Opłata OC po terminie – jakie konsekwencje czekają na kierowcę?


Sprawdzanie polisy OC
  • Standardem jest, że ubezpieczyciele wymagają od swoich klientów opłacenia składki ubezpieczeniowej (lub pierwszej raty OC) najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
  • Opłata OC po terminie najczęściej ma miejsce wówczas, gdy właściciel samochodu zdecydował się zapłacić składkę OC w ratach.
  • Ubezpieczenie OC można (a nawet należy) opłacić, jeżeli doszło do pominięcia terminu zapłaty kolejnej raty. Ubezpieczyciele najczęściej przypominają o spóźnieniu za pomocą monitu.
  • Nieopłacenie raty OC w terminie nie powoduje, że umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu – właściciel auta w dalszym ciągu korzysta z ochrony, jaką daje OC.
  • Konsekwencją nieopłacenia wszystkich rat OC jest to, że ubezpieczenie wygaśnie, nie przedłużając się na kolejne 12 miesięcy.

Jeżeli kupujesz ubezpieczenie OC na raty, to może się zdarzyć, że zapomnisz o terminie płatności kolejnej raty. Wówczas część składki OC zostanie opłacona po terminie. Jakie konsekwencje czekają na kierowców, którzy zapłacą OC po terminie?

Celem ubezpieczenia OC jest ochrona majątku kierowcy, który spowodował szkodę. Gdy będziesz sprawcą kolizji czy wypadku, to właśnie z Twojego OC zostanie wypłacone odszkodowanie poszkodowanemu kierowcy. Jeżeli zastanawiasz się, czy ochrona ta działa również po opłaceniu OC po terminie, odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Kiedy trzeba zapłacić składkę ubezpieczenia OC?

Nie ma znaczenia, czy kupujesz polisę OC u agenta, czy też przez internet (za pośrednictwem kalkulatora OC) – uznaje się, że składka powinna być opłacona najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Tyle w teorii. Jak kwestia opłacenia OC wygląda w praktyce?

OC możesz kupić „na ostatnią minutę”, czyli w dniu, w którym rozpoczniesz korzystanie z ochrony, jaką daje posiadanie tego ubezpieczenia. Takie rozwiązanie dopuszcza np. Warta, a na stronie internetowej tej firmy można przeczytać, że „ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć od dnia i godziny wystawienia polisy”. Z reguły ubezpieczyciele wymagają, aby cała składka lub pierwsza rata (w przypadku płatności ratalnej) została opłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Co się stanie, jeżeli nie opłacisz składki? W takim przypadku może nie dojść do zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciele przyjmują bowiem, że umowa zostaje zawarta z momentem opłacenia całej składki lub jej pierwszej raty. Wówczas też będziesz odpowiadał za brak OC – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie miał prawo nałożyć na Ciebie karę finansową.

Uwaga! Zgodnie z art. 39. 1. ustawy: odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki (wówczas odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy).

Kiedy może mieć miejsce opłacenie OC po terminie?

Opłacenie OC po terminie najczęściej ma miejsce, gdy kierowca zdecydował się płacić za OC w ratach. Ubezpieczenie OC na raty można kupić u wielu ubezpieczycieli – przykładowo:

  • Proama proponuje rozłożenie składki ubezpieczeniowej na dwie raty.
  • mtu24.pl (marka firmy Hestia) umożliwia rozłożenie składki ubezpieczeniowej na dwie lub cztery raty.
  • Link4 daje klientom możliwość rozłożenia składki ubezpieczeniowej na dwie raty.

Jeżeli zdecydowałeś się na opcję płatności ratalnej, to prawdopodobnie firma ubezpieczeniowa przypomni Ci o zbliżającej się płatności, wysyłając np. SMS-a z przypomnieniem. Mimo to może się zdarzyć, że zapłacisz kolejną ratę jeden lub dwa dni po terminie. Co wówczas?

Nieopłacenie lub opłacenie części składki OC po terminie to sytuacja, która została przewidziana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czy zapłata raty OC samochodu po terminie powoduje rozwiązanie umowy?

Nie. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 12 ust. 2) można przeczytać, że nieopłacenie raty składki w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że – mimo braku zapłaty kolejnej raty OC – samochód będzie objęty ochroną, jaką daje ubezpieczenie OC.

Przykład: Pani Anna kupiła OC dla swojego pojazdu za pośrednictwem kalkulatora OC/AC i zdecydowała się na płatność w dwóch ratach. Pierwszą część składki OC kobieta opłaciła w momencie zakupu polisy, drugą powinna uregulować do 30 czerwca 2021 r. Pani Anna o tym, że zapomniała opłacić drugą ratę, dowiedziała się 10 lipca 2021 r., gdy spowodowała kolizję. Ponieważ brak płatności raty nie jest podstawą do rozwiązania umowy OC, firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie.

Powyższa zasada dotyczy jednak wyłącznie ubezpieczenia OC. Gdyby pani Anna wraz z OC kupiła ubezpieczenie dodatkowe (np. AC czy NNW), z którego chciałaby zlikwidować szkody własne, to mogłoby się to okazać niemożliwe. W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych firmy ubezpieczeniowe samodzielnie ustalają warunki – nieopłacenie składki w terminie może skutkować ustaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jakie są konsekwencje opłacenia OC po terminie?

