Ubezpieczenie samochodu

Podstawowe ubezpieczenia samochodu

Zakres ochrony ubezpieczenia OC regulowany jest ustawowo. Wybierając polisę kieruj się przede wszystkim jej ceną. Zwróć także uwagę na ubezpieczenia dodatkowe, które często są dostępne w cenie OC.
Wybierając polisę Autocasco zwróć przede wszystkim uwagę na zakres ochrony. Najważniejsze elementy umowy to: suma ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody, udział własny oraz amortyzacja części.
Jeśli kupisz ubezpieczenie AC i OC, każda szkoda, nawet z Twojej winy, zostanie naprawiona na koszt ubezpieczyciela. Decydując się na pakiet OCAC oszczędzasz już w dniu zakupu, bo za ubezpieczenie płacisz mniej niż za każdy produkt oddzielnie.

Dodatkowe ubezpieczenia

Wybierz Smart Casco (AC mini), jeśli szukasz ubezpieczenia samochodu wyłącznie od ryzyk, których obawiasz się najbardziej, np. szkody całkowitej czy kradzieży. Dzięki ograniczeniu zakresu ochrony cena Twojej polisy będzie niższa niż pełnego AC.
Dodatkowe ubezpieczenie szyb zapewni Ci bezpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby samochodowej w profesjonalnym warsztacie. Naprawa szkody z takiej polisy nie powoduje utraty zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy.
Zdecyduj się na zakup ubezpieczenia z ochroną zniżek, jeśli zależy Ci na zachowaniu zniżek za bezszkodową jazdę na dotychczasowym poziomie, po likwidacji szkody z Twojej polisy OC lub AC. Pamiętaj, że taka ochrona działa tylko w towarzystwie, z którym zawarłeś umowę.
Zielona Karta zapewni Ci ochronę przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego poza granicami naszego kraju. Sprawdź, gdzie obowiązuje i w którym towarzystwie otrzymasz ją gratis do OC.
Ubezpieczenie Assistance gwarantuje szybką i fachową pomoc ubezpieczyciela w razie wystąpienia niespodziewanego zdarzenia na drodze (np. kolizji, awarii). Podstawową ochronę otrzymasz zazwyczaj bezpłatnie, jako dodatek do OC.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewni Tobie oraz Twoim pasażerom finansowe wsparcie po wypadku komunikacyjnym, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Wybierając NNW zwróć przede wszystkim uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia.

Wybór ubezpieczenia to dylemat przed którym staje każdy właściciel samochodu. Co 12 miesięcy zbliża się data wygaśnięcia polisy OC i wtedy po raz kolejny powstaje pytanie, którą ofertę wybrać? Odpowiedź wcale nie jest łatwa i oczywista. Poniżej wyjaśniamy, jaką ochronę pojazdu gwarantują poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne i czym kierować się podczas zakupu polisy.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Zawarcie ubezpieczenia OC daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, ponieważ po kolizji lub wypadku towarzystwo pokrywa wszystkie koszty związane ze szkodą, zamiast sprawcy zdarzenia.

Do zawarcia umowy OC zobowiązani są właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Podczas zakupu ubezpieczenia OC zawsze powinniśmy brać pod uwagę cenę polisy. Szukamy najtańszej oferty, ponieważ warunki ochrony we wszystkich towarzystwach są takie same.

Sumy gwarancyjne, czyli kwoty stanowiące górne granice odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych zostały uregulowane ustawą i wynoszą w odniesieniu do jednego zdarzenia:

  • 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie,
  • 1,05 mln w przypadku szkód na mieniu.

Instytucjami upoważnionymi do sprawdzenia, czy posiadamy ubezpieczenie OC są m.in.: policja, organy celne, straż i organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów , Inspekcja Transportu Drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Głównym celem działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest pomoc finansowa osobom poszkodowanym przez nieznanych oraz nieubezpieczonych sprawców. Fundusz monitoruje również bazę polis komunikacyjnych i wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu. Jeśli wykryje brak OC, może nałożyć karę finansową na właściciela pojazdu.

Z polskim OC możesz podróżować nie tylko po Polsce, ale też po wielu innych krajach. Należą do nich:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Ponadto, polisa OC kupiona w Polsce zagwarantuje Ci ochronę na Wyspach Normandzkich, wyspie Man i Gibraltarze, w Liechtensteinie, na Wyspach Owczych, w Monako i San Marino.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Większość towarzystw ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia OC proponuje bezpłatny Certyfikat Zielonej Karty. Dokument powinniśmy posiadać, wyjeżdżając do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco (AC) zawierane jest na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. AC, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni przed szkodami, których jesteśmy sprawcami oraz tych, których sprawcą jest inna osoba, w tym o nieustalonej tożsamości.

Polisa Auto Casco może mieć bardzo szeroki zakres ochrony. Przykładowymi zdarzeniami przed którymi chroni ubezpieczenie są:

  • zderzeniem z innym pojazdem,
  • zderzenie ze zwierzęciem,
  • uderzenie w budynek, drzewo,
  • zniszczenie spowodowane żywiołami, np.: burze, wichury, gradobicie, pożar, wybuch.

Ubezpieczenie Auto Casco zawierane jest na okres 12 miesięcy. Decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia, kierowcy powinni kierować się zakresem, a nie jak w przypadku ubezpieczenia OC ceną polisy.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie korzystania z samochodu.

Ubezpieczenie NNW zazwyczaj chroni kierowcę i pasażerów. Kierowcy decydujący się na zawarcie umowy ubezpieczenia NNW mają możliwość wybrania  wysokości sumy ubezpieczenia. Jest to bardzo istotne, ponieważ im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa kwota ewentualnego odszkodowania (świadczenie wypłaca się procentowo, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu).

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance również należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Polisa zapewnia pomoc kierowcom i pasażerom w czasie podróży samochodem.

Ubezpieczenie obejmuje szereg usług, min. zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu, finansowanie parkingu strzeżonego, noclegu w hotelu, pomoc medyczną, samochód zastępczy.

Kierowcy decydujący się na zawarcie polisy ASS mają możliwość wybrania podstawowego lub rozszerzonego wariantu ubezpieczenia. Różnią się one między sobą przede wszystkim zakresem ubezpieczenia i ceną.

Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie szyb gwarantuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznych oraz tylnej, ubezpieczonego pojazdu. Towarzystwa oferują ten produkt jako dodatek do OC i AC. Co istotne, polisa może uchronić nas przed utratą zniżek w AC, ponieważ uszkodzonej szyby nie będziemy musieli naprawiać z tego ubezpieczenia.

Podczas zakupu polisy warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia oraz udział własny w szkodzie (zazwyczaj stosowany po uszkodzeniu szyby czołowej).

Ubezpieczenie Opon

Ubezpieczenie opon gwarantuje organizację i pomoc w wymianie uszkodzonego koła/ kół na sprawne lub koło zapasowe. Ta forma ochrony jest proponowana wyłącznie jako dodatek do polisy OC i/lub AC. Kupując polisę zwróćmy uwagę na sumę ubezpieczenia oraz ewentualne wyłączenia od odpowiedzialności towarzystwa.

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna zapewnia poszkodowanemu otrzymanie prawnego wsparcia w kwestiach związanych z ubezpieczonym samochodem. Dzięki ubezpieczeniu Ochrona Prawna kierowca ma zagwarantowane m.in. pokrycie kosztów sądowych, wynagrodzenia prawników (adwokatów, radców prawnych) oraz dostęp i wyjaśnienie aktualnych przepisów prawnych.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2022 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)