Zaniżone odszkodowanie – co zrobić, gdy nie zgadzasz się z wyceną?

Zaniżone odszkodowanie z polisy OC i AC

Stało się – z winy innego kierowcy Twój samochód trzeba odstawić do warsztatu lub oddać do stacji demontażu. Nie musi to być przy tym jedyna niemiła niespodzianka – kolejną może okazać się zaniżone odszkodowanie. Nie jesteś jednak na przegranej pozycji. Dowiedz się, co zrobić, aby otrzymać należną kwotę.

Zaniżone odszkodowanie nie jest niszowym tematem. Przeciwnie – sytuacja ta zdarza się bardzo często, a powodem są nieuczciwe praktyki stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. Właśnie się okazało, że zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota nie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy auta? Pozostaje działać.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczącą odszkodowania?

Jeżeli uważasz, że wysokość zaproponowanego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania jest nieadekwatna, nie jest to sytuacja bez wyjścia. W pierwszej kolejności musisz się odwołać – będzie to wyraz Twojego sprzeciwu przeciwko decyzji firmy ubezpieczeniowej.

Materiały pomocne w przygotowaniu odwołania, w tym orzeczenia sądowe, które zapadły w podobnych sprawach, znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Jednak nie tylko przywołanie orzecznictwa może przekonać ubezpieczyciela do zmiany stanowiska – przedstaw też kosztorys sporządzony przez warsztat samochodowy albo oferty cenowe dotyczące wraku.

Mimo że dobrze uargumentowane odwołanie w sprawie zaniżonego odszkodowania powinno pomóc, to warto też wiedzieć, jak postępować, gdyby ubezpieczyciel nie dostrzegał swoich zaniedbań. Można się wówczas zwrócić do Rzecznika Finansowego.

Zaniżone odszkodowanie – jak pomaga Rzecznik Finansowy:

 • eksperci zatrudnieni w biurze Rzecznika mogą udzielić odpowiedzi na Twoje pytania – możesz skierować je mailowo, telefonicznie lub listownie;
 • Rzecznik przeprowadza postępowanie interwencyjne – przygotowuje argumentację, która może przekonać firmę ubezpieczeniową do zmiany stanowiska;
 • gdy to nie pomoże, Rzecznik może przeprowadzić postępowanie polubowne – rezultatem jest ugoda, co oznacza, że musisz przygotować się na pewne ustępstwa;
 • ostatecznie Rzecznik wspiera na drodze sądowej – może wydać tzw. istotny pogląd.

Jak ubezpieczyciel wylicza wysokość odszkodowania z OC i AC?

Zaniżone odszkodowanie może dotyczyć wypłaty zarówno z OC sprawy, jak i polisy AC. Jako poszkodowany kierowca musisz jednak wiedzieć, że sposób zakwalifikowania szkody (częściowa, całkowita) i wyliczenia odszkodowania jest uzależniony od tego, czy mowa o OC czy AC – w każdym z tych przypadków zasady ustalania wysokości należnego odszkodowania są odmienne.

Odszkodowanie po szkodzie częściowej

Szkoda częściowa oznacza, że naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji albo wypadku jest ekonomicznie uzasadniona – jej koszty są na tyle niskie, że opłaca się je ponieść. Jednak zasady, na jakich szkoda częściowa zostanie zlikwidowana, zależą od tego, czy mowa o ubezpieczeniu OC, czy też ubezpieczeniu AC.

Likwidacja szkody częściowej z OC sprawcy:

 • musi być opłacalna – ubezpieczyciel powinien bazować na cenach obowiązujących w lokalnych warsztatach;
 • powinna przywrócić pojazd do stanu, jaki istniał przed kolizją lub wypadkiem;
 • może odbyć się w warsztacie (gdy poszkodowany wyrazi na to zgodę) albo w oparciu o kosztorys (ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w formie pieniężnej);
 • powinna uwzględniać pokrycie kosztów korzystania przez poszkodowanego z auta zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu.

Jak wygląda kwestia odszkodowania po szkodzie częściowej z ubezpieczenia AC? Zasady precyzuje umowa ubezpieczenia – warunki są ustalane na etapie zakupu polisy. Najczęściej klienci mają do wyboru co najmniej kilka wariantów AC. W rezultacie to, jak szkoda zostanie zlikwidowana, zależy od tego, na jaką ofertę zdecyduje się nabywca.