Jeżeli zadajesz sobie pytanie: „Co się stanie, jak zapłacę OC po terminie?”, to powinieneś wiedzieć, że konsekwencje mogą być różne. Jednocześnie powód, dla którego opłacenie OC miało miejsce po terminie, jest nieistotny – firma ubezpieczeniowa nie będzie dopytywać, czy powodem było Twoje zapominalstwo, czy też problemy finansowe.

Monit od firmy ubezpieczeniowej

Z reguły to pierwsza rzecz, jaką robi firma ubezpieczeniowa, gdy nie odnotuje wpłaty składki na swój rachunek bankowy. Jeżeli po otrzymaniu przypomnienia o płatności, uregulujesz zaległość, to ubezpieczyciel nie będzie podejmować dalszych kroków. Pamiętaj jednak, że – ze względu na politykę przyjętą przez firmę ubezpieczeniową – możesz być zobowiązany do zapłaty składki wraz z odsetkami.

W zależności od tego, z którą firmą ubezpieczeniową podpisałeś umowę, składkę możesz zapłacić np. bezpośrednio w serwisie internetowym ubezpieczyciela. Przykładowo Aviva zakłada swoim klientom konto w serwisie MojaAviva. Po zalogowaniu się klient może opłacić składkę np. przelewem, kartą płatniczą czy BLIKiem.

Opłacenie OC po terminie nie spowoduje jednak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – w dalszym ciągu będziesz korzystał z ochrony, jaką zapewnia OC.

Rozpoczęcie windykacji przez ubezpieczyciela

Jeżeli mimo przypomnienia o zaległości nie zapłaciłeś kolejnej raty OC, to konsekwencje będą surowsze – firma ubezpieczeniowa zaangażuje do odzyskania składki specjalistów od windykacji. Możesz spodziewać się dalszych monitów oraz związanych z nimi kosztów.

W skrajnych przypadkach (czyli wówczas, gdy będziesz konsekwentnie unikał zapłaty raty OC) sprawa może znaleźć swój finał w sądzie i następnie w kancelarii komorniczej. Wówczas zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami – zapłacisz zarówno za postępowanie przed sądem, jak i za pracę komornika sądowego.

Niezależnie od tego, czy na tym etapie zapłacisz OC po terminie, czy też nie, nadal będziesz korzystał z ochrony, jaką daje obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Przedłużenie OC opłaconego po terminie

Wielu kierowców docenia fakt, że polisa OC ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok – w ten sposób nie muszą oni pamiętać o przedłużeniu OC, dokonując jedynie płatności po otrzymaniu informacji od ubezpieczyciela. Polisa OC nie zostanie jednak przedłużona na kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie opłacisz wszystkich rat do końca okresu ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, zaległość sprawi, że zawarta z ubezpieczycielem umowa wygaśnie – firma ubezpieczeniowa nie zapewni Ci dalszej ochrony.

Według UFG to jeden z najczęstszych powodów, dla których kierowcy są przyłapywani na braku ważnego OC. To z kolei rodzi poważne konsekwencje – brak OC i wynikającej z niego ochrony oznacza, że sprawca kolizji czy wypadku będzie musiał pokryć wszystkie szkody we własnym zakresie. W przypadku szkód osobowych (np. śmierci poszkodowanego) kwota odszkodowania może być liczona w setkach tysięcy złotych.

Jaka jest różnica między OC po terminie a brakiem OC?

OC opłacone dzień po terminie nie musi oznaczać dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji – szybka reakcja z reguły spowoduje, że ubezpieczyciel nie naliczy odsetek. Inaczej będzie jednak gdy nie będziesz miał OC.

Brak OC to poważne naruszenie obowiązków właściciela pojazdu. Oznacza to następujące konsekwencje:

  • Brak ochrony ubezpieczeniowej

Nie posiadając OC, będziesz musiał zapłacić z własnych środków za wszystkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Wystarczy chwila nieuwagi, abyś został do końca życia dłużnikiem UFG (który wyłoży za Ciebie pieniądze). Dla przykładu rekordzista musi zwrócić UFG 1,4 mln zł. Kwota jest tak wysoka, bo poszkodowana osoba zmarła.

Kary za brak OC nakłada UFG. Ich wartość zmienia się co roku, co wynika z powiązania wysokości kary z minimalnym wynagrodzeniem. Jeżeli dopuścisz do przerwy w OC na przełomie roku, to zapłacisz podwójną karę. Wysokość kary jest też uzależniona od czasu, przez jaki samochód pozostawał nieubezpieczony.

 Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1120 zł1680 zł190 zł
Od 4 do 14 dni2800 zł4200 zł470 zł
Powyżej 14 dni5600 zł8400 zł930 zł

Koszty, jakie musi ponieść kierowca, który nie wykupił OC, są z reguły kilka razy wyższe (a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt) niż cena OC. Warto o tym pamiętać i oszczędzanie na polisie OC ograniczyć do porównania cen w kalkulatorze OC/AC.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x