Ubezpieczenie samochodu

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Wybór ubezpieczenia to dylemat przed, którym staje każdy właściciel samochodu. Co 12 miesięcy zbliża się data wygaśnięcia polisy i wtedy po raz kolejny powstaje pytanie, którą ofertę wybrać? Odpowiedz na to pytanie wcale nie jest łatwa i oczywista. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest gałęzią gospodarki narodowej na, którą zapotrzebowanie nieustannie rośnie z roku na rok. Zjawisko to możemy wytłumaczyć stale powiększającą się liczbą samochodów zarejestrowanych w naszym kraju. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, kierowcy polisę mogą rozszerzyć o ubezpieczenia dodrowolne.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę w przypadku szkód wyrządzonym innym osobom, które powstały w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Zawarcie ubezpieczenia OC daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ za ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca wszystkie zobowiązania wobec poszkodowanego.
Do zawarcia umowy OC zobowiązani są właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kierując się wyborem ubezpieczenia OC zawsze powinniśmy brać pod uwagę cenę. Szukamy najtańszej oferty, ponieważ warunki ubezpieczenia we wszystkich towarzystwach są takie same.

Sumy gwarancyjne, czyli kwoty stanowiące górne granice odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych zostały uregulowane ustawą i wynoszą w odniesieniu do jednego zdarzenia:

  • 5 mln euro w przypadku szkód na osobie,
  • 1 mln w przypadku szkód na mieniu.

Instytucjami upoważnionymi do sprawdzenia, czy posiadamy ubezpieczenie OC są:
Policja, organy celne, Straż i organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów , Inspekcja Transportu Drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Głównym celem działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest monitorowanie baz polis komunikacyjnych i wykrywanie przerw w ubezpieczeniu danego pojazdu, a także w wyniku dopatrzenia się braku lub przerwy w ubezpieczeniu OC nałożyć kary na właściciela pojazdu.
Z ważną polisą OC możemy jeździć w Krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii,Serbii.

Więcej o obowiązkowym ubezpieczeniu OC w Rankomat.pl

Ubezpieczenie Zielona Karta

Większość towarzystw ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia OC proponuje Certyfikat Zielonej Karty. Wyjeżdżając do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy musimy posiadać do ważnego ubezpieczenia OC Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco jest to ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego zawierane na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie Auto Casco w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, chroni przed szkodami, których sami jesteśmy sprawcami, ale także od tych, których sprawcą jest inna osoba, w tym o nieustalonej tożsamości. Polisa ubezpieczenia Auto Casco może mieć bardzo szeroki zakres ochrony.

Przykładowymi zdarzeniami przed, którymi chroni ubezpieczenie są:

  • zderzeniem innym pojazdem,
  • zderzenie ze zwierzęciem,
  • uderzenie w budynek, drzewo,
  • zniszczenie spowodowane żywiołami np.: burze, wichury, gradobicie, pożar, wybuch.

Ubezpieczenie Auto Casco zawierane jest na okres 12 miesięcy. Decydując się na zawarcie ubezpieczenia Auto Casco kierowcy powinni kierować się zakresem, a nie jak w przypadku ubezpieczenia OC ceną.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków zawierane na okres 12 miesięcy, należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, jego zawarcie zależny od woli ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podroży samochodem. Ubezpieczenie NNW obejmuje kierowce i pasażerów. Kierowcy decydujący się na zawarcie umowy ubezpieczenia NNW mają możliwość wybrania wariantu sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa kwota ewentualnego odszkodowania.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, zawieranych na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie Assistance zapewnia ochronę kierowcom i pasażerom w czasie podróży samochodem. Ubezpieczenie to obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy na drodze. Kierowcy decydujący się na zawarcie polisy mają możliwość wybrania wariantu ubezpieczenia Assistance. Warianty Assistance różnią się między sobą przede wszystkim zakresem ubezpieczenia i ceną.

Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie szyb gwarantuje skuteczną pomoc w ubezpieczonym pojeździe przy powstaniu szkody szybowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty pokrycia, naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej, tylnej ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczenie szyb jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a dzięki jego zawarciu kierowca ma zagwarantowaną pomoc w specjalistycznych serwisach zajmujących się wymianą lub naprawą uszkodzonej szyby/szyb.

Ubezpieczenie Opon

Ubezpieczenie opon gwarantuje skuteczną pomoc w ubezpieczonym pojeździe w przypadku uszkodzenia ogumienia. Dzięki zawarciu ubezpieczenia Opony właściciel ubezpieczonego pojazdu w ramach ubezpieczenia ma zagwarantowaną pomoc przy wymianie uszkodzonego koła/ kół na sprawne koło lub koła zapasowe.

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna zapewnia poszkodowanemu otrzymanie pomocy prawnej w kwestiach związanych z ubezpieczonym samochodem. Dzięki ubezpieczeniu Ochrona Prawna ubezpieczony ma zagwarantowaną pomoc prawną, w tym pokrycie kosztów sadowych, wynagrodzenie prawników ( adwokatów, radców prawnych). Ubezpieczony w ramach ubezpieczenia ma zagwarantowany dostęp do aktualnych przepisów prawnych.

Rynek ubezpieczeń oferuje w atrakcyjnych cenach ubezpieczenia komunikacyjne. Wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia OC. Oprócz ubezpieczenia standardowego kierowcy mają możliwość w korzystnych cenach zawrzeć ubezpieczenia dobrowolne. Wielu właścicieli pojazdów mechanicznych nie zdaje sobie sprawy, z korzyści zawarcia ubezpieczeń nieobowiązkowych. Składki ubezpieczeń dobrowolnych takich jak: Auto Casco, Assistance, czy NNW nie są wysokie, a gwarantują ochronę ubezpieczenia nie tylko kierowcy ale i pasażerom.

Dodaj komentarz

© 2017 Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.