Likwidacja szkody częściowej z polisy AC – wybrane parametry ubezpieczenia:

 • suma ubezpieczenia – może być zmienna lub stała (gdy jest zmienna, to będzie ulegać zmniejszeniu o wypłacone w okresie umowy odszkodowania);
 • stawka za roboczogodzinę – może zostać wskazana w treści umowy lub możliwy jest zapis, zgodnie z którym zastosowanie mają stawki obowiązujące w lokalnych warsztatach samochodowych;
 • amortyzacja – wybrany przez klienta wariant AC może przewidywać zastosowanie amortyzacji lub jej pominięcie;
 • udział własny – na etapie zakupu polisy kierowca może zgodzić się na udział własny w szkodzie, np. w wysokości 500 zł.

Aby cena ubezpieczenia AC była przystępna, klienci często decydują się na minimalną wartość szkody. Taki zapis sprawia, że drobne szkody nie będą likwidowane przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie po szkodzie całkowitej

Główna różnica między orzeczeniem szkody całkowitej w OC i AC sprowadza się do tego, kiedy można mówić o tym, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu.

W przypadku OC sprawa jest prosta – szkoda całkowita ma miejsce gdy koszt naprawy jest wyższy niż wartość pojazdu tuż przed wypadkiem. Z kolei w przypadku AC to kwestia umowna. Najczęściej ubezpieczyciele orzekają szkodę całkowitą, gdy koszt naprawy pojazdu jest wyższy niż 70 proc. wartości rynkowej auta przed szkodą – mówi Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Wyliczenie odszkodowania po szkodzie całkowitej jest dość proste:

 • ubezpieczyciel ustala wartość pojazdu przed szkodą;
 • od powyższej wartości odejmowana jest wartość wraku;
 • wynik to odszkodowanie należne poszkodowanemu.

Zaniżone odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej to najczęściej kwestia zawyżenia ceny wraku. W rezultacie po sprzedaży wraku i dodaniu kwoty otrzymanej od ubezpieczyciela poszkodowany kierowca nie otrzymuje sumy przyjętej jako wartość auta przed szkodą. Co robić w tej sytuacji?

Z Rekomendacji KNF wynika, że i w tym przypadku poszkodowany nie jest bezsilny – powinien on uzyskać od firmy ubezpieczeniowej pomoc w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Odszkodowanie po szkodzie – podsumowanie

Likwidacja szkody z OCLikwidacja szkody z AC
Kiedy można mówić o szkodzie całkowitej?Koszty naprawy przekraczają 100 proc. wartości pojazdu.Koszty naprawy przekraczają 70 proc. wartości pojazdu.
Czy odszkodowanie musi pokryć 100 proc. kosztów po szkodzie?Tak, poszkodowany nie powinien dopłacać z własnej kieszeni.Nie, kluczowe są zapisy znajdujące się w umowie.
Czy naprawa może być bezgotówkowa?Tak, poszkodowany musi jednak wybrać taką opcję.Nie zawsze, umowa może przewidywać kosztorys.
Czy może wystąpić udział własny w likwidacji szkody?Nie, odszkodowanie powinno pokryć całkowity koszt naprawy auta.Tak, umowa może przewidywać udział własny w szkodzie.
Czy ubezpieczyciel ma prawo sprawdzić, co się stało z odszkodowaniem?Nie, poszkodowany nie musi naprawić pojazdu.Nie, poszkodowany może uznać, że nie opłaca mu się naprawiać auta.

Jakie są przyczyny wypłaty niskiego odszkodowania?

Być może zaniżone odszkodowanie to dla Ciebie nowość – jesteś osobą poszkodowaną w kolizji albo wypadku po raz pierwszy. Zastanawiasz się, dlaczego ubezpieczyciel wypłacił zbyt niskie odszkodowanie? Powodem może być zaniżony kosztorys lub zaniżona wartość pojazdu. Przyjęcie błędnych danych w umowie to prosta droga do tego, aby otrzymać zaniżone odszkodowanie.

Zaniżony kosztorys – z jakiego powodu?

Ubezpieczyciel przygotowuje kosztorys naprawy i informuje Cię o wysokości odszkodowania. Ty udajesz się do warsztatu i dowiadujesz się, że za podaną kwotę mechanik może zlikwidować tylko część uszkodzeń – uświadamiasz sobie, że odszkodowanie zostało zaniżone. Dlaczego kosztorys może nie przewidywać rzeczywistego kosztu naprawy pojazdu?

5 powodów, dla których kosztorys może zaniżać odszkodowanie:

 1. Uwzględnienie części innych niż O. W kosztorysie jakość części jest oznaczana symbolami O, P i Q. Twój samochód jest na gwarancji lub podczas napraw zawsze były używane części oryginalne, pochodzące od producenta? Zatem ubezpieczyciel nie powinien uwzględniać cen części P lub Q.
 2. Zastosowanie amortyzacji. Amortyzacja to termin, pod którym kryje się stopniowe zużywanie się części auta. To naturalny proces wynikający z eksploatacji pojazdu. Niestety, stosując amortyzację, ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania.
 3. Zaniżenie kosztów robocizny. Współpracując z warsztatami samochodowymi, ubezpieczyciele mogą liczyć na preferencyjne stawki. Niestety, często stosują je także w kosztorysach, podczas gdy ceny powinny odnosić się do rynku lokalnego.
 4. Uwzględnienie rabatu na zakup części. Warsztaty często mają dostęp do takich rabatów, ale zgodnie ze stanowiskiem KNF nie powinny one być uwzględniane w kosztorysie.
 5. Przyjęcie cen netto, a nie brutto. Ubezpieczyciel może też pomniejszyć koszty części i stawkę roboczogodziny o kwotę podatku VAT. Rezultatem również będzie zaniżone odszkodowanie.

Zaniżona wartość pojazdu – jak zmienić decyzję ubezpieczyciela?

Nie należy do rzadkości, że zaniżone odszkodowanie ma swoje źródło w błędnym określeniu wartości pojazdu. Ustalając wartość pojazdu, ubezpieczyciel posługuje się katalogami (np. Eurotax). Najczęściej do wyceny przyjmowany jest pojazd z wyposażeniem w podstawowej wersji. Jeżeli masz auto z ponadstandardowym wyposażeniem, niemal pewne jest, że odszkodowanie będzie zaniżone.

Zastanawiasz się, jak skorygować zaniżone ubezpieczenie, którego przyczyną jest nieprawidłowa wartość pojazdu? Niezbędne jest uargumentowanie swojego stanowiska – przygotuj pismo do firmy ubezpieczeniowej i wskaż, dlaczego uważasz, że pomyliła się ona w szacunkach.

Czym są wyłączenia odpowiedzialności w OC i AC?

Wyłączenia odpowiedzialności w OC i AC to sytuacje, których wystąpienie będzie skutkować odmową wypłaty odszkodowania lub obniżeniem jego wysokości.

Najczęściej ubezpieczyciele zastrzegają w warunkach ubezpieczenia, że nie odpowiadają za szkody:

 • spowodowane umyślnie;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu;
 • spowodowane przez kierującego po użyciu np. alkoholu;
 • powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych;
 • kradzieżowe – gdy kierowca pozostawił kluczyki bez nadzoru.

Firma ubezpieczeniowa może też obniżyć wysokość odszkodowania, gdy klient nie zgłosi szkody w terminie wskazanym w umowie lub odmówi wydania dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji szkody. Z reguły termin dotyczy konieczności zgłoszenia kradzieży auta.

Zaniżone odszkodowanie z OC – jak walczyć o dopłatę?

Otrzymanie propozycji odszkodowania z OC sprawcy nie oznacza zamknięcia sprawy – jeżeli odszkodowanie jest zaniżone, możesz walczyć o kwotę, która jest niezbędna do tego, aby naprawić pojazd. Już wiesz, że pierwszym krokiem jest napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Jak zatem przygotować skuteczne odwołanie?

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

W treści odwołania od decyzji ubezpieczyciela musisz wskazać swoje dane osobowe, dane firmy ubezpieczeniowej i numer polisy – gdy szkoda jest likwidowana z AC. Pisma nie musisz przygotowywać samodzielnie, gdyż możesz skorzystać z gotowych wzorów. Jest jednak pewne „ale”.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to sprawa indywidualna – nie ma dwóch takich samych przypadków. Stąd też nie traktuj znalezionego w sieci wzoru jak formularza – nie ograniczaj się jedynie do podania swoich danych, ale wskaż też informacje, które mogą skłonić ubezpieczyciela do zmiany stanowiska.

Czekasz długo na odpowiedź po wysłaniu odwołania? Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie ustosunkuje się do Twojego pisma w ciągu 30 dni, możesz sobie pogratulować – uznała ona Twoje argumenty i przychyliła się do stanowiska, że pierwotna propozycja stanowiła zaniżone odszkodowanie.

Na co zwrócić uwagę, pisząc odwołanie?

Najważniejsza część odwołania to argumentacja Twojego stanowiska – musisz wskazać, dlaczego uważasz, że odszkodowanie jest zaniżone. Twoje przekonanie to jednak za mało – ubezpieczyciel będzie oczekiwał dowodów. Stąd też dołącz dokumenty – może to być:

 • wycena naprawy sporządzona w lokalnym warsztacie samochodowym;
 • aktualny cennik warsztatu samochodowego;
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego;
 • ceny części i materiałów niezbędnych do naprawy auta;
 • opinia prawnika – jeżeli korzystasz z pomocy prawnej.

Gdzie uzyskać pomoc w przypadku nieskutecznego odwołania?

Jak już wiesz, wsparcia możesz szukać u Rzecznika Finansowego. Nie masz ochoty na batalię z firmą ubezpieczeniową nawet z pomocą Rzecznika? Jest też alternatywna ścieżka – możesz skorzystać z oferty kancelarii odszkodowawczych. Oferują one odkupienie zaniżonego odszkodowania. To legalne rozwiązanie, w rezultacie którego kancelaria odszkodowawcza ma prawo dochodzić od ubezpieczyciela dopłaty do odszkodowania.

Chcesz sprawdzić, czy sprzedaż odszkodowania będzie dla Ciebie korzystna? Skontaktuj się z wybraną firmą – bezpłatna wycena to standard.

Czy cena OC ma wpływ na wysokość odszkodowania?

Cena ubezpieczenia OC nie ma żadnego związku z wysokością odszkodowania. Ubezpieczyciel nie może argumentować, że zaniżone odszkodowanie jest wynikiem wyboru najtańszego produktu przez jego klienta (sprawcę kolizji albo wypadku) – każda polisa OC zapewnia odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej (1 050 000 euro w przypadku szkód rzeczowych i 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych).

Wybierając OC, masz prawo kierować się ceną i oczekiwać, że gdy spowodujesz np. stłuczkę parkingową wybrana przez Ciebie firma wypłaci poszkodowanej przez Ciebie osobie odszkodowanie w wysokości adekwatnej do rozmiaru szkody.

Poszukaj najtańszego ubezpieczenia OC

Podsumowanie

 • Zaniżone odszkodowanie może wystąpić podczas likwidacji szkody z OC i AC.
 • Ustalając wysokość odszkodowania z OC sprawcy, ubezpieczyciel powinien uwzględnić celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty części i materiałów.
 • W przypadku AC zaniżone odszkodowanie może być rezultatem parametrów ubezpieczenia.
 • Poszkodowany nie musi godzić się na zaniżone odszkodowanie – może się od niego odwołać.
 • Jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, o pomoc warto się zwrócić do Rzecznika Finansowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak ustrzec się przed zaniżeniem odszkodowania z OC?

  Jako strona postępowania likwidacyjnego masz wgląd do dokumentów. Jeżeli uważasz, że doszło do zaniżenia odszkodowania, zapoznaj się z dokumentacją, a następnie odwołaj się od decyzji ubezpieczyciela. Tylko Twoje działania mogą wpłynąć na zmianę decyzji wydanej przez firmę ubezpieczeniową.

 2. Jak zapobiec zaniżeniu odszkodowania z AC?

  Jeżeli chcesz, aby ubezpieczyciel zapłacił w pełni za przywrócenie samochodu do stanu sprzed kolizji czy wypadku, musisz zwrócić uwagę na zapisy w umowie. Pamiętaj też o zgłoszeniu szkody w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela – zbyt późne zgłoszenie również będzie skutkować obniżeniem odszkodowania.

 3. Czy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania z AC?

  Tak, jeżeli ma miejsce sytuacja wskazana w sekcji wyłączeń OWU. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania gdy szkoda została wyrządzona np. pod wpływem alkoholu, podczas jazd wyścigowych czy odpłatnego przewozu przesyłek.

 4. Czy amortyzacja części może obniżyć odszkodowanie?

  Zastosowanie amortyzacji na etapie ustalania wysokości odszkodowania może istotnie obniżyć jego kwotę. Co ważne, zgodnie z Rekomendacjami KNF ubezpieczyciel nie powinien stosować amortyzacji w przypadku odszkodowania wypłacanego z OC sprawcy kolizji lub wypadku.

 5. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może celowo zaniżyć odszkodowanie?

  Niestety, zdarza się, że ubezpieczyciel postępuje nieetycznie i celowo proponuje zaniżone odszkodowanie. Jednak zarówno Rekomendacje KNF, jak i rosnąca świadomość konsumentów sprawiają, że wiele firm ubezpieczeniowych zwraca szczególną uwagę na sposób ustalania wysokości odszkodowania.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments