Niebieskie tablice rejestracyjne. Kto może z nich korzystać?

Niebieskie tablice rejestracyjne - kto może z nich korzystać?

Kolor tablicy rejestracyjnej może wiele powiedzieć na temat przeznaczenia pojazdu, a nawet funkcji, jaką pełni jego kierowca lub właściciel. Tak jest w przypadku niebieskich blach, które oznaczają, że auto należy do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, czyli że na przykład używa go pracownik ambasady. Co warto wiedzieć na ten temat?

Chcesz się przekonać, do jakiego urzędu należy wybrany samochód z niebieską tablicą rejestracyjną? Możesz to zrobić, ponieważ taka wiedza jest powszechnie dostępna.  W tym artykule znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć na temat samochodów dyplomatycznych. Sprawdzisz między innymi, z jakiego państwa pochodzi auto na danych numerach i jakie przywileje mają dyplomaci oraz ich rodziny.

Co oznaczają niebieskie tablice rejestracyjne?

Niebieskie tablice rejestracyjne są nazywane dyplomatycznymi. Są one zarezerwowane dla pojazdów będących własnością:

 • urzędu konsularnego (np. ambasady),
 • przedstawicielstwa dyplomatycznego,
 • misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych,
 • personelu ww. urzędów i instytucji.

Samochód, który ma niebieskie tablice rejestracyjne, czyli białe znaki umieszczone na niebieskim tle, należy do uprzywilejowanych. Co jednak bardzo ważne, jego kierowcę obowiązują takie same przepisy, jak pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Tak jest w teorii, ponieważ niestety czasami zdarza się, że osoby immunitetu dyplomatycznego wykorzystują swoją pozycję. To powoduje problemy z uzyskaniem odszkodowania czy udokumentowaniem winy sprawcy kolizji. Dlatego, widząc auto mające niebieskie tablice rejestracyjne, warto zachować bezpieczny dystans.

Jak wyglądają niebieskie tablice rejestracyjne?

Kolor niebieski to nie jedyny wyróżnik takich blach. Zobacz, na jakie pozostałe elementy warto zwracać uwagę.

 • Większość tablic rejestracyjnych ma czarne znaki, natomiast na tablicach dyplomatycznych umieszcza się białe litery i cyfry.
 • Różnica polega na braku symbolu Unii Europejskiej, tzw. eurobandu oraz znaku PL w skrajnej lewej części tablicy.

Niebieskie tablice rejestracyjne mają identyczne wymiary jak standardowe. W przypadku tablic jednorzędowych wynoszą one 520 mm x 114 mm, natomiast dwurzędowych – 305 mm x 214 mm.

Jakie oznaczenia mają tablice dyplomatyczne?

Odczytanie rejestracji dyplomatycznej jest znacznie prostsze niż standardowej, ponieważ jest na niej mniej symboli. Niebieskie tablice rejestracyjne zawierają tylko:

 • wyróżnik województwa (pierwsza litera od lewej strony) – w praktyce każda niebieska tablica rejestracyjna w Polsce ma pierwszą literę W, bo jest wydawana w  Warszawie)
 • sześć cyfr w przedziale od 000001 do 999999 – to wyróżnik pojazdu.

Trzy pierwsze cyfry stanowią wyróżnik danego państwa lub organizacji międzynarodowej, np. 003 to Francja, a 064 to ONZ. Trzy kolejne wskazują natomiast przeznaczenie pojazdu (przykładowo numer z przedziału 250-299 należy do służbowego pojazdu attachatu wojskowego).

Jak sprawdzić, z jakim państwem związany jest pojazd posiadający tablice rejestracyjne niebieskie? Tabela

