Opłata OC po terminie – jakie konsekwencje czekają na kierowcę?

Sprawdzanie polisy OC

Opłacenie składki OC po terminie może nastąpić po zawarciu umowy lub w trakcie jej trwania i pociąga za sobą różne konsekwencje. Towarzystwo ubezpieczeniowe może anulować polisę, naliczyć odsetki lub skierować sprawę do sądu. W efekcie, możliwe jest zajęcie rachunku bankowego spóźnialskiego posiadacza pojazdu.

Celem ubezpieczenia OC jest ochrona majątku kierowcy, który spowodował szkodę. Gdy będziesz sprawcą kolizji czy wypadku, to właśnie z Twojego OC zostanie wypłacone odszkodowanie poszkodowanemu kierowcy. Jeżeli zastanawiasz się, czy ochrona ta działa również po opłaceniu OC po terminie, odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Kiedy trzeba zapłacić składkę ubezpieczenia OC?

Nie ma znaczenia, czy kupujesz polisę OC u agenta, czy też przez internet (za pośrednictwem kalkulatora OC) – uznaje się, że składka powinna być opłacona najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Tyle w teorii. Jak kwestia opłacenia OC wygląda w praktyce?

OC możesz kupić „na ostatnią minutę”, czyli w dniu, w którym rozpoczniesz korzystanie z ochrony, jaką daje posiadanie tego ubezpieczenia. Takie rozwiązanie dopuszcza np. Warta, a na stronie internetowej tej firmy można przeczytać, że „ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć od dnia i godziny wystawienia polisy”. Z reguły ubezpieczyciele wymagają, aby cała składka lub pierwsza rata (w przypadku płatności ratalnej) została opłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Co się stanie, jeżeli nie opłacisz składki? W takim przypadku może nie dojść do zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciele przyjmują bowiem, że umowa zostaje zawarta z momentem opłacenia całej składki lub jej pierwszej raty. Wówczas też będziesz odpowiadał za brak OC – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie miał prawo nałożyć na Ciebie karę finansową.

Uwaga! Zgodnie z art. 39. 1. ustawy: odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki (wówczas odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy).

Kiedy można zapłacić OC po terminie?

Opłacenie OC po terminie najczęściej ma miejsce, gdy kierowca zdecydował się płacić za OC w ratach. Ubezpieczenie OC na raty można kupić u wielu ubezpieczycieli – przykładowo:

 • Proama proponuje rozłożenie składki ubezpieczeniowej na dwie raty.
 • mtu24.pl (marka firmy Hestia) umożliwia rozłożenie składki ubezpieczeniowej nawet na 12 rat (zależy to m.in. od wysokości składki).
 • Link4 daje klientom możliwość rozłożenia składki ubezpieczeniowej na dwie lub cztery raty.
UbezpieczycielLiczba rat w OC
Allianz2
Benefia2 lub 4
Euroins2
Beesafe2
Generali2
Link42 lub 4 (nie zawsze dostępne)
You Can Drive2, 4 lub 12
Uniqa2 lub 4
Wiener2 (pierwsza rata jest minimalnie wyższa)
mtu24.pl2, 4 lub 12
TUZ Ubezpieczenia2
Warta2 lub 4
Oferta aktualna na dzień 13.06.2022 r.

Oblicz składkę OC i sprawdź płatność w ratach

Jeżeli zdecydowałeś się na na opłacanie OC w ratach, to prawdopodobnie firma ubezpieczeniowa przypomni Ci o zbliżającej się płatności, wysyłając np. SMS-a z przypomnieniem lub wiadomość e-mail. Mimo to może się zdarzyć, że zapłacisz kolejną ratę jeden lub dwa dni po terminie. Co wówczas?

Nieopłacenie lub opłacenie części składki OC po terminie to sytuacja, która została przewidziana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czy zapłata raty OC samochodu po terminie powoduje rozwiązanie umowy?

Nie. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 12 ust. 2) można przeczytać, że nieopłacenie raty składki w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

Jeśli pominiesz kolejną opłatę składki (np. drugą ratę) i nie wykonasz przelewu do towarzystwa ubezpieczeniowego we wskazanym terminie, nie musisz się martwić o brak ważności czy przerwę w OC. Twoja polisa będzie obowiązywać zgodnie z umownym terminem. Oczywiście, powstałą zaległość należy jak najszybciej uregulować.

Przykład: Pani Anna kupiła OC dla swojego pojazdu za pośrednictwem kalkulatora OC/AC i zdecydowała się na płatność w dwóch ratach. Pierwszą część składki OC kobieta opłaciła w momencie zakupu polisy, drugą powinna uregulować do 30 czerwca 2021 r. Pani Anna o tym, że zapomniała opłacić drugą ratę, dowiedziała się 10 lipca 2021 r., gdy spowodowała kolizję. Ponieważ brak płatności raty nie jest podstawą do rozwiązania umowy OC, firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie.

