazdu nie tylko uchyla się od ustawowego obowiązku, ale też nie ma zamiaru płacić kary wskazanej przez UFG. Kara zostanie wtedy objęta administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym – do jej odzyskania zaangażowany zostanie urząd skarbowy właściwy dla zameldowania kierowcy. Egzekucja obejmuje również wizyty komornika oraz wszystkie powstałe koszty czynności administracyjnych.

Opór i ignorowanie decyzji urzędowych – np. poprzez nie odbierane pisma – nie przyniesie oczekiwanego skutku. Te nabierają mocy prawnej nawet w takiej sytuacji. Za dostarczone uznaje się te listy, w przypadku których mija 14 dni od pozostawienia pierwszego awiza.
Należy pamiętać, że przepisy umożliwiają rozłożenie spłaty na raty, a nawet jej umorzenie. Podstawą do tego może być np. trudna sytuacja finansowa.

Porównaj oferty i kup najtańsze OC

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Dlaczego potrzebne jest mi OC?

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) stanowi jeden z podstawowych elementów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, wynikających z wypadków i kolizji drogowych. Uruchamiane jest, gdy dochodzi do zdarzenia z winy osoby prowadzącej pojazd. Polisa zabezpiecza finansowo sprawcę zdarzenia – osoby poszkodowane zgłaszają roszczenia nie do niego, ale do ubezpieczyciela, który sprzedał mu polisę.

 2. Jaka kara grozi za brak OC przez 10 lat?

  Jeśli przez kilka lat posiadłeś samochód i w tym czasie nie kupowałeś OC, maksymalna kara za samochód osobowy wyniesie 6020 zł (w 2022 roku) – o ile UFG wykryje przerwę w bieżącym roku (fundusz nie może nałożyć kary wstecz, a tylko za rok kontroli). Trzeba mieć jednak wiele szczęścia, aby tak długi brak ciągłości w OC nie został wcześniej wykryty. Szkody spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców to poważny problem. Dlatego UFG wciąż doskonali system ich wykrywania.

 3. Po jakim czasie przychodzi kara z UFG?

  Właściciel nieubezpieczonego samochodu może zapłacić karę za brak ciągłości w OC za dwa kolejne lata, jeśli do przerwy w ubezpieczeniu dojdzie na przełomie roku. Przykładowo, kierowca nie płacił za OC od listopada 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę w grudniu 2021 roku, a następnie na początku stycznia 2022 r. Właściciel samochodu osobowego został więc wezwany do zapłaty maksymalnej kary za brak OC w 2021 roku (5600 zł) oraz za brak OC przez 5 dni w 2022 roku (3010 zł).

 4. Kiedy UFG odstąpi od kary za brak OC?

  Fundusz może odstąpić od wymierzenia kary za brak ciągłości w OC tylko wówczas, gdy we wskazanym terminie ubezpieczenie OC było ważne lub właściciel pojazdu nie podlegał takiemu obowiązkowi. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może także odstąpić od dochodzenia opłaty, jeśli ukarany kierowca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Odbywa się to na jego pisemny wniosek. Wzór dokumentu oraz potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej UFG.

 5. Czy UFG umorzył komuś karę za przerwę w OC?

  Tak. UFG nie ujawnia wprawdzie, jak często do tego dochodzi, ale na pewno warto złożyć stosowny wniosek, jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że podstawą do umorzenia opłaty nie mogą być np. okresowo niskie zarobki. Fundusz jest skłonny do ustępstw np. wtedy, gdy właściciel pojazdu poważnie zachorował, przebywał w szpitalu i rzeczywiście nie miał możliwości dopełnienia obowiązku ubezpieczenia. Inną skuteczną argumentacją jest śmierć bliskiej osoby czy bardzo poważny problem finansowy. Oczywiście, każdy przypadek należy udokumentować.

Stefania Stuglik

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Stefan
2 lat temu

Jeb** ten złodziejaski kraj.. nie ma prawa ze oc zostaje automatycznie przedluzone.. bo mozna zapomiec, tylko kary są na ktore trzeba rok odkladac, poj***