W 001...USAW 029...KolumbiaW 057...Fundusz WalutowyW 085...Litwa
W 002...W. BrytaniaW 030...MalezjaW 058...FilipinyW 086...Białoruś
W 003...FrancjaW 031...LibiaW 059...Miedzyn. Korp. Finan.W 087...Łotwa
W 004...KanadaW 032...MarokoW 060...RPAW 088...Chorwacja
W 005...RFNW 033...MeksykW 061...OBWEW 089...Liban
W 006...NiderlandyW 034...NigeriaW 062...CyprW 090...Słowenia
W 007...WłochyW 035...PakistanW 063...KuwejtW 091...
W 008...AustriaW 036...PortugaliaW 064...UNIDO ONZW 092...Estonia
W 009...JaponiaW 037...PalestynaW 065...RosjaW 093...Macedonia
W 010...TurcjaW 038...SyriaW 066...SłowacjaW 094...Mołdawia
W 011...BelgiaW 039...SzwecjaW 067...CzechyW 095...
W 012...DaniaW 040...SzwajcariaW 068...BułgariaW 096...Armenia
W 013...NorwegiaW 041...TunezjaW 069...WęgryW 097...Sri Lanka
W 014...GrecjaW 042...TajlandiaW 070...RumuniaW 098...Kazachstan
W 015...AustraliaW 043...WenezuelaW 071...WietnamW 099...Arabia Saudyjska
W 016...AlgieriaW 044...UrugwajW 072...SerbiaW 100...Gruzja
W 017...AfganistanW 045...PeruW 073...KRL-DW 101...Uzbekistan
W 018...ArgentynaW 046...JemenW 074...KubaW 102...Org. ds Migracji (IOM)
W 019...BrazyliaW 047...W 075...AlbaniaW 103...Nowa Zelandia
W 020...W 048...Dem. Rep. KongaW 076...ChinyW 104...Azerbejdżan
W 021...EgiptW 049...IzraelW 077...MongoliaW 105...Zakon Maltański
W 022...EkwadorW 050...W 078...W 106...Kambodża
W 023...FinlandiaW 051...ChileW 079...Kom. Org. Wsp. Kolei (KOWK)W 107...FRONTEX
W 024...HiszpaniaW 052...NuncjaturaW 080...W 108...Luksemburg
W 025...IrakW 053...Rep. KoreiW 081...LaosW 109...Bośnia i Hercegowina
W 026...IranW 054...Unia EuropejskaW 082...AngolaW 110...Panama
W 027...IndieW 055...IrlandiaW 083...UkrainaW 111...Katar
W 028...IndonezjaW 056...Bank ŚwiatowyW 084...Eur. Bank Odb. i Rozb. (EBOR)W 112...Malta
Źródło: Materiały dydaktyczne. Centrum Szkolenia Policji 

Jakie cyfry określają przeznaczenie pojazdu dyplomatycznego?

001 - 005prywatne pojazdy dla ambasadora
006 - 199prywatne dyplomatów ambasady
200 - 249prywatne attache wojskowego
250 - 299służbowe attachatu wojskowego
300 - 499prywatne urzędników ambasady
500 - 699służbowe ambasady (501 – samochód flagowy ambasadora)
700 - 799prywatne urzędników konsularnych
800 - 899prywatne pracowników konsularnych
900 - 999służbowe konsulatu (900 - 901 służbowe pojazdy konsula generalnego)

Co oznaczają dodatkowe etykiety na samochodach z niebieskimi tablicami?

Niebieskie tablice rejestracyjne to nie jedyny wyróżnik aut dyplomatycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego umieszcza się również znak z literami „CD”, a na pojeździe urzędu konsularnego – znak z literami „CC”.

Kto może korzystać z niebieskich tablic rejestracyjnych?

Niebieskie tablice rejestracyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie przez określone instytucje (konsulat, ambasadę, organizacje międzynarodowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Placówki dyplomatyczne mogą mieć też inne pojazdy, na przykład motocykle, samochody dostawcze czy przyczepy. One także są oznaczone niebieskimi blachami.

Z samochodów na takiej rejestracji korzystają wysocy urzędnicy, ale nie tylko. Mogą nimi kierować także szeregowi pracownicy konsulatu lub innej instytucji. Bardzo często auto prowadzi zawodowy kierowca. Za kierownicą może siedzieć również członek rodziny dyplomaty.

Jakie auta najczęściej mają niebieskie tablice? Okazuje się, że niekoniecznie są to marki luksusowe. Statystyki pokazują, że zwykle są to auta popularnych producentów, takich jak BMW, Audi, Mercedes czy Toyota.

Jakie przywileje mają samochody z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi?

Pojazdy z naklejkami CC lub CD mogą parkować na specjalnie wyznaczonych miejscach przed placówkami dyplomatycznymi i mają pierwszeństwo przejazdu przez granicę państwa. Są to jednak drobnostki w porównaniu z przywilejami, jakie przysługują im podczas kontroli drogowej.  

Policjanci muszą stosować wobec takich aut inne procedury niż w przypadku pojazdów ze standardowymi tablicami. Nie mogą oni skontrolować auta dyplomaty pod kątem technicznym, ani (zwykle) ukarać kierowcy mandatem karnym czy przypisać mu punktów karnych.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Najczęściej po prostu nie zatrzymują takich samochodów, bo kontrola drogowa i tak nie przyniesie żadnego skutku.

Jaki związek mają niebieskie tablice rejestracyjne z immunitetem dyplomatycznym?

Dyplomatów i ich rodziny chroni immunitet dyplomatyczny. Przysługuje on na mocy Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych. Od umowy pomiędzy poszczególnymi państwami zależy jednak, w jakiej skali dyplomaci będą odpowiadać za swoje czyny.