Powyższa zasada dotyczy jednak wyłącznie ubezpieczenia OC. Gdyby pani Anna wraz z OC kupiła ubezpieczenie dodatkowe (np. AC czy NNW), z którego chciałaby zlikwidować szkody własne, to mogłoby się to okazać niemożliwe. W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych firmy ubezpieczeniowe samodzielnie ustalają warunki – nieopłacenie składki w terminie może skutkować ustaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz OC w terminie?

Jeżeli zadajesz sobie pytanie: „Co się stanie, jak zapłacę OC po terminie?”, to powinieneś wiedzieć, że konsekwencje mogą być różne. Jednocześnie powód, dla którego opłacenie OC miało miejsce po terminie, jest nieistotny – firma ubezpieczeniowa nie będzie dopytywać, czy powodem było Twoje zapominalstwo, czy też problemy finansowe.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Monit od firmy ubezpieczeniowej

Z reguły to pierwsza rzecz, jaką robi firma ubezpieczeniowa, gdy nie odnotuje wpłaty składki na swój rachunek bankowy. Jeżeli po otrzymaniu przypomnienia o płatności, uregulujesz zaległość, to ubezpieczyciel nie będzie podejmować dalszych kroków. Pamiętaj jednak, że – ze względu na politykę przyjętą przez firmę ubezpieczeniową – możesz być zobowiązany do zapłaty składki wraz z odsetkami.

W zależności od tego, z którą firmą ubezpieczeniową podpisałeś umowę, składkę możesz zapłacić np. bezpośrednio w serwisie internetowym ubezpieczyciela.

Opłacenie OC po terminie nie spowoduje wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – w dalszym ciągu będziesz korzystał z ochrony, jaką zapewnia OC.

Rozpoczęcie windykacji przez ubezpieczyciela

Jeżeli mimo przypomnienia o zaległości nie zapłaciłeś kolejnej raty OC, to konsekwencje będą surowsze – firma ubezpieczeniowa zaangażuje do odzyskania składki specjalistów od windykacji. Możesz spodziewać się dalszych monitów oraz związanych z nimi kosztów.

W skrajnych przypadkach (czyli wówczas, gdy będziesz konsekwentnie unikał zapłaty raty OC) sprawa może znaleźć swój finał w sądzie i następnie w kancelarii komorniczej. Wówczas zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami – zapłacisz zarówno za postępowanie przed sądem, jak i za pracę komornika sądowego.

Niezależnie od tego, czy na tym etapie zapłacisz OC po terminie, czy też nie, nadal będziesz korzystał z ochrony, jaką daje obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Przedłużenie OC opłaconego po terminie

Wielu kierowców docenia fakt, że polisa OC ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok – w ten sposób nie muszą oni pamiętać o przedłużeniu OC, dokonując jedynie płatności po otrzymaniu informacji od ubezpieczyciela. Polisa OC nie zostanie jednak przedłużona na kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie opłacisz wszystkich rat do końca okresu ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, zaległość sprawi, że zawarta z ubezpieczycielem umowa wygaśnie – firma ubezpieczeniowa nie zapewni Ci dalszej ochrony.

Według UFG to jeden z najczęstszych powodów, dla których kierowcy są przyłapywani na braku ważnego OC. To z kolei rodzi poważne konsekwencje – brak OC i wynikającej z niego ochrony oznacza, że sprawca kolizji czy wypadku będzie musiał pokryć wszystkie szkody we własnym zakresie. W przypadku szkód osobowych (np. śmierci poszkodowanego) kwota odszkodowania może być liczona w setkach tysięcy złotych.

Porównaj oferty OC kilkunastu ubezpieczycieli

Jaka jest różnica między OC po terminie a brakiem OC?

OC opłacone dzień po terminie nie musi oznaczać dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji – szybka reakcja z reguły spowoduje, że ubezpieczyciel nie naliczy odsetek. Inaczej będzie jednak gdy nie będziesz miał OC.

Brak OC to poważne naruszenie obowiązków właściciela pojazdu. Oznacza to następujące konsekwencje:

 • Brak ochrony ubezpieczeniowej

Nie posiadając OC, będziesz musiał zapłacić z własnych środków za wszystkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Wystarczy chwila nieuwagi, abyś został do końca życia dłużnikiem UFG (który wyłoży za Ciebie pieniądze). Dla przykładu rekordzista musi zwrócić UFG 1,4 mln zł. Kwota jest tak wysoka, bo poszkodowana osoba zmarła.

Kary za brak OC nakłada UFG. Ich wartość zmienia się co roku, co wynika z powiązania wysokości kary z minimalnym wynagrodzeniem. Jeżeli dopuścisz do przerwy w OC na przełomie roku, to zapłacisz podwójną karę. Wysokość kary jest też uzależniona od czasu, przez jaki samochód pozostawał nieubezpieczony.

Kary za brak OC w 2022 roku

Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
Od 4 do 14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł

Koszty, jakie musi ponieść kierowca, który nie wykupił OC, są z reguły kilka razy wyższe (a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt) niż cena OC. Warto o tym pamiętać i oszczędzanie na polisie OC ograniczyć do porównania cen w kalkulatorze OC/AC.

Oblicz składkę OC/AC

Podsumowanie

 • Standardem jest, że ubezpieczyciele wymagają od swoich klientów opłacenia składki ubezpieczeniowej (lub pierwszej raty OC) najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 • Opłata OC po terminie najczęściej ma miejsce wówczas, gdy właściciel samochodu zdecydował się zapłacić składkę OC w ratach.
 • Ubezpieczenie OC można (a nawet należy) opłacić, jeżeli doszło do pominięcia terminu zapłaty kolejnej raty. Ubezpieczyciele najczęściej przypominają o spóźnieniu za pomocą monitu.
 • Nieopłacenie raty OC w terminie nie powoduje, że umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu – właściciel auta w dalszym ciągu korzysta z ochrony, jaką daje OC.
 • Konsekwencją nieopłacenia wszystkich rat OC jest to, że ubezpieczenie wygaśnie, nie przedłużając się na kolejne 12 miesięcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę złożyć wypowiedzenie OC przed drugą ratą?

  Tak, ale tylko wtedy, gdy kupiłeś używany samochód i korzystasz z polisy poprzedniego właściciela pojazdu. Taką możliwość daje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z jej zapisami, nabywca auta może wypowiedzieć umowę OC zawartą przez zbywcę w dowolnym momencie. Jeśli pisemne wypowiedzenie trafi do towarzystwa przed terminem płatności drugiej (lub kolejnej) raty, opłata za okres OC po złożeniu dokumentu nie będzie wymagana.

 2. Co mi grozi, jeśli nie zapłacę ubezpieczenia OC w terminie?

  Jeśli opłata dotyczy drugiej lub każdej kolejnej raty, polisa nadal będzie obowiązywała. Ubezpieczyciel może jednak naliczyć ustawowe odsetki za nieterminowe uregulowanie składki. Całkowity brak wpłaty oznacza nawet skierowanie sprawy do sądu i ściągniecie należności przez komornika sądowego. Trzeba także pamiętać, że nieopłacone w całości polisy OC nie odnawiają się automatycznie na kolejny rok.
  Poważniejsze konsekwencje grożą za brak wpłaty za OC po zawarciu nowej umowy. Jeśli na konto ubezpieczyciela nie wpłynie cała składka lub pierwsza rata (w zależności od ustalonych warunków płatności), to może on anulować polisę OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie mógł wówczas nałożyć karę finansową za brak OC na właściciela samochodu.

 3. Zapomniałem o przedłużeniu OC po zakupie samochodu – czy zapłacę karę do UFG?

  Z polisy OC otrzymanej od zbywcy pojazdu można korzystać tylko do końca terminu jej obowiązywania (zapisanego w umowie). Po tym okresie OC wygasa automatycznie. Jeśli nowy właściciel pojazdu zapomni o zawarciu nowej umowy i zachowaniu ciągłości w OC, powinien wykupić nową polisę możliwie jak najszybciej. Niestety, kary nakładanej przez UFG najprawdopodobniej nie uda się mu uniknąć. Wysokość opłaty karnej będzie przy tym zależna od liczby dni, w których pozostawał on bez ochrony. W 2022 roku maksymalny wymiar kary za brak OC samochodu osobowego przez ponad 14 dni wynosi 6020 złotych.

 4. Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

  Tak, jeśli brak opłaty dotyczy drugiej raty lub każdej kolejnej. Pamiętaj jednak, że inne zasady obowiązują po zawarciu nowej umowy OC. Polisa, która nie zostanie zapłacona najpóźniej w dniu startu umowy może zostać anulowana (chyba, że ubezpieczyciel zgodzi się na późniejszy termin zapłaty składki).

Stefania Stuglik
5 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Damian
2 lat temu

Czy jest szansa ze ufg się nie orientowali że nie miałem ubezpieczenia przez, pol roku w 2021. Czy skoro mamy luty 2022 a ja mam już polisę od października to nic mi nie mogą zrobić bo nie wykryli braku oc w roku gdy faktycznie go nie było?

Rafał
1 rok temu

Witam spoźniłem się z ubezpieczeniem kilka dni, karę wycenili na 3010zł. To połowa wartości auta. Czy można uniknąć tej kary jeśli tak to w jaki sposób ?

Andrzej
11 miesięcy temu

Witam. Została automatycznie przedłużona polisa OC. Nie złożyłem na piśmie wypowiedzenia tylko telefonicznie. Przyszło z firmy windykacyjnej opłata całorocznej kwoty wraz z odsetkami. Nadmieniam, że zawarłem polisę korzystniejszą w innej firmie ubezpieczeniowej. Mam zapłacić całą kwotę wraz z odsetkami. Czy też złożyć wypowiedzenie i zapłacić niższą kwotę. Proszę o informację. Pozdrawiam.