Na terenie Polski immunitet przysługuje jedynie dyplomatom, którzy nie mają polskiego obywatelstwa oraz ich rodzinom. Tylko w wyjątkowych sytuacjach obywatel naszego kraju może mieć go otrzymać (np. gdy jest małżonkiem zagranicznego dyplomaty).

Kwestię odpowiedzialności dyplomatów za przestępstwo drogowe i popełnione wykroczenia na gruncie prawa polskiego reguluje Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z brzmieniem Art. 5 § 1 tej ustawy, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

6) obwiniony jest:

a) uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego,

b) osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,

c) osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa,

d) członkiem rodziny osób wymienionych w lit. a–c i pozostaje z nimi we wspólnocie domowej, 

e) inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,

f) kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

Jednocześnie § 3 stanowi, że „przepisu § 1 pkt 6 można nie stosować do obywatela państwa obcego, z którym nie ma w tym przedmiocie umowy, a państwo to nie zapewnia wzajemności”.

Aktualnie lista państw, w których wystawia się dyplomatom mandaty za popełnione wykroczenia, obejmuje 44 kraje. Jeśli policjant ustali, że popełniła je osoba korzystająca z immunitetu dyplomatycznego (np. okazała legitymację), zweryfikuje, czy pochodzi ona z kraju, który podlega możliwości ukarania mandatem.

Jeśli dane państwo znajdzie się na takiej liście, są podstawy do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.

Jakie ubezpieczenie mają samochody z tablicami dyplomatycznymi?

Pojazd z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi, tak jak każde auto poruszające się po drogach, jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Z tej polisy likwiduje się szkodę, gdy dojdzie do kolizji czy wypadku z winy kierowcy auta na dyplomatycznych tablicach.

Niestety bardzo często na przeszkodzie staje formalny brak winnego, gdy policja nie wystawi mandatu, a sprawca nie przyzna się do winy. Co prawda funkcjonariusze wypełniają na miejscu zdarzenia karty informacyjne, ale ubezpieczyciel może i tak ich nie uznać.

Czy jest sprawdzony sposób, aby zabezpieczyć się przed skutkami kolizji z samochodem na niebieskich rejestracjach?

Można się przed tym zabezpieczyć, kupując polisę autocasco. Jeśli natomiast uda się udowodnić winę kierowcy samochodu z dyplomatyczną rejestracją, Twoje towarzystwo może odzyskać poniesione koszty od ubezpieczyciela sprawcy. Szkoda z polisy AC na Twoim koncie zostanie usunięta z bazy UFG i nie stracisz zniżek.

Podsumowanie

 • Niebieskie tablice dyplomatyczne przydziela się pojazdom należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowych. Ma je także personel i pracownicy takich instytucji.
 • Na niebieskich tablicach rejestracyjnych znajduje się wyróżnik województwa oraz sześć cyfr w przedziale od 000001 do 999999. Stanowią one wyróżnik pojazdu.
 • Dyplomatów i ich rodziny chroni immunitet dyplomatyczny.
 • Problematyczne są stłuczki z pojazdami dyplomatycznymi z racji immunitetu, który chroni kierowcę.

Niebieskie tablice rejestracyjne – FAQ

 1. Jak się zachować, gdy zobaczysz na drodze pojazd dyplomatyczny?

  Nie ma żadnych specjalnych zasad ani wytycznych w tym względzie. Auto na dyplomatycznych tablicach musi stosować się do przepisów ruchu drogowego, tak samo jak każde inne. Warto jednak zachować ostrożność. Jest to rozsądniejsze, niż narażanie się na ewentualne problemy z uzyskaniem odszkodowania po kolizji z samochodem dyplomaty.

 2. Czym jest euroband?

  Euroband nazywany także europaskiem, to fragment lewej skrajnej części rejestracji zamalowany na niebiesko z symbolem Unii Europejskiej (12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej ułożonych na obwodzie okręgu) oraz skrótem danego państwa przyjętym w międzynarodowym kodzie. Niebieskie tablice rejestracyjne nie mają europaska.

 3. Jak wyglądają niebieskie tablice rejestracyjne dla personelu ambasady?

  Tablice rejestracyjne pracowników ambasady mają wyróżnik z trzema cyframi od 001 do 199 (001 – 005 to prywatne pojazdy dla ambasadora, a 006 – 199 – prywatne auta dyplomatów ambasady) oraz 300 – 699 (300 – 499 oznaczają prywatne pojazdy urzędników ambasady, a 500 – 699 to służbowe auta ambasady). Przykładowo, samochód z niebieskimi tablicami z numerem W 001007 jest prywatnym pojazdem dyplomaty ambasady USA.

Piotr Nowik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments